Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου Πρὸς τοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ ἔτους 2014 – 2015.

 

 

 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

     

 Ἐρχόμαστε καὶ πάλι ἀπὸ μέρους τῆς Ἐκκλησίας νὰ τελέσουμε τὸν καθιερωμένο ἁγιασμό, γιὰ νὰ εὐλογήσει ὁ Θεὸς τὴ νέα σας σχολικὴ χρονιά.

Σκεφτήκατε ἄραγε ποτὲ πόσο σπουδαῖο εἶναι νὰ ἔχει κανεὶς τὴν εὐλογία καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ σ' ὅ,τι κάνει; Καὶ στὴν προκειμένη περίπτωση ἐσεῖς στὶς σπουδές σας; Στὶς ὧρες τῆς μελέτης σας καὶ στὶς ἀγωνίες σας γιὰ καλὴ ἐπίδοση. Ὅταν σᾶς πιέζει τὸ ἄγχος γιὰ τὴν προσαρμογή σας στὶς πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ ἤ γιὰ τὴν ἐπιτυχία στὸ Πανεπιστήμιο ὅσα παιδιὰ εἶστε στὶς τελευταῖες τάξεις τοῦ Λυκείου. Ὅταν ἡ ψυχολογία σας εἶναι πεσμένη, γιατί οἱ γονεῖς σας ἢ καὶ ἄλλοι γύρω σας ἔχουν τὴν ἀπαίτηση γιὰ κάτι περισσότερο ἀπὸ τὶς δυνατότητές σας κι αὐτὸ σᾶς φέρνει σὲ ἀδιέξοδο. Ὅταν σᾶς κυριεύει ἀπελπισία καὶ ἠττοπάθεια, γιατί οἱ βαθμοί σας εἶναι χαμηλοὶ ἢ καὶ κάτω ἀπὸ τὴ βάση καὶ κινδυνεύετε νὰ χάσετε ἔτσι τὴ χρονιά. Ὅταν ἀκόμη καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοί σας δὲν μποροῦν νὰ σᾶς καταλάβουν καὶ νὰ σᾶς δικαιολογήσουν. Τότε δὲν ὑπολογίζουν τὸ οἰκογενειακό σας περιβάλλον, τὰ προσωπικά σας προβλήματα ἢ καὶ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦν οἱ σχέσεις σας μὲ τοὺς συμμαθητές σας ἢ καὶ οἱ ὅποιες σχέσεις καὶ φιλίες σας. Θὰ μοῦ πεῖτε βέβαια, δὲν μᾶς ἀκούει ὁ Θεός ἤ, καὶ ἄλλοι, δὲν ὑπάρχει κἄν Θεός.

            Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, παιδιά, ἀστοχεῖτε. Ἁπλὰ δὲν Τὸν ψάξατε ἢ Τὸν ψάξατε λαθεμένα. Γιὰ νὰ Τὸν συναντήσετε καὶ νὰ Τὸν γνωρίσετε  χρειάζονται δύο παράμετροι: πρώτη νὰ Τὸν ἀναζητοῦμε μὲ τὴν καρδιὰ καὶ ὄχι μὲ τὸ μυαλό μας καὶ δεύτερη, νὰ μάθουμε νὰ συνομιλοῦμε σωστὰ μαζί Του, δηλ. νὰ προσευχόμαστε. Ἂν τὰ ἀγνοήσουμε αὐτὰ τὰ δύο, θὰ ἀφήσουμε τὴν ψυχή μας νὰ μαραθεῖ. Γιατί ὁ ἄνθρωπος, ὅσο κι ἂν δὲ θέλουμε πολλοὶ νὰ τὸ παραδεχτοῦμε, εἶναι σύνθετος. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα.

Ἐμεῖς σήμερα παραμελοῦμε ἐντελῶς τὴν ψυχή, ἡ ὁποία, γιὰ νὰ εἶναι εὔρωστη καὶ ὑγιής, χρειάζεται τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, τὴν προσευχὴ καὶ κάτι περισσότερο, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ποὺ συνιστᾶ τὸν πυρήνα τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸς ὁ τρόπος ζωῆς θὰ σᾶς ὁδηγήσει στὴν ἀληθινὴ σοφία, τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ. Ἡ σοφία τῶν ἀνθρώπων σᾶς ὁπλίζει μὲ γνώσεις γιὰ τὸν ἐπαγγελματικό σας προσανατολισμό. Ἡ ἀληθινὴ σοφία ὅμως εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν παρουσία Του στὴ ζωή σας. Ἡ μία δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἄλλη.

            Κι ἐπειδὴ ἡ κοινωνικὴ παθογένεια ἀρχίζει συνήθως ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση, - καὶ ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἐκτοπίσαμε τὴν πίστη ἀπ' τὴν παιδεία μας - σᾶς εὐχόμαστε μέσα στὶς παιδικές καὶ ἐφηβικές σας ἀνησυχίες νὰ ἔχετε κι αὐτή: πῶς νὰ ἀποκτήσετε πρῶτα τὴν ἀληθινὴ σοφία ποὺ ὁδηγεῖ στὸ Θεό, μαζὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη, ποὺ θὰ σᾶς κάνει καταξιωμένους ἐπιστήμονες καὶ ἐπαγγελματίες ἀλλὰ καὶ πραγματικοὺς ἀνθρώπους.

 

 

Καλὴ σχολικὴ χρονιά!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

 

Ὁ Μητροπολίτης

    

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

 

 

 


Εκτύπωση   Email