Προκάτοχοι

Ἰάκωβος Βαβανάτσος (1936-1962)

Νικόδημος Γκατζιρούλης (1967-1974) 

 Δωρόθεος Γιανναρόπουλος (1974-1992) 

 Παντελεήμων Μπεζενίτης. (1994-2004)


Εκτύπωση   Email