Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἱδρύθηκε τό 2016, εἶναι δὲ ἀνεγνωρισμένη ὑπὸ τοῦ Κράτους (Φ.Ε.Κ. τ.Β./1427/20-5-2016) καὶ χορηγεῖ Πτυχία καὶ Διπλώματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς. 

Ἔχει ἕδρα τὸ Πνευματικό, Πολιτιστικὸ καὶ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ὁμωνύμου Δήμου. Τηλ. 210-2850060 & fax 210-2816706.

Τὰ μαθήματα παραδίδονται κάθε Τρίτη καὶ Κυριακὴ κατά τίς ἀπογευματινές ὧρες.
 
Διδάσκουν:
ὁ διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Πρωτοπρ. π. Χρῖστος Κυριακόπουλος,
ὁ Πρωτοπρ. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης, Ὑπεύθυνος λειτουργίας τῆς Σχολῆς,
ὁ κ. Παῦλος Χάρης, Πρωτοψάλτης τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ,
ὁ κ. Βενέδικτος Γαρουφαλῆς, Λαμπαδάριος τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ,
ὁ κ. Παναγιώτης Μητρόπουλος, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Παρεκκλησίου Παναγίας Νερατζιωτίσσης Ἀμαρουσίου,
καὶ οἱ κ.κ. Δημήτριος Μυλωνᾶς, Ἀνδρέας Βαλιανάτος, Ἐφραιμία Κλησιάρχη.
 

Παραρτήματα τῆς Σχολῆς λειτουργοῦν στούς κάτωθι Ἱερούς Ναούς:

1) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου & Ἁγίου Στεφάνου Δ.Κ. Ἁγ. Στεφάνου

Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοπρ. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου.

2) Ἁγίας Μαρίνης Ἑκάλης, Ὑπεύθυνος ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου, τηλ. 210-8131201.

3) Ἁγίας Τριάδος Κηφισιᾶς, Ὑπεύθυνος ὁ κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου, τηλ. 210-8076521.

4) Ἁγίου Παντελεήμονος ΠεύκηςὙπεύθυνος ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Βελισάριος Γκεζερλῆς, τηλ. 210-6123532.

5) Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου ΠεύκηςὙπεύθυνος ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Κων/νος Ζησιμόπουλος, τηλ. 210-8027738.

6) Ἁγίας Βαρβάρας Μεταμορφώσεως, Ὑπεύθυνος ὁ Πρωτοπρ. Νικόλαος Κολοβός, τηλ. 2102814063.

7) Ἁγίου Ἀθανασίου Μαρκοπούλου Ὠρωποῦ, Ὑπεύθυνος ὁ  Πρωτοπρ. Ἀναστάσιος Τραϊφόρος, τηλ. 22950-33501.

 

Βυζαντινοί Χοροί:

Βυζαντινὸς Χορὸς "ΑΔΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΨΑΛΛΟΝΤΕΣ": Χοράρχης, Πρωτ. Σωτήριος Ἀλεβιζάκης.

Βυζαντινὸς Χορὸς Νεανίδων "Ἀθηναΐς ἡ Ὑμνογράφος": Χοράρχης, Πρωτ. Ἀναστάσιος Τραϊφόρος.

Βυζαντινὸς Χορὸς Ἱ. Μητρ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Κηφισιᾶς: Χοράρχης, ὁ πρωτοψάλτης κ. Δημήτριος Καλομοίρης.

 

 

Εκτύπωση