Ἡ γέννηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτκόκου

gennhsh8eotokouΕίναι η πρώτη Θεομητορική εορτή του εκκλησιαστικού έτους. Μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Η Γέννηση της Θεοτόκου πλημμύρισε χαρά στην οικουμένη, όπως αναφέρεται στο τροπάριο της ημέρας. Από το γεγονός αυτό ξεκίνησε η σωτηρία του κόσμου όλου.

Η Γέννηση της Θεοτόκου εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν εορτάζει γενέθλια. Τιμά μόνο τη γέννηση του Χριστού, της Παναγίας και του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Των τριών προσώπων, δηλαδή, που συντέλεσαν στη σωτηρία του ανθρώπινου γένους.

Γονείς της Παναγίας ήταν οι ευσεβείς Ιωακείμ και Άννα. Κατάγονταν από τη γενιά του βασιλιά Δαβίδ. Όταν γεννήθηκε η Παναγία, οι γονείς της βρίσκονταν σε προχωρημένη ηλικία. Παρέμεναν άτεκνοι για πάρα πολλά χρόνια, επονείδιστο γεγονός για την εποχή τους. Η θλίψη τους για την ατεκνία τους μεγάλη. Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, η πίστη τους και η υπακοή τους στο θέλημα του Θεού.

Μετά από θερμές προσευχές και τη θαυματουργική επέμβαση του Θεού, ο Ιωακείμ και η Άννα αποκτούν μια χαριτωμένη κόρη. Την ονομάζουν Μαρία (Μαριάμ). Στα ελληνικά σημαίνει πριγκίπισσα, Δέσποινα, Κυρά. Η γέννηση της Μαρίας ήταν μεγάλο δώρο για τους γονείς της. Πολύ μεγαλύτερο για όλη την ανθρωπότητα καθώς αποτέλεσε το προμήνυμα και την απαρχή της σωτηρίας του κόσμου.

Γέννηση θαυμαστή αλλά… σύμφωνα με τη φυσική τάξη των πραγμάτων

Οι Ρωμαιοκαθολικοί πιστεύουν ότι η Γέννηση της Θεοτόκου προέρχεται από άσπιλη σύλληψη. Σύμφωνα με τη διδασκαλία αυτή, η Θεοτόκος είναι απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα που μεταδίδεται σε όλους τους ανθρώπους με τη γέννησή τους αλλά και από τις προσωπικές της αμαρτίες. Η διδασκαλία αυτή μειώνει και προσβάλλει την μοναδικότητας της υπερφυούς Γέννησης του Ιησού. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε με άσπιλο τρόπο. Η σύλληψη του Κυρίου δεν ήταν φυσική αλλά υπερφυσική. Η Θεοτόκος ήταν “απείρανδρος” και “απειρόγαμος”. Δεν είχε, δηλαδή, πείρα άνδρα και γάμου. Δεν συνέβη, όμως, το ίδιο με τη δική της σύλληψη.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει ότι η Γέννηση της Θεοτόκου πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Η Παναγία γεννήθηκε μεν εκ θαύματος από στείρους και ηλικιωμένους γονείς. Εκ σπέρματος, όμως, του πατρός της Ιωακείμ, ύστερα από τη φυσική επαφή των γονιών της. Η στειρότητα της Άννας λύθηκε με την παρέμβαση του Θεού που δικαίωσε τις προσευχές της και του συζύγου της.

Μία μέρα μετά την εορτή της Γέννησης της Θεοτόκου, στις 9 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά τους γονείς της, τους Θεοπάτορες, όπως ονομάζονται, Ιωακείμ και Άννα.

Η Παναγία αποτελεί το καύχημα των ουρανών και του ανθρώπινου γένους. Είναι η Κεχαριτωμένη. Η μητέρα του Θεανθρώπου αλλά και δική μας. Αυτή που παρακαλούμε και επικαλούμαστε να μας προστατεύει, να μας συμπαραστέκεται και να μεσιτεύει για μας στον Υιό της και Σωτήρα Θεό.

Απολυτίκιο Ἦχος δ’.
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γάρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, καί λύσας τήν κατάραν, ἔδωκε τήν εὐλογίαν, καί καταργήσας τόν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωήν τήν αἰώνιον.


Εκτύπωση   Email