Ἄν θέλεις νὰ σὲ συγχωρήσει ὁ Θεὸς, νὰ συγχωρεῖς κι ἐσὺ τὸν πλησίον

kyriosἌν θέλεις νὰ σὲ συγχωρήσει ὁ Θεὸς,  νὰ συγχωρεῖς κι ἐσὺ τὸν πλησίον.

                                                                Γέροντος Εὐστρατίου (Γκολοβάνσκι)

Ἂν θέλεις νὰ σὲ σπλαχνιστεῖ ὁ Θεός, νὰ σπλαχνίζεσαι κι ἐσὺ τὸν πλησίον. Ἂν θέλεις νὰ σ’ ἀγαπάει ὁ Θεός, ν’ ἀγαπᾶς καὶ ἐσὺ τὸν πλησίον. Ἂν θέλεις νὰ σὲ εὐεργετεῖ ὁ Θεός, νὰ εὐεργετεῖς κι ἐσὺ τὸν πλησίον. Κι ἂν θέλεις νὰ σὲ συγχωρήσει ὁ Θεὸς γιὰ τ’ ἁμαρτήματά σου, νὰ συγχωρεῖς κι ἐσὺ τὸν πλησίον.

Ἀπεναντίας, ἂν ὀργίζεσαι ἐναντίον τοῦ πλησίον, προκαλεῖς τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐναντίον σου. Ἂν ἐκδικεῖσαι τὸν πλησίον, τὸ ἴδιο θὰ πάθεις κι ἐσὺ ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως λέει ὁ σοφὸς Σειράχ: «Ὅποιος ἐκδικεῖται, θὰ δοκιμάσει τὴν ἐκδίκηση τοῦ Κυρίου, ποὺ θὰ τὸν τιμωρήσει γιὰ τὶς ἁμαρτίες του» (28:1). Μὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τὸ εἶπε καθαρά: » (Ματθ. 6:14-15).

Ἂν δὲν συγχωρεῖς τὸν πλησίον, πὼς τολμᾶς νὰ λὲς στὴν Κυριακὴ Προσευχὴ (Μάτθ. 6:9-13), «καὶ ἅφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν;» Ἂν δὲν συγχωρεῖς τὸν πλησίον, πῶς θὰ ζητήσεις ἔλεος ἀπὸ τὸν δίκαιο Κριτή; Μὴν ξεχνᾶς, γράφει ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος, ὅτι «στὴν τελικὴ Κρίση δὲν θὰ ὑπάρχει ἔλεος γι’ αὐτὸν ποὺ δὲν ἔδειξε εὐσπλαχνία. Γιὰ τὸν εὔσπλαχνο, ὅμως, ἡ τελικὴ Κρίση θὰ εἶναι θρίαμβος.

Πῶς συγχωρεῖ ὁ οὐράνιος Πατέρας τὰ ἁμαρτήματά μας;

Ἀπάντηση: Μὲ δυὸ προϋποθέσεις συγχωρεῖ ὁ Θεὸς τὰ ἁμαρτήματά μας. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ εἰλικρινὴς μετάνοια (βλ. Μάρκ. 1:4· Πράξ. 5:31· Β’ Κορ. 7:10). Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ συγχωρητικότητα πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο μας ἀδίκησαν, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν εὐαγγελικὴ παραβολὴ τοῦ κακοῦ δούλου (Ματθ. 18:23-35), ἀπὸ τὴν Κυριακὴ Προσευχὴ (Μάτθ. 6:12) καὶ ἀπὸ τὴν ξεκάθαρη διαβεβαίωση τοῦ Χριστοῦ: «Ἂν συγχωρήσετε στοὺς ἀνθρώπους τὰ παραπτώματά τους, θὰ σᾶς συγχωρήσει κι ἐσᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας σας. Ἄν, ὅμως, δὲν συγχωρήσετε στοὺς ἀνθρώπους τὰ παραπτώματά τους, οὔτε κι ὁ οὐράνιος Πατέρας σας θὰ συγχωρήσει τὰ δικά σας παραπτώματα» (Ματθ. 6:14-15).

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Γέροντος Εὐστρατίου (Γκολοβάνσκι), Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα χριστιανῶν. Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου, 2012.


Εκτύπωση   Email