Οι αρνητές των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων: Οι νέο- Βαρλααμίτες

received 262807246592744Αυτό το οποίο εμποδίζει την θέα του Θεού από τον άνθρωπο είναι το ψεύδος, η υποκρισία, η ανειλικρίνεια, η έλλειψη της αγάπης προς τον συνάνθρωπο όπως την νοηματοδότησε ο Χριστός και την ερμήνευσε ο απόστολος Παύλος κάθε τι δηλαδή που μας αποκόπτει από την κοινωνία με το σώμα της Εκκλησίας και μας απομονώνει από την Χάρη του Θεού, δηλαδή η αμαρτωλότητά μας.

«Το Πνεύμα όπου θέλει πνει, και την φωνήν Αυτού ακούεις, αλλ’ ουκ οίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει» (Ιωάν. 3΄ 8). Αναρωτιέμαι λοιπόν, ο κατέχων την κτιστή ταυτότητα με όποιο επίτευγμα της ανθρώπινης τεχνολογίας φέρει, δεν γεύεται της οντολογικής αλλοιώσεως που παρέχει το Άγιο Πνεύμα κατά τους λόγους του ιδίου του Χριστού;

Ο Θεός δεν δεσμεύεται με την κατοχή της ταυτότητας απο τον άνθρωπο. Η ενασχόληση των αιρετικών αυτών, των συγχρόνων νέο-βαρλααμιτικών κύκλων ως προς την ταυτότητα, φανερώνει έναν «αθεολόγητο» ορθολογισμό μεσαιωνικού τύπου και προπαγανδιστικό λόγο προτεσταντικής αντίληψης, γιατί υποτάσσει το Θείο στην λογική επιθυμία των αρνητών της ταυτότητας. Γιαυτό και οι αρνητές αυτοί χρησιμοποιούν τα πλείστα όσα επιχειρήματα λογικά ή μάλλον λογικοφανή, πάντα για να πείσουν ότι η Θεία Χάρις δεσμεύεται από ηλεκτρονικά έγγραφα και βεβαίως οι ίδιοι χρησιμοποιούν για την προβολή και επιβολή των ακραίων θέσεών τους κάθε σύγχρονο ηλεκτρονικό μέσο.

Αν η ταυτότητα εμποδίζει την μετοχή στη Θεία Χάρη, όπως διατείνονται οι σύγχρονοι νέο-βαρλααμίτες αρνητές της, τότε ο Θεός δεν είναι ελεύθερος να ενεργήσει για την σωτηρία του ανθρώπου επειδή εμποδίζεται ή δεσμεύεται από μία κτιστή–τεχνητή κατασκευή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από αυτήν την άρνηση της παρουσίας και της δράσης του Αγίου Πνεύματος που είναι πάντοτε παρόν σε κάθε μυστηριακή πράξη της Εκκλησίας.

Με τα μυστήρια της Εκκλησίας η φθαρτή κτίση, μεταμορφώνεται και ενδύεται αφθαρσία. Κάθε τι το υλικό λοιπόν εξαγιάζεται μέσα από τη συμμετοχή και την χρήση στα μυστήρια, όπου ο πιστός κοινωνεί με τον Χριστό

Η Θεία Χάρη αγιάζει πάντα τα κτιστά άρα μπορεί να δράσει και όταν ο εν δυνάμει άγιος-άνθρωπος κατέχει την ταυτότητα. Ένα δηλαδή υλικό χρηστικό εργαλείο το οποίο δεν εμποδίζει την μετάδοση της Θείας Χάριτος στον όλο άνθρωπο και την ευχαριστιακή συμμετοχή του στο σώμα της Εκκλησίας.

Για την εκκλησιαστική σύναξη ο Θεός, ο Οποίος «αγάπη εστίν», κοινωνείται εντός της ελεύθερα, ακόμη και αν κατέχει ο πιστός ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία φέρει ή δεν φέρει όλα τα «τσιπ», συστήματα γεωεντοπισμού και χαράγματα του κόσμου, γιατί: «Ο άνθρωπος ενώνεται μόνον με την ενέργεια (την Χάρη) του Θεού. Ούτε με την ουσία του Θεού ενώνεται ποτέ ο άνθρωπος, ούτε με την υπόσταση του Λόγου. Ενώνεται μόνον με την ανθρώπινη φύση του Χριστού κατά την Θεία Μετάληψη. Δηλαδή ο άνθρωπος ενώνεται με την τεθεωμένη, αναστημένη και δεδοξασμένη ανθρωπίνη φύση του Χριστού και δι’ Αυτής, με την άκτιστη ενέργεια της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, που είναι η άκτιστη Θεία Χάρις. Αυτή είναι που σώζει, αυτή είναι που ανασταίνει, αυτή που θεραπεύει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου» (π. Ιωάννης Ρωμανίδης).

Τίποτε το κτιστό και άρα φθαρτό π.χ. ηλεκτρονική ταυτότητα δεν μπορεί να εμποδίσει τον άνθρωπο από την κοινωνία της Χάριτος του Θεού μέσα στην Εκκλησία διά των μυστηρίων, παρά μόνο η «παραμορφωμένη» πνευματική του κατάσταση. Όσοι θεοχαρίτωτοι μαρτύρησαν και μαρτυρούν για τον Χριστό μέχρι σήμερα είχαν και έχουν ως προτεραιότητα την ειλικρινή αγαπητική σχέση με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους και δεν ασχολούνται με το οποιοδήποτε κτιστό κρατικό ή δημόσιο έγγραφο όσες πληροφορίες περί αυτών και αν αναγράφει αυτό.

Ας σταματήσουν λοιπόν όλοι αυτοί οι αρνητές της παραλαβής των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, οι μη σεβόμενοι την εντολή του Χριστού «αποδώστε στον Kαίσαρα εκείνα που ανήκουν στον Kαίσαρα, και στον Θεό εκείνα που ανήκουν στον Θεό», να αναβιώνουν νέο-βαρλααμιτικές δοξασίες εκμεταλλευόμενοι την θεολογική απαιδευσιά των απλών και ευσεβών χριστιανών, αναβίωση η οποία έχει δυσμενείς συνέπειες στη ζωή των συνανθρώπων μας και του κοινωνικού συνόλου.

Σύνηθες φαινόμενο σχολαστικής θεολογίας και «μεσαίωνα». Υποκαθιστούν όχι μόνο την κρίση του Χριστού αλλά και τον ίδιο τον Χριστό. Οι πολέμιοι της νέας ταυτότητας καθορίζουν τη βούληση του Χριστού, γεγονός το οποίο σημαίνει διαχωρισμό από το σώμα του την Εκκλησία και συνεπώς αίρεση, αφού συνεπάγεται άρνηση ή «δέσμευση» της θείας Χάριτος. Προκαθορισμό της Θείας βουλήσεως και βεβαίως μεταποίηση Αυτής σε κτιστή ανθρώπινη γνώση και επιθυμία.

Οι αρνητές των ταυτοτήτων προσδιορίζουν σε ποιούς ανθρώπους επιλέγει να πάει η Θεία Χάρη. Υποδεικνύουν, σε Αυτήν!!! τους αρνητές των νέων ταυτοτήτων, όσους δεν παραλάβουν την νέα ταυτότητα, ως να είναι το κρατικό αυτό κτιστό έγγραφο εμπόδιο ώστε να μη διοχετεύεται η Θεία Χάρη. Απόψεις οι οποίες δεν έχουν καμμία σχέση με τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και άρα είναι αιρετικές, όπως αιώνες πριν έχει διακηρύξει η πατερική και συνοδική εμπειρία.

Όμως αποτελεί η λήψη της νέας ταυτότητας άρνηση του προσώπου του Χριστού, όπως διατείνονται οι «υπερασπιστές της ορθοδοξίας», λαλούντες ένθεν κακείθεν, «δίχα του Επισκόπου και της Συνόδου»;

Ο Βαρλαάμ, πολέμιος του Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά, θεωρούσε ότι η Θεία Χάρη είναι κτιστή, παρομοίως οι αρνητές της ταυτότητας διδάσκουν ότι το ανθρώπινο πρόσωπο δεν πρέπει να έχει αυτήν την ηλεκτρονική ταυτότητα δηλαδή ένα κρατικό έγγραφο εάν θέλει να «συναντηθεί» με τη Θεία Χάρη. Με την διδασκαλία όμως και την παρότρυνση αυτή κηρύττουν ότι η Θεία Χάρη ελέγχεται και καθοδηγείται από το τι θα κατέχει ο πιστός στην κοινωνική του ζωή και στην σχέση του με το κράτος. Ο Θεός δηλαδή καθίσταται γνωστός από τις ιδεοληψίες του ανθρώπινου μυαλού και ενεργεί ή δεν ενεργεί μέσα από κτιστά πράγματα.

Ο Βαρλαάμ πίστευε ότι η άκτιστη φύση του Θεού ταυτίζεται με την άκτιστη ενεργεία του και ότι η επικοινωνία ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους γίνεται δια μέσου των κτιστών ενεργημάτων του.

Συνέχεια...

https://arxon.gr/2023/09/oi-arnites-ton-neon-ilektronikon-taytotiton-oi-neo-varlaamites/

 

 


Εκτύπωση   Email