Ο Άγιος Πορφύριος περί του Αντιχρίστου

 

agporfyrios

Πηγή: Γέροντος Πορφυρίου Ιερομονάχου, Ανθολόγιο Συμβουλών, Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Έκδοση Η΄ Μήλεσι 2010, σ.σ. 71-75

 


Εκτύπωση   Email