Να βαστάζουμε αλλήλων τα βάρη

agiosdorotheos

    "Μάθετε καί σεῖς νά βαστάζετε τά βάρη ἀλλήλων, μάθετε νά σέβεσθε ἀλλήλους. Καί ἄν κανείς ἀπό σᾶς ἀκούῃ ἀπό κάποιον ἕνα λόγο πού δέν τοῦ ἀρέσει ἤ ἄν πάθη τίποτε δυσάρεστο, νά μή χάση ἀμέσως τή διάθεσί του, νά μή ἐρεθισθῆ ἀμέσως, νά μή εὑρεθῆ σέ καιρό ἀγῶνος καί ὠφελείας μέ καρδιά χαλαρωμένη, ἀφρόντιστη, ἄτονη, μή δυναμένη νά δεχθῆ ὁποιαδήποτε ἐχθρική προσβολή, ὅπως συμβαίνει μέ τό πεπόνι, πού κι ἕνα μικρό χαλίκι ἄν τό ἐγγίση, ἀμέσως τραυματίζεται καί σήπεται. Ἀλλά νά ἔχετε στερεώτερη καρδιά, νά ἔχετε μακροθυμία, ὥστε ἡ πρός ἀλλήλους ἀγάπη σας νά νικᾶ ὅλα τά συμβαίνοντα".

Ἀββᾶ Δωροθέου "Περί τοῦ θείου φόβου" παρ.21 κ.ἑ. (ΕΠΕ Φιλοκαλία τ. 12ος σ.355)


Εκτύπωση   Email