Περὶ προορισμοῦ

ag loykas«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ προορισμοῦ (γ)

 

    «Δὲν φταίει ὁ Κύριος γιὰ τὸ ὅτι τὰ παιδιὰ γίνονται κληρονόμοι τῶν ὀλέθριων αὐτῶν χαρακτηριστικῶν. Ὁ Κύριος κανέναν δὲν ἔχει κάνει ἁμαρτωλό, οἰνοπότη ἡ  ἀκόλαστο. Τὴν ἁμαρτία καὶ τὴν ἀκολασία κληρονομοῦν τὰ παιδιὰ ἀπό τούς γονεῖς τους. Καὶ ὅπως στὴν γενιὰ τοῦ δικαίου πληθαίνει καὶ δυναμώνει ἡ  χάρη, ἡ  ἀγάπη ἡ  πνευματική, ἡ  ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ἡ  πραότητα καὶ ἡ  ταπείνωση, ἔτσι καὶ στὴν γενιὰ τῶν κακούργων καὶ τῶν μοιχῶν αὐξάνει ἡ  κακὴ κληρονομικότητα.»
    «Ὁ Παντογνώστης Κύριος ἀκόμα πρὶν γεννηθεῖ ὁ ἄνθρωπος ξέρει ποιὸ δρόμο θὰ ἀκολουθήσει στὴν ζωὴ του· τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ καλοῦ ἤ  τοῦ κακοῦ. Καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ γνωρίζει ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν τὴν ὁδὸ τῆς δικαιοσύνης στέλνει τὴν χάρη του. Ὁ Κύριος φροντίζει αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο. Εἶναι γι’ αὐτὸν «ἡ  ἄμπελος ἡ  ἀληθινή» (Ἰω. 15, 1). Εἶναι κλῆμα καὶ ὁ ἄνθρωπος κληματόβεργα. Ὅπως ὅλοι ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ εἴμαστε κληματόβεργες καὶ φύλλα αὐτοῦ τοῦ κλήματος.
   Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς λέει ὅτι κάθε κληματόβεργα ποὺ βρίσκεται πάνω στὸ κλῆμα καὶ τρέφεται ἀπ’   αὐτό, ὁ ἐπουράνιος Πατέρας ποὺ εἶναι ὁ Ἀμπελουργός, τὴν καθαρίζει γιὰ νὰ φέρνει περισσότερους καρπούς. Ἔτσι λειτουργεῖ ὁ Κύριος στὴν γενιὰ τῶν δικαίων. Τὴν γενιὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τῶν ἀσεβῶν, αὐτῶν ποὺ μισοῦν τὸν Θεό, ὁ Θεὸς τὴν ἀφήνει χωρὶς τὴν βοήθειά του. Δὲν θέλει τὸν θάνατο αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ἐπειδὴ οἱ ἴδιοι δὲν θέλουν νὰ σωθοῦν τοὺς ἀφήνει στὴν τύχη τους.
    Τί περιμένει τὸν ἄνθρωπο ἂν θὰ τὸν ἀφήσει ὁ Θεὸς χωρὶς τὴν χάρη καὶ τὴν βοήθειά του; Τὸν καταλαμβάνει ὁ διάβολος, τὸν βασανίζουν οἱ δαίμονες καὶ ἐξαφανίζουν ἀπὸ τὴν καρδιὰ του τὸ καλὸ ποὺ ἔχει μείνει. Καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ὅλο καὶ περισσότερο στερεοποιεῖται στὸ κακό.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)


Εκτύπωση   Email