«Ἡ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου» 

aggrafi

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ  «Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’»

«Ἡ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου» 

    «Ὅταν μελετᾶς Εὐαγγέλιο, μὴ ζητᾶς ἀπόλαυση, μὴ ζητᾶς ἔξαρση, μὴ ζητᾶς περίλαμπρες σκέψεις. Ζήτα νὰ δεῖς τὴν ἀλάθητη ἁγία Ἀλήθεια. 
    Μὴν ἀρκεῖσαι στὴν ἄκαρπη μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου. Μελέτα τὸ ἔμπρακτα. Ἀγωνίσου νὰ ἐκπληρώνεις τὶς ἐντολές του. Σὰν Βιβλίο τῆς ζωῆς, μελέτα το μὲ τὴ ζωή σου.
    Μὴ νομίζεις ὅτι χωρὶς λόγο τὸ πιὸ ἱερὸ βιβλίο, τὸ Τετραευάγγελο, ἀρχίζει μὲ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο καὶ τελειώνει μὲ τὸ κατὰ Ἰωάννην. Ὁ Ματθαῖος μᾶς διδάσκει περισσότερο τὸ πῶς νὰ ἐκπληρώνουμε τὸ θεῖο θέλημα, καὶ οἱ διδαχὲς του ταιριάζουν σ’ ἐκείνους ποὺ ἀρχίζουν νὰ βαδίζουν στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰωάννης ἀναφέρεται περισσότερο στὸν τρόπο τῆς ἑνώσεως τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἀνακαινισμένο ἀπό τὶς ἐντολὲς ἄνθρωπο. Αὐτὴ τὴν ἕνωση τὴν κατορθώνουν ὅσοι ἔχουν προχωρήσει στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ.
    Ἀνοίγοντας τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, νὰ θυμᾶσαι ὅτι αὐτὸ θὰ καθορίσει τὴν αἰώνια κατάστασή σου. Ὅλοι θὰ κριθοῦμε σύμφωνα μ’ αὐτὸ καὶ εἴτε θὰ σωθοῦμε εἴτε θὰ κολαστοῦμε αἰώνια. «Αὐτὸς ποὺ μὲ ἀπορρίπτει», λέει ὁ Κύριος, «καὶ δὲν δέχεται τὰ λόγια μου, σ’ αὐτὰ θὰ βρεῖ Ἐκεῖνον ποὺ θὰ τὸν δικάσει• ὁ Λόγος ποὺ κήρυξα, αὐτὸς θὰ τὸν κρίνει τὴν ἔσχατη ἥμερα».
    Ὁ Θεὸς ἀποκάλυψε τὸ θέλημά Του σ’ ἐτοῦτον τὸν τιποτένιο κόκκο σκόνης ποὺ λέγεται ἄνθρωπος! Τὸ βιβλίο, ὅπου εἶναι καταγραμμένο τὸ πανάγιο καὶ σωτήριο θέλημά Του, βρίσκεται στὰ χέρια σου. Μπορεῖς εἴτε νὰ δεχθεῖς εἴτε νὰ ἀπορρίψεις τὸ θέλημα τοῦ Πλάστη καὶ Σωτήρα σου. Ἀπό σένα τὸν ἴδιο ἐξαρτᾶται εἴτε ἡ αἰώνια ζωή σου εἴτε ὁ αἰώνιος θάνατός σου. Ἀναλογίσου, λοιπόν, πόση προσοχὴ καὶ πόση σύνεση πρέπει νὰ δείξεις. Μὴν παίζεις μὲ τὴν αἰωνιότητα!» 


Εκτύπωση   Email