Εκτύπωση

Λειτουργεῖ ἀπό τό 1993 στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ μέ ὑπόγειο καί ἰσόγειο χῶρο .

Χρησιμοποιεῖται :