ploigisi h3

bottom neo

 

genia gigantonἮταν σὰ νὰ βγῆκαν ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς γῆς. Πετάχθηκαν πάνω ξαφνικά, μέτρησαν μὲ ἀετήσιο βλέμμα σὲ πλάτος καὶ μῆκος τὴ Γῆ τῶν προγόνων, διέτρεξαν ἀστραπιαία τὴν τρισχιλιόχρονη ἱστορία της καὶ μὲ γιγάντιο δρασκελισμὸ τινάχτηκαν πάνω στῆς Πίνδου τὶς κορφές.Ἐκεῖ... στάθηκαν! Ἀντίκρυ στὸν ἥλιο• ντυμένοι τὸ φῶς• φρουροὶ στὶς νέες Θερμοπύλες τῆς ἐλευθερίας τοῦ κόσμου, φύλακες τῆς τιμῆς τοῦ ἀνθρώπου.«Μολῶν λαβέ!», κραύγασαν, καὶ οἱ σιδερόφραχτες αὐτοκρατορίες ἀνατριχίασαν. «Πίσω!», φώναξαν στοὺς τρομοκράτες τοῦ κόσμου. «Πίσω! Μὴν προχωρᾶτε! Τούτη τὴ γῆς τὴν ἔχει σὲ παντοτινή του κατοχὴ ὁ οὐρανός»! Δὲν θὰ περάσετε. ΟΧΙ! Ἡ κραυγὴ «ΑΕΡΑ!» σκόρπισε τρόμο στοὺς ἐχθρούς... Ἔπειτα τὰ πολυβόλα κροτάλισαν φριχτά...Κι ἔπειτα... Ἔπειτα οἱ ἀετοὶ πῆραν νὰ πετοῦν ἀπὸ ράχη σὲ ράχη κι ἀπὸ κορφὴ σὲ κορφή. Πολέμησαν ἀκατάβλητοι, ὑπέφεραν μαρτύρια φριχτά, ἔτρωγαν χιόνι γιὰ νερὸ καὶ τὸ ψωμὶ τους λιγοστό, συχνὰ ἀνύπαρκτο... Πότισαν μὲ τὸ αἷμα τοὺς τὴ Γῆ, ἔσπειραν τὰ ἁγιασμένα μέλη τους στὰ βράχια, στὶς πλαγιὲς καὶ στὶς χαράδρες, ξανάβγαλαν τὴν Ἐλευθερία μέσα ἀπὸ τὰ ἱερά τους κόκκαλα.Κι ἔπειτα ἐξόρμησαν στὸν τόπο τὸν μαρτυρικό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Μπροστά τους ψηλόλιγνη, αἰθέρια, μεγαλόψυχή τους ὁδηγοῦσε, τοὺς ἐνθάρρυνε, τοὺς πρόσταζε, πές, μία γυναικεία μορφή. Ἦταν Ἐκείνη! Ὑπέρτατος Ἀρχηγὸς ὅλων τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς τῶν πιστῶν του γένους τῶν Ἑλλήνων. Ἦταν ἢ μεγάλη Κυρὰ τῆς Τήνου, ποῦ ταπείνωνε τώρα συντριπτικά τους ὑπερφίαλους ὑβριστές της. Πάνω στὰ ἠπειρώτικα βουνὰ στήθηκε τὸ φλάμπουρο τῆς παγκόσμιας ἐλευθερίας, καὶ σ’ αὐτὸ ἢ Ἱστορία ἔγραψε μὲ τὸ αἷμα τῶν γενναίων τὰ λόγια ποῦ ἀκούστηκαν ἀπὸ τὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τοῦ Λονδίνου: «Μέχρι σήμερα λέγαμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες. Ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἕξης θὰ λέμε ὅτι οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες»!Ἢ μάχη γιὰ τὴν τιμὴ τῆς Ἑλλάδας καὶ ὅλου του κόσμου εἶχε κερδηθεῖ. Οἱ ἐχθροὶ πέρασαν ἀργότερα τὰ σύνορα, ἀλλὰ ἡ τύχη τοῦ πολέμου εἶχε πλέον κριθεῖ. Ὃ ἴδιος ὁ παράφρων δικτάτορας Χίτλερ ὑποκλίθηκε μὲ σεβασμὸ μπροστὰ στὸν Ἕλληνα στρατιώτη καὶ θαύμασε τὸν ἠρωικότερο στρατό, ἐξαιτίας τοῦ ὅποιου ἔχασε τὸν πόλεμο. Στὶς 4 Μαΐου τοῦ 1941, μιλώντας ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Γερμανικῆς Βουλῆς (Ράϊχσταγ), ἀφοῦ πρῶτα κατηγόρησε τὴν Ἑλλάδα ὅτι στὸν πόλεμο πῆρε τὸ μέρος τῆς Ἀγγλίας, στὸ τέλος ὁμολόγησε: «Χάριν ὅμως τῆς ἱστορικῆς δικαιοσύνης εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ἀναγνωρίσω πῶς ἀπὸ ὅλους τούς ἀντιπάλους μας ποῦ ἀντιμετωπίσαμε ὃ Ἕλληνας στρατιώτης πολέμησε μὲ ὕψιστο ἡρωισμὸ καὶ αὐτοθυσία καὶ δὲν συνθηκολόγησε παρὰ μόνο ὅταν ἡ περαιτέρω ἄντισταση τοῦ ἦταν ἀδύνατη καὶ κατὰ συνέπειαν μάταιη».Ἦταν πραγματικὰ γενιὰ γιγάντων! Λίγοι ἀπ’ αὐτοὺς ζοῦν ἀκόμα. Ὅμως 74 χρόνια μετὰ τὴν σχεδὸν ἀπίστευτη μυθικὴ ἐποποιία τους ὁ κόσμος ὅλος περιέρχεται σὲ κίνδυνο ἀσυγκρίτως φοβερότερο ἀπὸ αὐτὸν τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας. Ὑποδουλώνεται σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις.Ἡ ἴδια ἢ Ἑλλάδα, προδομένη ἀπὸ τὴν πέμπτη φάλαγγα διεφθαρμένων συνεργῶν τῶν ἐχθρῶν της, κατασπαράζεται ἄγρια ἀπὸ τὶς αἱμοβόρες ὕαινες τῶν οἰκονομικῶν θηριοτροφείων. Χτυπήθηκε πρώτη μὲ ἀπίστευτη μανία, διότι αὐτή, λόγω τῆς Ὀρθόδοξης πίστεώς της, τῆς ἱστορίας της καὶ τῆς παραδόσεώς της, παρουσιάζει τὴ μεγαλύτερη πνευματικὴ ἀντίσταση σὲ ὅλο τὸν κόσμο.Ὅσοι τῆς γενιᾶς τῶν γιγάντων ζοῦν ἀκόμα, ὑποφέρουν. Μὲ πόνο ἀβάσταχτο βλέπουν νὰ ξεπουλιέται γιὰ λίγα εὐρωδολλάρια ἢ πατρογονικὴ κληρονομιά. Μάταια τάχα, ἀναλογίζονται, ἡ γενιά μας, τοῦ ’40 ἡ γενιά, ἔσπειρε τὰ κόκκαλά της στὰ βουνά, πότισε μὲ τὸ αἷμα της τὴ Γῆ;Ὄχι, τοὺς ἀποκρινόμαστε, ὄχι! Μὴν ἀπογοητεύεστε, ἥρωες τοῦ ’40! Μὴν ξεγελιέστε ἀπὸ τὴν πλημμύρα τοῦ κακοῦ! Ὑπάρχουν καὶ σήμερα ἀσυμβίβαστες ψυχές, ὑπάρχει νέα γενιὰ ἡρώων! Αὐτὴ θὰ συνεχίσει τὴ δική σας ἀντίσταση, θὰ ἀντιτάξει καὶ πάλι τὸ ἡρωικό σας ΟΧΙ! Θὰ τὸ ἀντιτάξει!Πιστὴ στὰ βήματά σας! Ἐμπνεόμενη ἀπὸ τὴν ἀστραπὴ τοῦ βλέμματος τῆς Ἱστορίας. Μὲ Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ τὴν Κυρία τοῦ κόσμου! Γενιὰ νέων γιγάντων!
ΠΗΓΗ: «Ο ΣΩΤΗΡ»

footer
  • Δευτέρα
    9 Δεκεμβρίου

    Σύλληψις Αγίας Αννης, Στεφάνου οσίου του νεολαμπούς


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ