ploigisi h3

bottom neo

             

                                              Κωνσταντῖνος Χολέβας- Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

     alfaκούσαμε τὸν Πατριάρχη Ἀντιοχείας κ. Ἰωάννη Ἰ΄, ὁ ὁποῖος βρέθηκε στὴν Ἀθήνα γιὰ ἐπίσημη ἐπίσκεψη, νὰ ὁμιλεῖ γιὰ τὴ Ρωμηοσύνη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, στὴν ὁποία ἐντάσσεται καὶ τὸ ποίμνιό του. Προφανῶς ἐννοεῖ ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ποὺ ποιμαίνονται ἀπὸ τὸ παλαίφατο Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας μὲ ἕδρα τὴ Δαμασκό, εἶναι ἀπόγονοι καὶ κληρονόμοι τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ὀνομαζόταν ἐπισήμως Ρωμανία καὶ εἶχε ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη τους, ἡ ἑλληνική τους παιδεία καὶ ἡ συνείδηση τῆς ἱστορικῆς τους παρουσίας ἐπὶ αἰῶνες στὴν ταραγμένη Μέση Ἀνατολή, δίνει ἐλπίδα στοὺς ὁμοδόξους ἀδελφούς μας, παρὰ τοὺς διωγμοὺς ποὺ ὑφίστανται ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς ἰσλαμιστές. Ρωμηοί, Βυζαντινοί, πολιτιστικὰ Ἕλληνες, γλωσσικὰ ἀραβόφωνοι, ὑπερήφανοι καὶ ταυτοχρόνως σεμνοί, οἱ ἑλληνορθόδοξοι τῆς Συρίας, τοῦ Λιβάνου καὶ τῶν γειτονικῶν χωρῶν αὐτοαποκαλοῦνται Ροὺμ Ὀρτοντὸξ γιὰ νὰ τονίσουν τὴ σύνδεσή τους μὲ τὴν αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης, ἡ ὁποία ἐπεβίωσε ἐπὶ 11 αἰῶνες παρὰ τὰ πανταχόθεν κτυπήματα.

Ὁ Πατριάρχης εἶναι ἀδελφός τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Μητροπολίτου Χαλεπίου καὶ Βεροίας Παύλου, ὁ ὁποῖος ἀπήχθη μαζὶ μὲ ἕνα Συροιακωβίτη Ἐπίσκοπο πρὸ δεκαοκτὼ μηνῶν. Ἡ τύχη τους ἀγνοεῖται, ἀλλὰ ὁ Πατριάρχης αἰσιοδοξεῖ. Ἐξέφρασε δημοσίως τὴν ἐλπίδα ὅτι καὶ οἱ δύο ζοῦν. Δὲν γνωρίζω ἂν ἔχει πληροφορίες, ἀλλὰ εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ συγκρατημένη αἰσιοδοξία του βασίζεται στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ἀφοῦ οἱ Ρωμηοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἐπιβίωσαν ἀπὸ τὶς κατακτήσεις τῶν Ἀράβων, Σταυροφόρων, Ὀθωμανῶν, Γάλλων, Ἄγγλων κ.α. ἔμαθαν νὰ ἐλπίζουν. Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση ποὺ κλείνουν μέσα στὴ ψυχὴ τους εἶναι τὸ μυστικό τῆς ἐπιβιώσεώς τους.

Ὀρθοδοξία, ἑλληνικὴ παιδεία καὶ αἴσθηση ἱστορικῆς συνέχειας ἤσαν τὰ μυστικὰ ὄπλα τοῦ Ἔθνους μας στὶς δύσκολες στιγμές. Μετὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους, ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας (1204-1261) διετήρησε τὴ φλόγα καὶ ἀπελευθέρωσε τὴν Βασιλεύουσα. Ὁ Αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Βατάτζης, ὁ ὁποῖος τιμᾶται στίς 4 Νοεμβρίου ὡς Ἅγιος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, συνδύαζε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, τὴ στρατιωτικὴ ρώμη, τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν κλασσικὴ ἑλληνικὴ παιδεία καὶ τὴ συνείδηση τῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ 1237 ἔγραψε πρὸς τὸν Πάπα Γρηγόριο Θ΄ ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ εἶναι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τὴ γνώση σὲ ὅλη τὴν Οἰκουμένη.

Ἐδῶ θὰ ξαναγίνει Ρωμαίικο, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς κατὰ τὸν 18ο αἰώνα, γιὰ νὰ δώσει ἐλπίδα στοὺς Ἕλληνες ποὺ εἶχαν ἀποκάμει ἀπὸ τὰ ἀποτυχημένα κινήματα κατὰ τῶν Τούρκων. Καλλιεργοῦσε τὴν Μεγάλη Ἰδέα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἔθνους μὲ ἐφόδια τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἑλληνικότητα τῆς γλώσσας καὶ τῆς παιδείας. Τὸ «Ρωμαίικο» ἦταν ἕνας ὅρος ποὺ ταυτίσθηκε μὲ τὴν ἐλευθερία, τὴν ἀπελευθέρωση.  Ὁ Γεώργιος Γαζῆς, γραμματικός τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη, γράφει ὅτι ἡ λέξη «Ρωμαίικο» ἐπὶ Τουρκοκρατίας ἔδινε ἐλπίδα στοὺς Χριστιανοὺς Ἕλληνες.

Ὁ Γιῶργος Σεφέρης διηγεῖται ὅτι στὶς 6 Ἀπριλίου 1941, ὅταν οἱ Γερμανοὶ εἰσέβαλαν στὴν Ἑλλάδα, ὁ λαὸς στοὺς δρόμους ἔψαλλε τὸ κοντάκιο «Τῇ Ὑπερμάχῳ» καὶ παρακαλοῦσε τὴν Παναγία. Ὁ Ὀδυσσέας  Ἐλύτης προτείνει σὲ κάθε δύσκολη νὰ μνημονεύουμε Διονύσιο Σολωμὸ καὶ Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τὸν ἐθνικό μας ποιητή, ὁ ὁποῖος ὕμνησε τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, καὶ τὸν λογοτέχνη ποὺ ἄντλησε τὰ θέματά του ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας παράδοση.

Χωρὶς Ὀρθόδοξη Πίστη, ἱστορικὴ γνώση καὶ σωστὴ ἑλληνικὴ παιδεία δὲν θὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν κρίση. Διότι τὰ οἰκονομικὰ μεγέθη μπορεῖ νὰ διορθωθοῦν. Ἀλλὰ κατὰ βάθος ἡ κρίση εἶναι πνευματική. Ἂν δὲν δώσουμε στοὺς νέους μας Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία καὶ ἱστορικὰ διδάγματα ἀπὸ τὴ διαχρονικὴ πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἂν δὲν τοὺς γαλουχήσουμε μὲ τὴν ἑνιαία ἑλληνικὴ γλώσσα ποὺ μᾶς συνδέει μὲ τὸν Ὅμηρο καὶ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἡ κρίση δὲν θὰ περάσει. Ἴσως θὰ ἔλθει ἄλλη χειρότερη.

footer
  • Πέμπτη
    12 Δεκεμβρίου

    Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ