ploigisi h3

bottom neo

Βολας δελφος ο δισπων ο λθοι,
ς ες ν, μφω συμπεπηγτας λθον.
Πρ
τουλοιο λθοισιν νργυροι θλουν.

 AgioiKosmasDamianos04   Τὰ ἀδέρφια Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν τὴν ἐποχή πού αὐτοκράτορας τῶν Ῥωμαίων ἦταν ὁ Καρίνος, ἤταν γιατροὶ στό ἐπάγγελμα καὶ παρεῖχαν ἰάσεις σὲ ὅλους ὅσους εἴχαν ἀνάγκη, καὶ γιά ἀντάλλαγμα δέν ἔπαιρναν χρήματα, ἀλλὰ τὸ μόνο πού ζητοῦσαν ἤταν νά πιστεύσουν στόν Χριστό.

 Κάποιοι ὅμως καλοθελητὲς διέβαλαν τοὺς ἁγίους στόν αὐτοκράτορα καὶ τοῦ εἴπαν ὅτι οἱ θεραπεῖες καὶ τὰ θαύματά πού ἐπιτελούσαν τὰ ἔκαναν μὲ μαγικὲς τέχνες. Τότε οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι ἐπειδὴ δέν ἤθελαν νά πᾶνε ἄλλους ἀντὶ αὐτῶν στόν αὐτοκράτορα, προςῆλθαν μόνοι τους ἐνώπιον του καὶ ὁ Καρίνος προσπάθησε νά τοὺς μεταπείσει νά ἀρνηθοῦν τὸν Χριστό. Ἐκεῖνοι ὅμως ὄχι μόνο δέν ἀρνήθηκαν τὴν πίστη τους, ἀλλὰ κατάφεραν νά μεταπείσουν καὶ να ἀλλάξουν καὶ τὸν ἴδιο τὸν αὐτοκράτορα, ἀφοῦ καὶ ὁ ἴδιος δέχτηκε τίς θεραπευτικὲς τους ἰάσεις. Συγκεκριμένα, ὅταν ὁ Καρίνος ἀνέκρινε τοὺς Ἁγίους, μετατοπίστηκε ἡ θέση τοῦ προσώπου του καὶ στράφηκε πρὸς τὴν ῥάχη του. Ἀμέσως τότε οἱ Ἅγιοι τὴν θεράπευσαν μὲ τὴν προσευχὴ τους στόν Χριστό. Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ θαύματος, πίστευσαν στόν Χριστὸ ὅσοι βρίσκονταν ἐκείνη τὴν στιγμὴ μπροστὰ σ' αὐτό πού συνέβη καὶ ὁ ἴδιος ὁ Αὐτοκράτορας τοὺς ἔστειλε πίσω στούς συγγενεῖς τους μὲ μεγάλες τιμές.

 Ἀργότερα ὅμως, μετὰ ἀπὸ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, οἱ Ἅγιοι φθονήθηκαν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν δάσκαλό πού τοὺς εἶχε μάθει τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, γιατὶ εἴχαν ἀποκτήσει μεγάλη δόξα καὶ φήμη. Γι' αὐτὸ τὸν λόγο τοὺς ἀνέβασε σὲ κάποιο ὅρος γιά νά μαζέψουν δῆθεν κάποια βότανα καὶ ἐκεῖ τοὺς ἐπιτέθηκε μὲ πέτρες καὶ τοὺς θανάτωσε.

   Ἱερὰ Λείψανα: 

Μέρος τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ βρίσκεται στήν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Ἁγίου Ὅρους.

Ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ βρίσκονται στόν ῥωμαιοκαθολικὸ Ναὸ Ἀγ. Ἀναργύρων Ῥώμης.

Τεμάχια τῆς Κᾶρας τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ, βρίσκονται στήν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Ἁγίου Ὅρους.

Ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ, βρίσκονται στόν ῥωμαιοκαθολικὸ Ναὸ Ἀγ. Ἀναργύρων Ρώμης.


πολυτκιον
χος πλ. δ’.
γιοι νάργυροι κα θαυματουργοί, πισκέψασθε τς σθενείας μν, δωρεν λάβετε, δωρεν δότε μν.

τερον πολυτκιον
χος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
ς θεοι θεράποντες, καατρες βροτν, νάργυρον βλύζετε, τν θεραπείαν μίν, νάργυροι νδοξοι, θεν τος προσιόντας, τ σεπτμν σκέπη, ρύσασθε νοσημάτων, κα παθν νιάτων, Κοσμ κα Δαμιανέ, Ρώμης βλαστήματα.

Κοντκιον
χος β’.
Ο
 τν χάριν λαβόντες τν αμάτων, φαπλοτε τν ῥῶσιν τος ν νάγκαις, ατρο θαυματουργονδοξοι· λλ τμν πισκέψει, κα τν πολεμίων τ θράση καταβάλλετε, τν κόσμον ώμενοι ν τος θαύμασι.

Κθισμα
χος πλ. δ'. Τν Σοφαν κα Λγον.
Ο
ρανθεν θαυμτων τν δωρεν, παραδξως λαβντες παρ Χριστο, πντα θεραπεετε, ενως τ πθη· ν μν γρ φθη,  χρις το Πνεματος, νεργοσα θεων ἰάσεων δναμιν· θεν καφθρτων, γαθν εποραν, τ πστει κτσασθε, ναργρ φρονματι, θεοφροι νργυροι. Πρεσβεσατε Χριστ τ Θε, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθ, τν γαν μνμην μν.

τερον Κθισμα
χος δ'. πεφνης σμερον.
Τ
ν φαιδρν πανγυριν, τν ναργρων, ο πιστο τελσωμεν, καθικετεοντες ατος, να μς παλλττωσι, παντοων νσων, ψυχς τε κα σματος.

τερον Κθισμα
χος πλ. δ'. Τν Σοφαν κα Λγον.
αμτων δοτρες θαυματουργο, κα θαυμτων λαμπτρες φωταγωγο, πσιν νεδεχθητε, τ το Πνεματος χριτι· τν γρ παθν τν φλγα, τ πστει δροσζοντες, τν πιστν ν τατ, τ φρνημα θλπετε· θεν ατρεον, τν ψυχν κεκτημνοι, τν θεον ναν μν, ν ατ καταφεγομεν, θεοφροι νργυροι. Πρεσβευσατε Χριστ τ Θε, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθ, τν γαν μνμην μν.

 Οκος
Π
σης συνσεως κα σοφας, πρκειται  λγος τν σοφν ατρν, κα πσι γνσιν παρχουσι· το γρ ψστου χριν λαβντες, ορτως τν ῥῶσιν δωρονται πσιν· θεν κμο διηγσεως χριν δεδρηνται, μνσαι ς θεοφρους, εαρστους Χριστο κα θερποντας, αμτων πλθη παρχοντας· λγηδνων γρ πντας λυτρονται, τν κσμον ἰώμενοι ν τος θαμασι.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ