ploigisi h3

bottom neo

 

 

   A.Panteleimwn Ἅγιος Παντελεήμων (Παντελέων τὸ πρότερον ὄνομα) καταγόταν ἀπὸ τή Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσιὰς καὶ ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μαξιμιανοὺ (286 - 305 μ.Χ.). Πατέρας τοῦ ἦταν ὁ Εὐστόργιος, ὁ ὁποῖος ἦταν ἐθνικὸς καὶ μετά τίς νουθεσίες τοῦ γιοῦ του ἔγινε χριστιανός. Μητέρα του ἦταν ἡ Εὐβούλη, ἡ ὁποία προερχόταν ἀπὸ χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ἐκπαιδεύτηκε στήν ἰατρικὴ ἀπὸ τὸν Εὐφρόσυνο καὶ κατηχήθηκε στή χριστιανικὴ πίστη καὶ βαπτίσθηκε ἀπὸ τὸν πρεσβύτερο Ἐρμόλαό πού ἦταν ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Νικομήδειας.

Κάποια στιγμὴ ὅταν ὀχιὰ δάγκωσε ἔναν νεαρὸ καὶ οὐσιαστικὰ τὸν θανάτωσε ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας ἐπικαλούμενος τὸν Χριστὸ τὸν ἀνάστησε.

Ἀφορμὴ τοῦ μαρτυρίου του στάθηκε ἕνα ἄκομα θαῦμα τοῦ Ἁγίου. Κάποτε εἶχε θεραπεύσει ἕναν τυφλό, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέφερε τὸ γεγονὸς τῆς θεραπείας του στόν βασιλιά, λέγοντάς του ὅτι τὸν θεράπευσε ὁ Παντελέων στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, στόν ὁποῖο καὶ ὁ ἴδιος πλέον πίστευε. Ὁ βασιλιὰς ἀφοῦ τὸν ἄκουσε, ἀμέσως διέταξε καὶ τὸν ἀποκεφάλισαν. Ὁ ἴδιος ὁ Παντελέων προσήχθη στόν βασιλιά, ὁ ὁποῖος διέταξε τὸν βασανισμὸ του μὲ σκοπὸ τὴν ἄρνησῃ τῆς πίστεώς του.

Ὁ Ἅγιος βασανίσθηκε σκληρὰ μὲ διαφόρους τρόπους, ὅμως δέν ὑπέκυψε στίς πιέσεις ἀφοῦ ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε μπροστὰ του μὲ τή μορφῇ τοῦ πνευματικοῦ του Ἐρμόλαου καὶ τοῦ ἔδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμὸς του καὶ τότε ἀκούστηκε φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό πού τὸν καλοῦσε ὄχι ὡς Παντελέοντα ἀλλὰ ὡς Παντελεήμονα. Μόλις ὅμως ὁ δήμιος ἄπλωσε τὸ χέρι του γιά νά κόψει μὲ τὸ σπαθὶ του τὸ κεφάλι τοῦ Ἁγίου, τὸ σπαθὶ λύγισε καὶ τὸ σίδερο ἐλιωσε σὰν κερί. Μπροστὰ σὲ τέτοιο θαῦμα καὶ οἱ παραβρισκόμενοι στρατιῶτες ἔγιναν χριστιανοί. Τότε ὁ Ἅγιος ἑκουσίως παραδόθηκε στό μαρτύριο. Λέγεται ὅτι ἀπὸ τήν πληγή του δέν ἔτρεξε αἷμα ἀλλὰ γάλα καὶ τὸ δέντρο τῆς ἐλιᾶς, στό ὁποῖο τὸν εἴχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά.

πολυτκιον
χος γ’.
θλοφόρε γιε, κααματικ Παντελεμον, πρέσβευε τλεήμονι Θε, να πταισμάτων φεσιν, παράσχ τας ψυχας μν.

Κοντ
κιον
χος πλ. α’.
Μιμητ
ς πάρχων τολεήμονος, κααμάτων τν χάριν παρατο κομισάμενος, θλοφόρε κα Μάρτυς Χριστο το Θεο, τας εχας σου τς ψυχικς μν νόσους θεράπευσον, πελαύνων τοεί, πολεμίου τ σκάνδαλα, κ τν βοώντων παύστως· Σσον μς Κύριε.

Κ
θισμα
χος πλ. δ'. Τν Σοφαν κα Λγον.
Μαρτυρ
σας γενναως πρ Χριστο, κα τν πστιν κηρξας τ σ πατρ, νελκυσας πανεφημε, το βυθο τς γνοας, κα τυρννων μ πτξας, τθεον φρνημα, τν δαιμνων κατσχυνας, τνσχυρον θρσος· θεν κα τν χριν, κ Θεοκομσω, ἰᾶσθαι νοσματα, τς ψυχς κα το σματος, Παντελεμον πανεφημε. Πρσβευε Χριστ τ Θε, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθ, τν γαν μνμην σου.

Οκος
Το
ναργρου τν μνμην, το γενναου τν θλησιν, το πιστο τς ατρεας, εσεβς μνσωμεν φιλχριστοι, να λβωμεν λεος, μλιστα ο βορβορσαντες, ς κγ, τος αυτν ναος· ψυχν γρ κα σωμτων μο τν θεραπεαν περχει. Σπουδσωμεν ον, δελφο, ν τας καρδαις μν χειν τοτον σφαλς, τν υμενον κ πλνης τος βοντας παστως· Σσον μς Κριε.

Μεγαλυν
ριον
εθρα αμάτων ς κ πηγς, χάριτι θαυμάτων, βρύει χρζουσι δωρεάν, Παντελεήμων, πάνσοφος κέστωρ· οώσεως διψντες δετε ρύσασθε σε.

footer
  • Πέμπτη
    21 Νοεμβρίου

    Τα Εισόδια της Θεοτόκου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ