ploigisi h3

bottom neo


Μιά πολύ διδακτική ἱστορία ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη

3aταν τότε πού οἱ Σύριοι πραγματοποίησαν αἰφνιδιαστικὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς Σαμάρειας, πρωτευούσας τοῦ Βορείου Βασιλείου, καὶ ἐγκλώβισαν τοὺς Ἰσραηλίτες μέσα στά τείχη. Ὁ ἀποκλεισμὸς συνεχιζόταν μέρες πολλὲς καὶ τὸ φάσμα τῆς πείνας ἀπλώθηκε σ’ ὅλη τὴν πόλη. Γιά νά ζήσουν οἱ πολιορκημένοι, ἔτρωγαν ἀκάθαρτα ζῷα! Ἀλλὰ δέν τὰ ἔβρισκαν εὔκολα οὔτε κι αὐτά. Μιά γαϊδουροκεφαλὴ στοίχιζε 50 ἀργυροῦς σίκλους (30 περίπου εὑρώ). Λίγα σπυριὰ μπιζέλια στοίχιζαν 5 ἀργυροῦς σίκλους. Τὸ πρόβλημα μέρα μὲ τή μέρα γινόταν ὀξύτερο, τόσο πού ἄρχισαν νά τρῶνε ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ τους μερικοί!
Ὁ Ἰωρὰμ ἀνατρίχιασε ὅταν τοῦ τὸ φανέρωσε μία σκελετωμένη γυναῖκα, καὶ τὰ 'βαλε μὲ τὸν Ἐλισαῖο, τὸν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ὁ Ἐλισαῖος τὸν καθησύχασε λέγοντας: «Κάνε μιά νύχτα ὑπομονή. Αὔριο τέτοια ὥρα θὰ ἔχουν ἀλλάξει τὰ πράγματα. Στίς πύλες τοῦ τείχους τῆς Σαμάρειας τρία κιλὰ σιμιγδάλι θὰ πωλοῦνται στήν τιμὴ ἐνὸς μόνο σίκλου. Τὸ ἴδιο καὶ ἕξι κιλὰ κριθάρι». Τότε ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰωρὰμ εἰρωνεύθηκε τὸν Ἐλισαῖο λέγοντας: «Μήπως ὁ Κύριος θὰ ἀνοίξει τοὺς καταρράκτες τοῦ οὐρανοῦ καὶ θὰ βρέξει τρόφιμα; Εἶναι δυνατὸν νά γίνουν αὐτὰ τὰ πράγματα;». Ὁ Ἐλισαῖος μὲ ἑτοιμότητα τοῦ ἀπάντησε: «Θὰ τὸ δεῖς μὲ τὰ μάτια σου, ἀλλὰ ἐσὺ δέν θὰ φᾶς οὔτε ψίχουλο» (Δ' Βασ. ζ' 1-2).
Τή νύχτα ἐκείνη οἱ Σύριοι ἔφυγαν ἀπὸ μόνοι τους, χωρὶς νά πάρουν ἀπολύτως τίποτε μαζὶ τους, γιατὶ τοὺς φαινόταν ὅτι ἄκουγαν ἰσχυρὸ ποδοβολητὸ ἱππικοῦ καὶ θόρυβο πολεμικῶν μηχανῶν. Πρῶτοι τὰ διαπίστωσαν αὐτὰ τέσσερις λεπροί πού πήγαν στό στρατόπεδο νά ζητήσουν τροφή, καὶ βρήκαν τόσο πολλὰ ἀγαθά, ποὺ δέν ἤξεράν τί νά πρωτοπάρουν. Σαμάρωσαν τέσσερα ζῷα καὶ κουβαλούσαν φορτώματα στό λημέρι τους. Πρὶν καλοξημερώσει, ἔδωσαν μήνυμα καὶ στούς πολιορκημένους Ἰσραηλίτες νά τρέξουν νά πάρουν τρόφιμα.
Τό τί ἀκολούθησε δέν περιγράφεται. Ἔσπευσαν ὅλοι στό στρατόπεδο καὶ ἅρπαζαν ὅ,τι μποροῦσαν. Στήν πύλη τῆς πόλεως δημιουργήθηκε μεγάλος συνωστισμὸς καὶ ὁ Ἰωρὰμ ἔστειλε τὸν πρωθυπουργὸ του νά βάλει τάξῃ. Ἀλλὰ ἦταν τόσο μεγάλη ἡ ὁρμή τοῦ πεινασμένου λαοῦ, ποὺ τὸν τσαλαπάτησαν στή μέση τῆς πύλης.
Ὅταν ἐπέστρεψαν οἱ Ἰσραηλίτες ἀπὸ τὸ στρατόπεδο, εἶχαν ἀπὸ κάποια εἴδη τόσο μεγάλες ποσότητες, πού τίς ἄπλωσαν σὰν λαϊκὴ ἀγορὰ ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς πόλεως καὶ τὰ πουλοῦσαν. «Τρία κιλὰ σιμιγδάλι ἕνα σίκλο!», φώναζε ὃ ἔνας. «Ἕξι κιλὰ κριθάρι ἕνα σίκλο!», φώναζε ὁ ἄλλος. Ἀφθονία ἀγαθῶν σὲ πολὺ χαμηλὲς τιμές. Ἀκριβῶς ὅπως τὴν προανήγγειλε ὁ προφήτης Ἐλισαῖος. Μόνο ὁ πρωθυπουργὸς του Ἰωρὰμ δέν ἔβαλε οὔτε ψίχουλο στό στόμα του. Κι αὐτὸ ὅπως τὸ προανήγγειλε ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ.
Ἂν ἐμβαθύνουμε στήν ἐξαίρετη αὐτὴ διηγήσῃ, ποὺ σώζεται ὁλοκλήρη μὲ περισσότερες λεπτομέρειες καὶ συναρπαστικὴ πλοκὴ στα ἔκτο καὶ ἔβδομο κεφάλαια τοῦ τετάρτου βιβλίου τῶν Βασιλειῶν (Δ' Βασ. ς’ 24 - ζ' 20), θὰ βγάλουμε χρήσιμα διδάγματα για τή ζωή μας σήμερα. Τόσα χρόνια συζητοὺν τὸ πρόβλημα τῆς κρίσεως κορυφαῖοι οἰκονομολόγοι ὅλου τοῦ κόσμου, κι ἀκόμη δεν μπόρεσαν να βρουν λύσῃ. Ἀντὶ νά διορθωθοῦν τὰ πράγματα, ὅλο καὶ στό χειρότερο πηγαίνουν. Ὁ ἅγιος Θεὸς μπορεῖ να τὸ λύσει ἀμέσως. Ἀρκεῖ νά καταφύγουμε μὲ πιστὴ κοντὰ Του. Δυστυχῶς βρισκόμαστε ἀκόμη στήν ἀποστασία. Γι’ αὐτὸ μᾶς ἔρχονται ὅλα ἀνάποδα. «Τῷ διαβόλῳ παραδοθέντες μύρια πάσχομεν δεινά». Ἂν ἀφεθοῦμε στήν προστασία τοῦ Θεοῦ, αὔριο δέν θὰ ὑπάρχει πεῖνα στήν πατρίδα μας. Θὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα. Θὰ ἔλθουν καλύτερες μέρες. Καὶ θὰ Τὸν ὑμνήσουμε μὲ εὐγνωμοσύνη ψάλλοντας: «Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται» (Εξ. ιε' 1). «Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

footer
  • Κυριακή
    8 Δεκεμβρίου

    Παταπίου, Σωφρονίου, Σωσθένους, Απολλώ, Καίσαρος, Επαφροδίτου και Κηφά


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ