ploigisi h3

bottom neo

ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΛΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ - ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΕΣ, ἄν σου ἔλεγε κάποιος ὅτι τὸν 19ο αἰῶνα ὑπῆρξε κάποιος ποὺ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ἑλλάδα (Ἕλληνας) πού:

- Πῆρε τρία διδακτορικὰ διπλώματα στὴν Ἰταλία.

- Ἔφτιαξε τὸ Σύνταγμα τῆς τότε Ἑπτανησιακῆς Πολιτείας (καὶ ἔγινε κυβερνήτης της σὲ ἡλικία 26 χρονῶν!).

- Ἔφτιαξε τὸ ἐπιτυχημένο Ἑλβετικὸ Σύνταγμα (ποὺ ἰσχύει μέχρι σήμερα).

- Ἔσωσε ἀπὸ διαμελισμὸ καὶ ἀπὸ πτώχευση τὴν ἡττημένη τὸ 1815 Γαλλία.

- Ἔγινε Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν (1816) τῆς μεγαλύτερης (τότε) εὐρωπαϊκῆς δύναμης (τῆς Ρωσίας).

- Ἔσωσε τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση.

Ὁμολογῶ ὅτι κατὰ καιροὺς ἄκουγα γιὰ κάποιον Καποδίστρια μὲ τόσα ἀπίθανα κατορθώματα ποὺ μοῦ φαίνονταν, τὸ λιγότερο, ὑπερβολές!

Τέτοια κατορθώματα εἴμαστε συνηθισμένοι μόνο στὰ μυθικὰ χρόνια. Ποιός νὰ ἦταν αὐτὸς ὁ Ἕλληνας τοῦ 19ου αἰῶνα πού, τουλάχιστον σὲ πολιτικοὺς ἄθλους, φάνηκε ἀντάξιος τοῦ Ἡρακλῆ; Εἶναι ὅλα αὐτὰ ἀλήθεια;

Τὸ ὄνομά του: Ἰωάννης Καποδίστριας.

Στὴν ἀποκαλυπτικὴ ὁμιλία του ὁ κ. Κορνιλάκης παρουσιάζει τὸν «Ἅγιο τῆς πολιτικῆς», τὴν σπουδαία βιογραφία του σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, τὰ ἐπιτεύγματά του, τὶς θυσίες του γιὰ τὴν Ἑλλάδα μέχρι καὶ τὴν ὕστατη θυσία του νὰ προσφέρει τὴν ἴδια του τὴ ζωὴ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς πατρίδας μας.

Ἰωάννης Καποδίστριας

 • Γενετικές Ρίζες: ἀπὸ Κέρκυρα (πατέρας) καὶ Κύπρο (μητέρα).
 • Σπουδές: Ἰατρική, Νομικὴ καὶ Φιλοσοφία (Ἰταλία).
 • Ἰονικὴ Ἑπτανησιακὴ Πολιτεία: Δημιουργὸς τοῦ Συντάγματός της καὶ Κυβερνήτης (σὲ ἡλικία 26 χρόνων).
 • Ἑλβετικὸ Πολιτειακὸ Σύστημα: Στὴν Ἑλβετία (ὅταν ἦταν ὑπάλληλος στὴ ρωσικὴ πρεσβεία) ἀνέλαβε καὶ ἔφτιαξε ἕνα νέο πολιτειακὸ ὁμοσπονδιακὸ σύστημα ποὺ ἕνωσε μὲ ἐπιτυχία τὰ διάφορα καντόνια. Ἔφτιαξε τὸ Ἑλβετικὸ Σύνταγμα πάνω στὶς ἀρχὲς τῆς ἄμεσης Ἀρχαιο - Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (ἡ χρησιμοποίηση δημοψηφισμάτων γιὰ ἀποδοχὴ τῶν νόμων). Θεωρεῖται ἀκόμη ὁ «πρῶτος ἐπίτιμος πολίτης τῆς Ἑλβετίας».
  • Ἑλληνικὴ Νεολαία: Μὲ δικά του λεφτὰ σπούδαζε 300 Ἑλληνόπουλα στὴν Εὐρώπη (Ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο δολοφόνους του εἶχε σπουδάσει μὲ τὰ λεφτά του.)
  • Γαλλία 1815: Μετὰ τὸ Βατερλό, ἐπηρέασε τὸν Τσάρο, γιὰ νὰ μὴ διαμελισθεῖ ἡ Γαλλία (ὡς ἡττημένη χώρα) καὶ οἱ πολεμικὲς ἀποζημιώσεις μειώθηκαν κατὰ 99%! (μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι «ὁ λαός της δὲν εὐθυνόταν»).
  • Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας: Τὸ 1816 ὁ Τσάρος τοῦ ζήτησε (λόγῳ ἱκανότητας καὶ προσωπικότητας) νὰ γίνει Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας! Ὁ Καποδίστριας δέχτηκε, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ μείνει Ἕλληνας, μὲ διακαῆ ἑλληνικὴ πιστότητα εἶπε στὸν Τσάρο: «Μεγαλειότατε δέχομαι, μὲ τὸν ὅρο νὰ μὴν γίνω ὑπήκοος, ἀλλὰ νὰ εἶμαι ὑπάλληλός σας».
  • Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση: Τὸ 1821 παραιτήθηκε ἀπὸ τὴ ρωσικὴ κυβέρνηση καὶ πῆγε στὴν Ἐλβετία (1821-1827). Ἔδωσε τὰ πάντα γιὰ τὴν Πατρίδα. Ἡ ἐπανάσταση δὲν θὰ πετύχαινε χωρὶς τὴ συμβολὴ τοῦ Καποδίστρια. Ἔδωσε πολιτικὴ μάχη μὲ Εὐρωπαίους δικτάτορες φιλικὰ προσκείμενους στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία (π.χ. Μεττερνιχ). Ξεσήκωσε τὸ φιλελληνικὸ κίνημα στὴν Εὐρώπη. Ἔστελνε λεφτά, ὁπλισμὸ καὶ τόνους παξιμάδι στὴν Ἑλλάδα. Τὸ 1827, στὴν συνεδρίαση τῆς Τροιζήνας, ὁ Κολοκοτρώνης προτείνει τὸν Καποδίστρια ὡς τὸν «Ἡγέτη τοῦ Ἔθνους».
  • Ὀργάνωσε τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ καὶ γενικὰ τὴ Ναυτιλία (οἰκονομικὸ θέμα).
  • Ἤθελε νὰ κάνει τοὺς Ἕλληνες νοικοκυραίους: Νὰ δώσει γῆ καὶ δάνεια.
  • Ἀκολούθησε τὸ δρόμο τῆς θυσίας γιὰ τὸ Ἔθνος. Δὲν δέχτηκε ἀμοιβὴ ὡς Κυβερνήτης: «Ὅταν βεβαιωθῶ ὅτι οὐδὲν Ἑλληνόπουλο πεινᾷ, τότε ἴσως θὰ δεχτῶ ἕναν ὀβολὸ».
  • Ἔβαλε ὑποθήκη τὰ κτήματά του στὴν Κέρκυρα σὲ Ἕλληνα ἐφοπλιστή, προκειμένου νὰ φέρει δύο καραβιὲς τροφὴ γιὰ τὸν πεινασμένο λαὸ.
  • Τὸ 1831 δολοφονήθηκε ἀπὸ «ἑλληνικά» χέρια στὰ σκαλοπάτια τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα (κυπριακῆς καταγωγῆς Ἅγιος) στὸ Ναύπλιο. Ὁ Κολοκοτρώνης τὸν ὀνόμασε «Πατέρα τοῦ Ἔθνους». (Ἀπὸ τότε δὲν ἔχουμε καθορίσει στὸν Κυβερνήτη Καποδίστρια αὐτὴν τὴν τιμή). Ὁ Κανάρης σὲ γράμμα του μίλησε γιὰ πατροκτονία.

          Ὁ Καποδίστριας ἦταν μία οἰκουμενικὴ προσωπικότητα. Ἀκόμη τὸν τιμοῦν στὴ Ρωσία, στὴ Γαλλία, στὴν Ἑλβετία, στὴ Σλοβενία. Στὴν Ἑλλάδα μᾶλλον τὸν ἀγνοοῦμε.

«ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΘ' ΗΜΩΝ,

ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ’ ΗΜΩΝ»

I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

«Στὶς δύσκολες στιγμὲς οἱ μόνοι μας σύμμαχοι εἶναι οἱ προγονοί μας»

footer
 • Πέμπτη
  14 Νοεμβρίου

  Φιλίππου αποστόλου, Κωνσταντίνου του Υδραίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ