ploigisi h3

bottom neo

O Άγιος Θωμὰς ἔζησε στὰ χρόνια του Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦταν Ἰουδαῖος στὴν καταγωγὴ καὶ ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ψαρά. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς κάλεσε τὸν Θωμὰ νὰ τὸν ἀκολουθήσει, ἐκεῖνος τὸ ἔκανε ἀμέσως καὶ ἔτσι ἀπὸ φτωχὸς ψαρὰς ἔγινε ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ.

 

Παρόλο ποὺ ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ θερμοὺς μαθητὲς τοῦ Ἰησοῦ, πίστεψε ὅτι ὁ Δάσκαλος τοῦ ἀναστήθηκε μόνο ὅταν κλήθηκε νὰ ψηλαφίσει τὶς πληγές Του, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεύτερης ἐμφάνισης τοῦ Χριστοῦ, στοὺς μαθητές, μετὰ τὴν Ἀνάστασή Του. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ γραφὲς κατὰ τὴν πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ στοὺς μαθητές, ὁ Ἅγιος Θωμὰς ἀπουσίαζε.

 

Μετὰ τὴν Πεντηκοστὴ καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Ἅγιος Θωμάς, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Ἀπόστολοι, ἀκολούθησε τὴν ἐπιθυμία τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ταξίδεψε μεταφέροντας τὸν Θεῖο Λόγο σὲ τόπους μακρινούς. Μετὰ ἀπὸ Θεία Παρέμβαση, ὁ Ἅγιος Θωμὰς ταξίδεψε ὡς τὴν Ἰνδία, ὡς δοῦλος τοῦ ἐμπόρου Ἀμβανῆ. Ὁ Ἀμβανὴς εἶχε σταλθεῖ ἀπὸ τὸν Ἰνδὸ βασιλιὰ Γουνδιαφόρο, στὴν Ἱερουσαλήμ, γιὰ νὰ βρεῖ ἕνα κτίστη ὁ ὁποῖος θὰ ἀναλάμβανε τὴν ἀνέγερση ἑνὸς ἀνακτόρου. Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἰδιότητα ὁ Ἅγιος Θωμὰς ὁδηγήθηκε στὴν Ἰνδία ἀπὸ τὸν Ἀμβανή. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ, ὁ Ἅγιος Θωμὰς ξεκίνησε τὸ ἱεραποστολικό του ἔργο, προσηλυτίζοντας καὶ βαπτίζοντας Χριστιανοὺς πολλοὺς εἰδωλολάτρες.

 

Τὸ ταξίδι ὅμως τελείωσε κάποια στιγμὴ καὶ ὁ Ἅγιος Θωμὰς παρουσιάστηκε στὸν βασιλιὰ Γουνδιαφόρο. Ἀπὸ αὐτὸν ἔλαβε τὴν ἐντολὴ καὶ τὸ ἀπαραίτητο χρυσάφι ὥστε νὰ τοῦ χτίσει ἕνα ἀνάκτορο. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τοῦ Ἁγίου Θωμά, ὁ Γουνδιαφόρος ἀναγκάστηκε νὰ φύγει ἀπὸ τὴν πόλη. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀπουσίας του, ἡ ὁποία διήρκεσε τρία χρόνια, ὁ Ἅγιος Θωμὰς λάμβανε μὲ ἐντολὴ τοῦ βασιλιᾶ χρυσάφι τὸ ὁποῖο ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιήσει γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ ἀνακτόρου. Ἀντὶ αὐτοῦ ὅμως, ὁ Ἅγιος Θωμὰς ἀνέπτυξε μεγάλη ἱεραποστολικὴ δράση στὴν περιοχὴ καὶ τὸ χρυσάφι τὸ μοίραζε στοὺς φτωχούς.

 

Ἡ δράση αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Θωμά, ἔφτασε στὰ αὐτιὰ τοῦ Γουνδιαφόρου, ὁ ὁποῖος κάλεσε τὸν Ἅγιο νὰ ἀπολογηθεῖ γιὰ τὶς πράξεις του. Ὁ Ἅγιος ἀποκρίθηκε στὸν βασιλιὰ λέγοντάς του ὅτι πράγματι τοῦ ἔκτισε ἕνα παλάτι, μὲ τὴν μόνη διαφορὰ ὅτι τὸ παλάτι αὐτὸ εἶναι στὸν οὐρανό, ἐννοώντας ὅτι οἱ καλὲς πράξεις ποὺ ἔγιναν μὲ τὸ χρυσάφι τοῦ Γουνδιαφόρου, τοῦ ἐξασφάλισαν μία θέση στὴν Οὐράνια Βασιλεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ βασιλιὰς θεωρώντας ὅτι ὁ Ἅγιος Θωμὰς τὸν κοροϊδεύει διέταξε τὴν φυλάκιση τοῦ Ἁγίου. Ἡ Θεία Πρόνοια ὅμως ὁδήγησε ἔτσι τὰ πράγματα ὥστε ὁ βασιλιὰς πείστηκε γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων τοῦ Ἁγίου Θωμά. Τὸν ἔβγαλε ἀπὸ τὴν φυλακὴ καὶ βαπτίσθηκε Χριστιανὸς ἀπὸ τὸν Ἅγιο. Τὸ παράδειγμα τοῦ Γουνδιαφόρου ἀκολούθησαν πολλοὶ καὶ βαπτίσθηκαν καὶ αὐτοὶ Χριστιανοί.

 

Ὁ Ἅγιος Θωμὰς ἔχοντας τελειώσει τὸ ἀποστολικό του ἔργο στὴν περιοχὴ αὐτή, ταξίδεψε πρὸς τὰ ἀνατολικὰ καὶ ἔφτασε σὲ μία ἄλλη περιοχὴ τῆς Ἰνδίας ὅπου βασιλιὰς ἦταν ὁ Μίσδιος. Στὸν τόπο αὐτό, γιὰ ἄλλη μία φορά, ὁ Ἅγιος Θωμὰς ἄρχισε νὰ "ἁλιεύει" ψυχές, βαπτίζοντας πολλοὺς χριστιανούς. Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ βαπτίσθηκαν ἦταν καὶ ἡ γυναίκα τοῦ Μισδίου. Αὐτὸ ἦταν καὶ ἡ αἰτία ποὺ ὁ Ἅγιος Θωμὰς φυλακίστηκε μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ τοῦ βασιλιᾶ. Στὴν φυλακή, συνέχισε τὸ ἀποστολικό του ἔργο, βαπτίζοντας ἀνθρώπους μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ βασιλιᾶ. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ὁ Μίσδιος ἔδωσε ἐντολὴ νὰ θανατωθεῖ ὁ Ἅγιος. Ἔτσι κι ἔγινε. Πάνω σὲ ἕνα βουνὸ οἱ στρατιῶτες τοῦ Μισδίου θανάτωσαν τὸν Ἅγιο Θωμά.

 

Τὸ σῶμα τοῦ ἔθαψαν οἱ Χριστιανοὶ τῆς περιοχῆς καὶ στὸν τάφο τοῦ γίνονταν πολλὰ θαύματα. Τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Θωμά, παρέμεινε ἐκεῖ ἕως ὅτου ὁ γιὸς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου τὸ μετέφερε στὴν Κωνσταντινούπολη. Τὸ 1204 μ.Χ. τὸ λείψανο μεταφέρθηκε στὴν Ρώμη, μαζὶ μὲ τὰ λείψανα ἄλλων Ἁγίων ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ στὴν Βασιλεύουσα. Σήμερα ἡ κάρα τοῦ Ἀποστόλου Θωμὰ βρίσκεται στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πάτμου. Τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Θωμὰ ἑορτάζουμε στὶς 6 Ὀκτωβρίου.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ