ploigisi h3

bottom neo

1

 

 

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα, ἦταν θυγατέρα τοῦ φανατικοῦ ἐθνικοῦ Διόσκουρου, ποὺ τὸ μίσος του γιὰ τοὺς Χριστιανούς  ἦταν πολὺ μεγάλο καὶ τὸν ὁδηγοῦσε σὲ πράξεις ἐγκληματικές. Ἀντίθετα, ἡ Βαρβάρα ἦταν κρυφὴ Χριστιανὴ καὶ ὅταν χρειάστηκε δὲν δίστασε νὰ φανερώσει τὸ μυστικό της στὸν πατέρα της, ἀψηφώντας τὴν ὀργή του. Φυσικὰ ὁ σκληρὸς καὶ ἄπονος Διόσκουρους, τυφλωμένος ἀπὸ τὸν φανατισμό του καὶ μὴ μπορώντας νὰ τὴν συγχωρέσει, τὴν παρέδωσε στὸν ἔπαρχο γιὰ νὰ τὴν τιμωρήσει. Ὁ ἔπαρχος θαμπωμένος ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀλλὰ καὶ τὸν θαυμάσιο χαρακτήρα τῆς νέας, θέλησε νὰ τὴν σώσει. Προσπάθησε νὰ τὴν κάνει νὰ ἀλλάξει ἰδέες, ἀλλὰ μάταια. Τήν  βασάνισε ἀλλὰ χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τότε τὴν ἔστειλε πίσω στὸν πατέρα της. Αὐτὸς τυφλωμένος ἀπὸ τὸ μίσος του γιὰ τοὺς χριστιανούς, δὲν μπόρεσε πιὰ νὰ δεῖ τὴ Βαρβάρα σὰν κόρη του. Κατὰ τὴν κρίση του, ἀφοῦ ἦταν Χριστιανή, ἦταν ἄσπονδος ἐχθρὸς καὶ ἔπρεπε νὰ ἐξοντωθεῖ.

Ἔτσι ἀποφάσισε νὰ ἀποκεφαλίσει μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια τὴν Βαρβάρα. Κατὰ τὴν παράδοση, ἐνῶ τὸ ξίφος τοῦ πατέρα τῆς ἔκοβε τὸ κεφάλι της, ἡ Θεία  Δίκη, μὲ μορφὴ κεραυνοῦ ἔκαψε τὸν ἄσπλαχνο πατέρα. Αὐτὸν τὸν τιμωρὸ κεραυνό, συμβολίζουν τὰ πυρὰ τοῦ πυροβολικοῦ μας, κι ἔχουν ὡς προστάτιδα τὴν Ἁγία Βαρβάρα.

Ἐπίσης ἡ Ἁγία Βαρβάρα εἶναι προστάτιδα καὶ τῶν παιδιῶν καὶ τὰ φυλάει ἀπὸ τὶς κακὲς παιδικὲς ἀρρώστιες, ὅπως τὴν εὐλογιὰ καὶ ἄλλες. Γιὰ νὰ τὴν "γλυκάνουν" σὲ πολλὰ μέρη τοῦ τόπου μας τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τῆς προσέφεραν μελόπιτες ἢ κολυβόζουμο, ποὺ στὴν Θράκη τόλεγαν "ΒΑΡΒΑΡΑ". Τὸ ἔθιμο πανάρχαιο καὶ θυμίζει τὴν πανσπερμία. Στοὺς Χριστιανοὺς ἡ παρασκευὴ τῆς "Βαρβάρας" καθιερώθηκε ἀπὸ  τὸ ἐξῆς  περιστατικό.

Ὁ σατανικὸς νοῦς τοῦ Διόσκουρου, εἶχε  συλλάβει ἕνα σατανικὸ καὶ ἀποτρόπαιο  σχέδιο γιὰ τὴν ἐξόντωση τῶν Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς του. Κάλεσε ὅλους τους ἀρτοποιοὺς τῆς περιοχῆς του καὶ τοὺς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ βάλουν δηλητήριο στὸ ψωμὶ ποὺ θὰ παρασκεύαζαν καὶ οἱ πωλητὲς τροφίμων στὰ τρόφιμα ποὺ θὰ πωλοῦσαν.

Τὸ μυστικὸ αὐτὸ τὸ ἔμαθε ἡ κόρη του ἡ Βαρβάρα, καὶ εἰδοποίησε τοὺς χριστιανοὺς νὰ μὴν ἀγοράσουν ψωμὶ καὶ τρόφιμα, καὶ νὰ πορευτοῦν μὲ τὰ ὑπολείμματα ποὺ εἶχαν στὰ σπίτια τους. Ἔτσι κάθε Χριστιανικὴ οἰκογένεια μαγείρεψε ὅτι πρόχειρό της βρέθηκε στὸ σπίτι. Ἐπειδὴ ὅμως τὰ τρόφιμα ποὺ τοὺς εἶχαν ἀπομείνει ἦταν πολὺ λίγα καὶ κάθε εἶδος ἀπὸ μόνο τοῦ δὲν ἔφτανε γιὰ μία σωστὴ μαγειριά, ἔβαλαν στὴν κατσαρόλα λίγο ἀπὸ ὅλα. Δηλαδή, λίγο στάρι, μερικὰ φασόλια, κουκιά, σταφίδες καὶ ὅτι ἄλλο σχετικὸ εἶχαν, κι ὅλα μαζὶ τὰ μαγείρεψαν. Ἔτσι χάρη στὴ Βαρβάρα σώθηκαν καὶ ἀπὸ τότε σὲ ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ περιστατικοῦ καθιερώθηκε στὴ γιορτὴ της  νὰ μαγειρεύουν τὸ παρασκεύασμα αὐτὸ ποὺ εἶναι γλυκὸ καὶ φαγητὸ μαζὶ καὶ λέγεται "Βαρβάρα".

 

Ἐλευθέριος Θ. Χατζόπουλος

Πρόεδρος Θ.Ε.Ν.Σερρῶν

 

footer
  • Σάββατο
    23 Νοεμβρίου

    Αμφιλοχίου, Γρηγορίου Ακραγαντίνων, Ισχυρίωνος, Σισινίου οσ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ