ploigisi h3

bottom neo

9 nimfios

    
 

       «Ὀνομάζομεν αὐτήν Μεγάλην, διότι μεγάλαι καί ἀπερίγραπτοι ὑπῆρξαν αἱ ὠφέλειαι τάς ὁποίας ἐλάβομεν κατ’αὐτήν τἠν ἑβδομάδα. Κατ’αὐτήν τήν ἑβδομάδα ἔλαβε τέλος ὁ πολυχρόνιος πόλεμος ἡμῶν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, κατηργήθη ὁ θάνατος, ἐξηφανίσθη ἡ κατάρα, ἡ τυραννική ἐξουσία τοῦ διαβόλου κατελύθη, τά ὑπάρχοντά του ἐλεηλατήθησαν, συμφιλίωσις τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους ἔγινε..... τόσας λοιπόν μεγάλας καί πλουσίας δωρεάς μᾶς ἐχάρισε κατ’αὐτήν ὁ Κύριος» ( Ἰω. Χρυσόστομος)

Μεγάλη Δευτέρα ἐπιτελοῦμεν ἀνάμνησιν τοῦ ἐναρέτου Ἰωσήφ (υἱοῦ τοῦ πατριάρχου Ἰακώβ), ὁ ὁποῖος εἶναι τύπος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐπίσης ἐπιτελοῦμεν ἀνάμνησιν τῆς ἀκάρπου συκῆς, τήν ὁποίαν κατηράσθη ὁ Κύριος καί ἐξηράνθη.

Μεγάλη Τρίτη ἐπιτελοῦμεν τήν ἀνάμνηση τῆς περί τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά εἴμαστε ἔτοιμοι νά ὑποδεχθοῦμε τόν Οὐράνιο Νυμφίο Χριστό , ὁ ὁποῖος θά ἔλθει αἰφνιδίως, κρατῶντας τίς λαμπάδες τῶν ἀρετῶν μας. Ἐπίσης μᾶς καλεῖ, φέρνοντας ἐνώπιόν μας τήν παραβολή τῶν ταλάντων, νά καλλιεργήσουμε καί νά αὐξήσουμε τά χαρίσματα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός.

Μεγάλη Τετάρτη ἐπιτελοῦμεν τήν ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος τῆς ἀλείψεως τοῦ Κυρίου ὑπό πόρνης γυναικός. Τήν σύγκλιση  τοῦ συνεδρίου τῶν Ἰουδαίων, πρός λῆψιν ἀποφάσεως καταδίκης τοῦ Κυρίου, καθώς καί τά σχέδια τοῦ Ἰούδα πρός προδοσία τοῦ Διδασκάλου.

Μεγάλη Πέμπτη Τήν ἀνάμνησιν ἐπιτελοῦμεν τεσσάρων γεγονότων α) Τῆς νίψεως τῶν ποδῶν τῶν Ἀποστόλων ὑπό τοῦ Κυρίου, β)Τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, δηλαδή τῆς παραδόσεως ὑπό τοῦ Κυρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, γ) Τῆς θαυμαστῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου πρός τόν Πατέρα καί δ) Τῆς προδοσίας τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ Ἰούδα.

Μεγάλη Παρασκευή ἐπιτελοῦμεν ἀνάμνησιν τῶν ἐμπτυσμῶν, τῶν ραπισμάτων, τῶν ὕβρεων καί κυρίως τῆς Σταυρώσεως καί τοῦ φρικτοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου. Ἐπίσης τήν ἐν σταυρῷ ὁμολογίαν τοῦ ληστοῦ καί τήν ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου πρός αὐτόν.

Μέγα Σάββατο  Ἑορτάζομεν τήν ταφήν τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ Ἰωσήφ καί τοῦ Νικοδήμου καθώς καί τήν κάθοδον τῆς Ψυχῆς Αὐτοῦ εἰς τόν ἄδη διά νά κηρύξη εἰς τάς ἐκεῖ εὐρισκομένας ψυχάς.

 Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα κλείνει μέ τόν ὑπέροχο ὕμνο:

 Μνήσθητι, εὔσπλαχνε καί ἡμῶν καθώς ἐμνημόνευσας τοῦ ληστοῦ ἐν τῇ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

 
 

 ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!

 

 

footer
  • Παρασκευή
    3 Ιουλίου

    Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ