ploigisi h3

bottom neo

 

imerida meliΜιά συνταρακτικὴ ἔρευνα πού ἀποδεικνύει κάτι πολὺ σημαντικὸ γιά τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία.

Ὅλοι γνωρίζουμε γιά τή ζάχαρη καὶ τή διαφορά μὲ τὸ μέλι, ὅμως σήμερα θὰ δώσουμε πολὺ ἀναλυτικὲς πληροφορίες καὶ θὰ ἀποδείξουμε ὅτι ἐνῶ ἡ ζάχαρη μᾶς σκοτώνει καὶ μᾶς προσφέρει ἕνα ἀργὸ θάνατο, τὸ μέλι μᾶς δίνει χρόνια καὶ ἐπιπλέον ζωή!

Τό μέλι εἶναι φάρμακο. Οἱ γλυκαντικὲς του οὐσίες ἀποτελοῦν ἐλιξήριο καὶ πηγὴ μακροζωίας γιά τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Σὲ ἀντίθεση ἡ κοινὴ κρυσταλλικὴ ζάχαρή πού χρησιμοποιοῦμε πλέον σὲ ὅλα μας τὰ τρόφιμα εἶναι ἕνας ἀργὸς βασανιστικὸς θάνατος γιά τὴν ὑγεία μας. Προκαλλεῖ ἐθισμὸ καὶ σχετίζεται μὲ ὅλες τίς ἀσθένειες τοῦ ἀνθρώπου , ἀκόμη καὶ τὸν καρκίνο. Ὅλα ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἀπορρόφηση τῶν σακχάρων ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ καὶ ἐδῶ ἔρχεται ἡ ἐπιστήμη νά μᾶς ἀναλύσει τίς συντριπτικὲς διαφορὲς μελιοῦ - ζάχαρης στήν ὑγεία μας.

Ἡ διαφορά πού ἔχει τὸ μέλι μὲ τὴν ζάχαρή πού καταναλώνουμε εἶναι σημαντικὴ διότι ἡ φρουκτόζη τοῦ μελιοῦ ἀπορροφᾶται στό αἷμα μὲ ἐνεργητικὴ ἀπορρόφηση, δηλαδὴ μεταφορεῖς πού βρίσκονται στήν ἐπιφάνεια τῶν κυττάρων τῶν λαχνῶν τοῦ ἐντερικοῦ σωλῆνα συλλαμβάνουν τὰ μόρια φρουκτόζης καὶ τὰ μεταφέρουν μέσα στά κύτταρα. Ἡ ταχύτητα ἀπορρόφησης τῆς φρουκτόζης γίνεται μὲ βραδύτερο ῥυθμὸ καὶ δέν προκαλεῖ ὑπερέκκριση ἰνσουλίνης. Ἐνῶ ἡ ἀπορρόφηση τῆς ζάχαρης μετὰ τὴν πέψη της γίνεται μέσῳ ὤσμωσης. Ἔτσι ἡ γλυκόζη εἰσέρχεται μὲ ταχύτητα καὶ ὑψηλὴ συγκέντρωση στό αἷμα, καὶ προκαλεῖ τὴν ἀμέση παραγωγὴ ἰνσουλίνης ἀπὸ τὸ πάγκρεας.

Ἐπιστημονικὴ μελέτη

Ἡ κατανάλωση 15 gr μελιοῦ τὴν ἡμέρα ἔχει εὐεργετικὴ ἐπίδραση στίς συγκεντρώσεις γλυκόζης καὶ ἰνσουλίνης συγκριτικὰ μὲ γλυκαντικὲς οὐσίες μὲ τὴν ἴδια περιεκτικότητα σὲ γλυκόζη.

Αὐτὸ ὀφείλεται ἐπειδὴ τὸ μέλι ἔχει διαιτητικές, βιολογικὲς καὶ φαρμακευτικὲς ἰδιότητες. Ἡ θερμιδική, ἀντιβακτηριδιακὴ ἀλλὰ καὶ ἀντιοξειδωτικὴ του δράση, τὸ κατατάσσει σὲ μιά ἀπό τίς σημαντικότερες γλυκαντικὲς οὐσίες πού φαίνεται νά ἔχουν θετικὴ ἐπίδραση στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.

Ἡ μελέτη ἔγινε στό Τμῆμα Ἐνδοκρινολογίας καὶ Μεταβολισμοῦ τῆς Ἀ' Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Συμμετείχαν 30 ὑγιῆ παχύσαρκα κορίτσια μέσης ἡλικίας 11,5 χρόνων μὲ Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) πάνω ἀπὸ τὴν 90η θέση.

Τὰ εὐρήματα τῆς ἑξάμηνης μελέτης ἔδειξαν ὅτι ἡ καθημερινὴ κατανάλωση μελιοῦ καθυστερεῖ καὶ προλαμβάνει τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἀντιστάσης στήν ἰνσουλίνη, τὴν διαταραχὴ τῆς ἀνοχῆς στή γλυκόζη καὶ τὴν ἀνάπτυξη σακχαρώδους διαβήτῃ τύπου 2 σὲ παχύσαρκα κορίτσια.

Ὄσον ἀφορά τὴν χημικὴ συστάσῃ τοῦ μελιοῦ εἶναι διαφορετικὴ σὲ κάθε εἶδος.

Ὁπότε προτιμῆστε στό καθημερινὸ σας διαιτολόγιο ἡ προσλήψη γλυκοῦ νά γίνεται κυρίως ἀπὸ τὸ μέλι καὶ ὄχι ἀπὸ κάποιο γλυκό πού ἐμπεριέχει μεγάλη ποσότητα ζάχαρης μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἔντονη αἴσθηση τοῦ λεγόμενου  «λιγώματος»  μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῆς ὄρεξης.

footer
  • Σάββατο
    23 Νοεμβρίου

    Αμφιλοχίου, Γρηγορίου Ακραγαντίνων, Ισχυρίωνος, Σισινίου οσ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ