Εκτύπωση

 

                                                          Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβὶτης

theos agapi esti

 

 

Δέν πρέπει νά κάνεις τὸν χριστιανικό σου ἀγῶνα μὲ κηρύγματα καὶ ἀντιδικίες, ἀλλὰ μὲ πραγματικὴ μυστικὴ ἀγάπη. Ὅταν ἀντιδικοῦμε, οἱ ἄλλοι ἀντιδροῦν. Ὅταν τοὺς ἀγαπᾶμε, συγκινοῦνται καὶ τοὺς κερδίζουμε.

Ὅταν ἀγαπᾶμε, νομίζουμε ὅτι προσφέρουμε στούς ἄλλους, ἐνῶ στήν πραγματικότητα προσφέρουμε πρῶτα στόν ἑαυτὸ μας. Ἡ ἀγάπη χρειάζεται θυσίες. Νά θυσιάζουμε ταπεινὰ κάτι δικὸ μας, ποὺ στήν πραγματικότητα εἶναι τοῦ Θεοῦ.