ploigisi h3

bottom neo                                                                                                                     

                                 Ῥακοβαλὴ Ἀθανάσιου

               Ἀφελεῖς συμπεριφορὲς καὶ διαδόσεις φημῶν.

            Κοντὰ στό 1992 κυκλοφόρησε ἡ φήμη ὅτι θὰ ξεκινήσει ἕνας μεγάλος πόλεμος, στόν ὁποῖο θὰ μπλεχτεῖ καὶ ἡ Ἑλλάδα, γιατὶ τότε ἔπεφταν δύο πασχαλιὲς μαζί, ὅπως εἶχε προφητέψει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Πράγματι τότε συνέπιπταν ἡμερολογιακὰ δύο μεγάλες γιορτὲς μαζί, τὸ Πάσχα καὶ ὁ Εὐαγγελισμὸς καὶ αὐτὸ θεωρήθηκε ἀπὸ καποίους σὰν ἑρμηνεία τῆς προφητείας τοῦ Ἁγίου. Ἡ φήμη διανθιζόταν καὶ μὲ ἄλλες λεπτομέρειες… Στό Ἅγιον Ὅρος Χριστιανοὶ (μοναχοὶ καὶ λαϊκοί) ἀναμετέδιδαν τὴν φήμη μὲ κάποιο δισταγμὸ καὶ ἐπιφύλαξη, ἄλλοι βρίσκονταν σὲ μιά καταστάσῃ διέγερσης καὶ ἀναμετέδιδαν τὴν φήμη σὰν σίγουρο γεγονὸς καὶ κάποιοι ἄλλοι δέν ἤθελαν νά ἀκούσουν τίποτα καὶ τὰ θεωροῦσαν ὅλα αὐτὰ ἀνοησίες. Τὰ πράγματα δικαίωσαν τοὺς τελευταίους.
          Λίγο πρὶν το 2004 κυκλοφοροῦσε ἡ φήμη ὅτι δέν θὰ γίνουν οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες στήν Ἀθῆνα, γιατὶ θὰ ξεσπάσει πόλεμος. Πάλι ἐμφανίσθηκαν οἱ τρεῖς παρὰ πάνω κατηγορίες ἀνθρώπων. Μερικοὶ μάλιστα ἀγόραζαν καὶ τρόφιμα…Πάλι τὰ πράγματα ἀπέδειξαν ὅτι ἡ φήμη ἦταν μία σαπουνόφουσκα. Αὐτὲς εἶναι δύο ἀπὸ ἀρκετὲς ἄλλες φῆμες μικρότερης ἔκτασης πού ἔφτασαν στα αὐτιά μου.
Τὶ συμβαίνει;…Ὑπάρχουν κάποιοι χριστιανοὶ (μοναχοί, ἱερεῖς καὶ λαϊκοί) ποὺ ἔχουν εὐλάβεια ἀνακατεμένη μὲ βλάβη, ὅπως ἔλεγε χαριτολογώντας ὁ ὅσιος Παΐσιος, ποὺ παριστάνουν τοὺς χαρισματικούς, ἐνῶ δεν εἶναι. Ἐπιθυμοῦν τὸν θαυμασμὸ καὶ τὸν σεβασμὸ τοῦ πλήθους, γι’ αὐτὸ ἀναμεταδίδουν αὐτές τίς φῆμες σὰν βεβαιότητες, ἔστω καὶ ἂν γνωρίζουν ὑποσυνείδητα ὅτι αὐτὸ τὸ παιχνίδι ἔχει ἡμερομηνία λήξῃς. Περιπαίζονται ἀπὸ τὴν ματαιοδοξία. Δέν μποροῦν νά ἀντιληφθοῦν τή ζημίᾳ πού προκαλοῦν στό κῦρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ στούς ἀδυνάμους στήν πίστη.
Κοντὰ σ’ αὐτοὺς ὑπάρχει καὶ μία κατηγορία ἀνθρώπων πού ἀρέσκονται νά ἀκοῦν καὶ νά πιστεύουν τέτοιες φῆμες χωρὶς νά ἐξετάζουν τὴν ἐγκυρότητα τῆς πηγῆς πού τίς διαδίδει, χωρὶς νά κοσκινίζουν τὰ πράγματα, χωρὶς νά βάλουν τὴν ἁπλή λογικὴ νά δουλέψει. Προφανῶς μιά τέτοια φήμῃ τοὺς δημιουργεῖ μιά ψυχική διέγερση πού τοὺς εὐχαριστεῖ, κάνει τὴν ζωὴ τους πιὸ συναρπαστικὴ καὶ ἔρχεται νά καλύψει κάποια ψυχολογικὰ κενά. Ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ μπορεῖ νά πηγάζει αὐτὴ ἡ ἀνώριμη συμπεριφορά; Ἔτσι κάπως ἐξηγοῦσα τότε τὰ πράγματα γιά ἀρκετὰ χρόνια.
         Πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2008 κυκλοφόρησε μιά ἅλλῃ φήμῃ, ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα.! Ἔλεγε ὅτι θὰ γίνει πόλεμος μέσα σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα μῆνα. Μέσα στόν Ἰανουάριο τοῦ 2009. Καλοῦσαν τὸν κόσμο νά πάρει τρόφιμα καὶ κάποια χρήματα γιά νά ἀντιμετωπίσει τὴν δύσκολη καταστάσῃ, ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ καὶ θὰ διαρκέσει γύρω στούς τρεῖς μὲ ἕξι μῆνες. Τὴν φήμη τὴν ἀναμετέδιδαν κάποιοι λαϊκοὶ ἀλλὰ καὶ μοναχές. Αὐτὴ τὴν φορὰ κατονόμαζαν καὶ τὴν πηγή. Ὑποτίθεται ὅτι ἦταν ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ἀπὸ τὴν Ἀμερική. Ἐπειδὴ ὁ Γέροντας ἦταν γνωστὸς καὶ σεβαστὸς καὶ εἶχε μεγάλο κῦρος, ἡ φήμη ἐξαπλώθηκε πολύ, σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἔφτασε νά κυκλοφορεῖ εὐρέως καὶ στό διαδίκτυο. Πολλοὶ ἄνθρωποι συμμορφώθηκαν πρός τίς ὁδηγίες. Εὐτυχῶς ὑπῆρξαν καὶ αὐτοί πού δέν παρασύρθηκαν ἀπὸ τὸ γενικὸ κλίμα. Πέρασαν οἱ μέρες καὶ δεν ἔγινε τίποτε. Ἡ φήμη για μία ἀκόμη φορὰ ἔπεσε στο κενό. Ὁ Συναγερμὸς χτύπησε λάθος. !!! Δύο μὲ τρεῖς μῆνες μετὰ ὁ Γέροντας Ἐφραὶμ ἔκπληκτος ἔβγαλε μία ἀνακοινώσῃ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ καὶ δήλωσε ὅτι αὐτός ποτέ δέν εἶχε πεῖ τέτοια πράγματα. Κάποιοι εἶχαν παραφουσκώσει καὶ παρερμηνεύσει τὰ λόγια του ἤ -ἀκόμη χειρότερα- ξεκίνησαν χωρὶς κἄν ἀφορμή; Τὸ ὄνομα τοῦ π. Ἐφραὶμ εἶχε δυσφημισθεῖ σὲ εὐρεῖα κλίμακα.!
Τὶ εἶχε συμβεῖ; Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποί πού εἶχαν δώσει βάσῃ στό ὄνομα τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ ἔνοιωθαν τώρα ἐξαπατημένοι καὶ γελοιοποιημένοι. Τὸ κῦρος τοῦ Γέροντος εἶχε δεχθεῖ ἰσχυρὸ πλῆγμα, ἡ πίστη τῶν ἀδυνάτων στήν Ἐκκλησία καὶ στούς Ἁγίους της εἶχε κλονισθεῖ. Καὶ οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας χαίροντάν πού εἶχε -κατ’ αὐτούς- ἀποδειχθεῖ περίτρανα ἡ χαζομάρα καὶ ἡ συμλεγματικότητα τῶν Χριστιανῶν, ποὺ πιστεύουν σὲ Ἁγίους χαρισματούχους γέροντες καὶ στίς προφητεῖες τους. Κερδισμένοι βγῆκαν οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ διάβολος.
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς διάστημα ἔπαιζε καὶ ἕνα ἄλλο σενάριο, ποὺ ἀφοροῦσε τὸν Ἅγιο Παΐσιο, καὶ συνδυαζόταν μὲ τὸ σενάριό πού προσπαθοῦσαν νά τὸ ἀποδώσουν στόν π. Ἐφραίμ.
          Ἡ ἀλήθεια.
Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ Ὅσιος Παΐσιος εἶχε πεῖ, ὅτι θὰ φέρει ὁ Θεὸς ἔτσι τὰ συμφέροντα τῶν μεγάλων καὶ στό τέλος θὰ μᾶς δώσουν τὴν Πόλη. Θὰ πολεμοῦν μεταξὺ τους καὶ στό τέλος θὰ ποῦν σὰν συμβιβαστικὴ λύσῃ: Τὴν Πόλη οὔτε ἐμεῖς, οὔτε ἐσεῖς θὰ τὴν πάρετε. Θὰ τὴν δώσουμε στούς Ἕλληνες. Αὐτὰ τὰ λόγια τὰ ἔχω ἀκούσει καὶ ἑγὼ μὲ τὰ αὐτιά μου καὶ γνωρίζω ὅτι τὰ ἔχει πεῖ καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους. Μάλιστα εἶπε σὲ κάποιον νεαρὸ ἄνδρα πού τὸν ἐπισκεπτόταν γιά πρώτη φορά: «ἐσὺ θὰ μπεῖς σημαιοφόρος στή Πόλη». Ἀποδείχθηκε ὅτι ὁ νέος αὐτὸς ἦταν ἀξιωματικὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Αὐτὴ τὴν ἱστορία τὴν γνωρίζουμε ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια καὶ εἶναι ἀληθινὴ πέρα ὡς πέρα.
         Ἡ μέθοδος ἀποδόμησης τῆς ἀληθείας.
Δεκαπέντε χρόνια μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Παϊσιου, ἄκουσα αὐτὴ τὴν ἱστορία διανθισμένη μὲ κάποιες λεπτομερειες, ποὺ ἐγώ τίς ἄκουγα γιά πρώτη φορὰ καὶ ὅσους ἀπὸ τοὺς κοντινοὺς μαθητὲς τοῦ Γέροντα ῥώτησα καὶ αὐτοὶ δέν τὶς γνώριζαν. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς μὲ παραξένεψε πολύ. Πῶς γίνεται καὶ οἱ κοντινοὶ τοῦ π. Παϊσίου δέν τὰ γνώριζαν καὶ τὰ γνώριζαν κάποιοι ἄλλοι; Οἱ λεπτομέρειές πού κόλλησαν κοντὰ στόν ἀληθινὸ πυρῆνα τῆς ἱστορίας εἶναι οἱ ἑξῆς: α) Τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ἀξιωματικοῦ καί β) ὅτι ἀποστρατευόταν τὴν ἀνοίξῃ τοῦ 2009. Αὐτὸ ἀμέσως ἔδινε ἕνα δραματικὸ χρονικὸ προσδιορισμό, ὅτι αὐτὴ ἡ προφητεία θὰ ἔπρεπε να ἐκπληρωθεῖ τὴν ἀνοίξῃ τοῦ 2009.!!! Aπό τὴν ἐποχὴ του Γκέμπελ (ὑπουργὸς προπαγάνδας του Χίτλερ) εἶναι γνωστὴ αὐτὴ ἡ μέθοδος διαστρέβλωσης καὶ συκοφαντήσῃς τῆς ἀληθείας. Γνωρίζω πολὺ καλὰ πόσο ἔντονα ἀντιδροῦσε ὁ Ὅσιος, ὅταν κάποιοι προσπαθοῦσαν νά κανοῦν τέτοιους ἀκριβεῖς χρονικοὺς προσδιορισμούς. Νά ὅμως ποῦ τώρα γινόταν αὐτὸ ἀκριβῶς ποῦ ἀντιπαθοῦσε ὁ Ἅγιος … Ἰεχωβάδες θὰ γίνουμε;…
Ἡ ἄνοιξῃ ἦρθε καὶ πέρασε, ὁ ἀξιωματικὸς ἀποστρατεύθηκε, πόλεμος δέν ἔγινε, τὴν Πόλη δέν μᾶς τὴν δώσανε. Ἔτσι μὲ τὴν βοήθεια αὐτῶν τῶν λεπτομερειῶν πού κόλλησαν στόν ἀληθινὸ πυρῆνα τῶν προφητειῶν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, κατόρθωσαν νά τὸν βγάλουν ψεύτη καὶ ἀναξιόπιστο στά μάτια τῶν ἀνθρώπων πού δέν τὸν γνωρίσαν καί πού δέν γνωρίζουν τὰ πράγματα ἀπὸ κοντά. Προσπαθοῦν δηλαδὴ νά κτυπήσουν τὸ κῦρος καὶ τὴν ἐπιρροή πού ἔχει ὁ Ὅσιος Παΐσιος στούς εὐρύτερους ἑλληνικοὺς καὶ ὀρθοδόξους χριστιανοὺς κύκλους.
       Προπαγάνδα !
Μάλιστα γιά νά γίνει τὸ κακὸ πιὸ ἀποτελεσματικό, τὸ ἴδιο διάστημα ἄρχισαν νά κυκλοφοροῦν μιά γελοίᾳ ἱστορίᾳ γιά τρεῖς ἐπιστολὲς πού δῆθεν ἔγραψε ὁ Ἅγιος Παΐσιος καί τίς ἐμπιστεύθηκε σὲ ἕνα ἄγνωστο πρόσωπο μὲ τὴν ὁδηγία νά τὶς παραδώσει τόσα χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του, στόν πρόεδρο τῆς Ῥωσίας, στόν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ καὶ στόν ἀρχηγὸ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Καὶ αὐτὸ πολὺ παράξενο!!. Γιά ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα κανένας ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς τοῦ Γέροντα νά μὴν γνωρίζει τίποτε; Ποιοί εἶναι αὐτοὶ οἱ ἄγνωστοι πού κυκλοφόρησαν αὐτὴ τὴν γελοία καὶ προβοκατόρικη ἱστορία μὲ τίς ἐπιστολές: Τὶ ῥόλο παίζουν; Ποῦ ἀποσκοποῦν; Αὐτό συνδυάσθηκε καὶ μὲ τὸ δῆθεν σενάριο τοῦ π. Ἐφραὶμ καὶ κυκλοφοροῦσαν μαζὶ εὐρέως στό διαδίκτυο καὶ παρέσυραν πολλοὺς εὐλαβεῖς μέν, ἀφελεῖς δέ, ποὺ εἶχαν ἐμπιστοσύνη στούς δύο Γεροντάδες. Δυστυχῶς ὑπήρχαν καὶ μερικοὶ χριστιανοί, ποὺ εἶχαν πολλὴ εὐλάβεια μαζὶ μὲ λίγη βλάβη, ποὺ ἀναπαρήγαγαν αὐτές τίς ὕποπτες ἱστορίες μὲ περισσὴ ἐλαφρότητα, ἀφέλεια καὶ ζῆλο.
       Πονηροὶ πράκτορες
Ποῖοι ἄλλοι, ἐκτὸς τῶν ἀφελῶν χριστιανῶν, εἶναι ποῦ βάζουν σὲ κινήσῃ αὐτὸ τὸν τροχὸ τῶν διαδόσεων σὲ τόσο πλατιὰ κλίμακα; Ποῖοι ἔχουν τέτοιες ἐπικοινωνιακὲς δυνατότητες;..
Ἀπό α) τὴν μέθοδο καὶ τὸν τρόπο διάδοσης, β) ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κατόρθωσαν νά διαδώσουν τόσο πλατιὰ τὰ ψέματά τους, μηπως μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε μὲ κάτι τὸ σχεδιασμένο καὶ καλὰ ὀργανωμένο; Ἂν σκεφτοῦμε δέ, ὅτι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν σὲ μιά ἐποχή ὅπου ἡ Ἐκκλησία πολεμεῖται συστηματικά, ὅτι ὑπάρχει σὲ ἐξέλιξη μία πολιτικὴ ἀποχριστιανικοποίησης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, μποροῦμε νά σκεφτοῦμε ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι «βούτυρο στήν φέτα» ἑνὸς εὐρύτερου σχεδίου ἐπεξεργασμένου ἀπὸ πληρωμένους ψυχολόγους, ἐπαγγελματίες συκοφάντες, πληρωμένους καθοδηγητὲς γνώμης, πράκτορες πού ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀνοησία καί τίς προβληματικὲς προσωπικότητες κάποιων χριστιανῶν γιά νά πλήξουν τὸ κῦρος τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Ἐκκλησίας.
       Ἂς μὴν ἐπιτρέπουμε στον ἑαυτὸ μας τὴν ἀφέλεια καὶ τὴν ἀνοησία.
Ἂς σταθοῦμε μὲ φόβο καὶ προσοχή. Ἂς γίνουμε «φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί», γιατὶ -ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστὸς Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος- ζοῦμε στόν καιρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ κοιμόμαστε μὲ τὰ τσαρούχια. Ἄς ἐλέγχουμε πολὺ καλά τίς πηγὲς μας ὅταν πρόκειται γιά τόσο σοβαρὰ πράγματα καὶ πρόσωπα. Ἂς μὴν προσθέτουμε ἢ ἀφαιροῦμε τὸ παραμικρὸ πάνω στά προφητικὰ λόγια τῶν συγχρόνων Ἁγίων μας.

footer
  • Παρασκευή
    3 Ιουλίου

    Υακίνθου μάρτυρος, Διομήδους μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ