ploigisi h3

bottom neo

 

agia varvara Ἁγία Βάρβαρα ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 - 305 μ.Χ.) καὶ ἦταν κόρη τοῦ εἰδωλολάτρη Διοσκόρου ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ πλουσίους εἰδωλολάτρες τῆς Ἠλιουπόλεως.

Ὁ πατέρας της λόγῳ τῆς σωματικῆς ὡραιότητας τῆς Ἁγίας, τὴν φύλαγε κλεισμένη ἐντὸς πύργου. Δέν γνωρίζουμε πού διδάχθηκε τίς χριστιανικὲς ἀλήθειες, καθὼς ὁ πατέρας της ἦταν φανατικὸς εἰδωλολάτρης, λόγος γιά τὸν ὁποῖο ἄλλωστε προσπάθησε νά κρατήσει κρυφὴ τὴν πίστη της στόν Τριαδικὸ Θεό. Ἕνα τυχαῖο περιστατικό, ὅμως, τὴν πρόδωσε. Ὁ πατέρας της πληροφορήθηκε ἀπὸ τεχνίτες ὅτι ἡ Ἁγία ζήτησε νά τὶς ἀνοίξουν τρία παράθυρα στόν πύργο ὅπου ἦταν ἔγκλειστη, στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί, ἔτσι, βεβαιώθηκε ὅτι ἡ κόρη του εἶχε γίνει Χριστιανή.

Ἐξοργίσθηκε τόσο πού τὴν κυνήγησε ἐντὸς τοῦ πύργου μὲ τὸ ξίφος του γιά νά τὴν φονεύσει. Ἡ Ἁγία κατέφυγε στά ὅρη, ἀλλὰ ὁ πατέρας της τὴν συνέλαβε καὶ τὴν παρέδωσε στόν τοπικὸ ἄρχοντα, Μαρκιανό, κατηγορώντας τὴν για τὴν πίστη της. Ὅταν ἀνακρίθηκε, ὁμολόγησε μὲ παρρησία τὴν πίστη της στόν Χριστὸ καὶ καθύβρισε τὰ εἴδωλα. Μετὰ ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια, διεπομπέφθη γυμνὴ στήν πόλη καὶ τέλος σφαγιάσθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν πατέρα της. Τὴν στιγμὴ ὅμως πού εἶχε ἀποτελειώσει τὸ ἔγκλημά του, ἔπεσε νεκρὸς χτυπημένος ἀπὸ κεραυνὸ κατὰ θεία δίκη.

Τὰ Λείψανα τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας διαφυλάχθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη μέχρι τὸν 11ο αἰῶνα μ.Χ.., ὁπότε ἕνα μέρος τους μεταφέρθηκε στή Βενετία, ὅταν Δόγης ἦταν ὁ Πέτρος Β’ Orseol (991 – 1009 μ.Χ.). Τὰ Λείψανα μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὴν Πριγκίπισσα Μαρία Ἀργυροπούλα, ἡ ὁποία νυμφεύθηκε τὸν γιὸ τοῦ Δόγη Πρίγκιπα Ἰωάννη.

Στή Βενετία τὰ Λείψανα τῆς Μεγαλομάρτυρος κατατέθηκαν στόν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Ὁ Ἰωάννης πέθανε ἀπὸ πανώλη στή Βενετία, τὸ 1009 μ.Χ. Μετὰ τὸν θάνατό του δύο ἀδέλφια του, ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ Τορτσέλλο Ὄρσο καὶ ἡ Φιληκίτη, Ἡγουμένη τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐπίσης στό Τορτσέλλο, πέτυχαν τὴν μεταφορὰ τῶν Λειψάνων στή Μονὴ αὐτή, ὅπου παρέμειναν μέχρι τὸν 18ο αἰῶνα μ.Χ.

Τὰ Λείψανα μεταφέρθηκαν καὶ πάλι στό Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου κατὰ τὴν περίοδο τῶν Ναπολεοντίων Πολέμων, ὅπου καὶ σήμερα φυλάσσονται. Πάντως μέρος τους παρέμεινε καὶ στή Μονὴ τοῦ Τορτσέλλο. Δέν εἶναι γνωστὸ πότε καὶ κάτω ἀπὸ ποιές συνθῆκες ἡ Κάρα τῆς Ἁγίας μεταφέρθηκε στό Μοντεκοτίνι τῆς Ἰταλίας, ὅπου σήμερα φυλάσσεται, ὅπως καὶ τὸ μέρος τῶν Λειψάνων πού φυλάσσεται στό Ῥωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τοῦ Ῥιέτι.

Ἐπίσης, κατὰ τὸ 12ο αἰῶνα μ.Χ., μέρος ὑπολοίπων λειψάνων τῆς Ἁγίας μεταφέρθηκαν ἀπὸ τήν Κωνσταντινουπολη στό Μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Μιχαὴλ μὲ τοὺς Χρυσοῦς Τρούλους στό Κίεβο, ὅπου παρέμειναν ὡς το 1930 μ.Χ., ὅταν μεταφέρθηκαν ἐκ νέου στόν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἀγ. Βλαδίμηρου στήν ἴδια πόλη.

Τὴν 1η Ἰουνίου 2003 μ.Χ., μετὰ ἀπὸ ἐνέργειες τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου πρὸς τὴν Ῥωμαιοκαθολικὴ Ἐπισκοπῇ τῆς Βενετίας καὶ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς Ἄγγελο Scolla, δόθηκε μέρος τῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Τὸ Λείψανο παραλήφθηκε μὲ τίς δέουσες τιμὲς ἀπὸ τὸν Γενικὸ Διευθυντῇ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας Ἐπίσκοπο Φαναρίου Ἀγαθάγγελο καὶ κατατέθηκε στό ὀμώνυμο Προσκύνημα τοῦ Δήμου Ἁγίας Βαρβάρας Ἀττικῆς.

Ἡ Ἁγία Βάρβαρα θεωρεῖται ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σ΄ ἄλλες Χῶρες  προστάτις τοῦ πυροβολικοῦ. Στήν Ἑλλάδα καθιερώθηκε ὡς Προστάτις τοῦ ὅπλου αὐτοῦ το 1828 μ.Χ. ὅπου καὶ ἀναφέρεται ἡ πρώτη σχετικὴ τελετὴ μέ δοξολογία καὶ παράθεση στή συνέχεια γεύματος ὅπου ἔλαβαν μέρος ἀξιωματικοὶ καὶ ὀπλίτες πυρβολητές.

Στήν Ὀρθόδοξη εἰκονογραφία ἡ Ἁγία Βάρβαρα εἰκονογραφεῖται πολλὲς φορὲς μ’ ἕνα Ποτήριο στό χέρι ὄντας προστάτιδα ἐνάντια στό αἰφνίδιο θάνατο καὶ μὴ θέλοντας να στερηθοῦν οἱ ἐτοιμοθάνατοι τὴν Θεία Κοινωνία. Συχνὰ τήν συναντοῦμε κοντὰ σ΄ ἕναν πύργο (μὲ τρία παράθυρα) ἢ κρατώντας ἕνα βιβλίο (γιά τοὺς ἐτοιμοθάνατους).

Ἱερά Λείψανα: 

Ἡ Κάρα τῆς Ἁγίας βρίσκεται στο ῥωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τοῦ Montecotini Ἰταλίας.

Μέρος τῆς Κάρας τῆς Ἁγίας βρίσκεται στή Μονὴ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων.

Μέρος τῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας βρίσκεται στή ῥωμαικοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου  Μάρκου Βενετίας, στή ῥωμαιοκαθολικὴ Μονὴ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Τορτσέλλο Βενετίας καὶ στό ῥωμαιοκαθολικὸ Καθεδρικο Ναὸ τοῦ Ῥιέτι Ἰταλίας.

Μέρος τῆς δεξιᾶς τῆς Ἁγίας καὶ ἕνας βραχίονας βρίσκεται στή Μονὴ Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὅρους.

Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας βρίσκονται στίς Μονὲς Χιλανδαρίου, Καρακάλου καὶ Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὅρους, Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, Προυσοῦ Εὐρυτανίας, στό ὀμώνυμο Προσκύνημα Δήμου Ἁγίας Βαρβάρας Ἀττικῆς, στόν Καθεδρικὸ Ναὸ Ἀγ. Βλαδιμήρου Κιέβου καὶ στή Λαύρα Ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως.

πολυτίκιον 
χος δ’.
Βαρβάραν τ
ν γίαν τιμήσωμεν· χθρο γρ τς παγίδας συνέτριψε, κας στρουθίον ἐῤῥύσθη ξ ατν, βοηθεί καπλ το Σταυρο

πάνσεμνος.

Κοντ
άκιον
χος δ’. ψωθες ν τ Σταυρ.
Τ
ν Τριάδι εσεβς μνουμέν, κολουθήσασα σεμνθληφόρε, τ τν εδωλων λιπες σεβάσματα· μέσον δ το σκάμματος, ναθλοσα Βάρβαρα, τυράννων ο κατέπτηξας, πειλς νδρειόφρον, μεγαλοφώνως μέλπουσα εί, Τριάδα σέβω τν μίαν θεότητα.


Οκος
Τ
ν νυμφευθεσαν τ Χριστ δι το μαρτυρίου, Βαρβάραν συνελθόντες τιμήσωμεν ξίως, πως ατς τας προσευχας λύμης ψυχοφθόρου λυτρωθέντες, κα λοιμο, σεισμο τε κα καταπτώσεως, τν βίον ν ερήν διέλθωμεν, καταξιωθέντες μετ πάντων τν γίων, τν π' αἰῶνος Θε εαρεστησάντων, διάγειν ν φωτί, κα μέλπειν ξίως, θαυμάστωσας Στερ τ σλέη πσι τος πίστει μολογοσι,

Τριάδα σέβω τν μίαν θεότητα.

Μεγαλυν
άριον
Πατέρα λιπο
σα τν δυσσεβ, δείχθης θυγάτηρ, Βασιλέως τν ορανν, πρ ο προθύμως, θλήσασα Βαρβάρα, λυτροσαι πάσης νόσου,

τος προσιόντας σοι.


footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ