ploigisi h3

bottom neo

alt

 

«Γαλακτόμικτον, Μάρτυς, αἷμα σῆς κάρας,

Δι’ ἥν ὑδατόμικτον ὁ Χριστός χέει.

Φάσγανον ἑβδομάτῃ λάχεν εἰκάδι Παντελεήμων».

     Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας στούς ὁμοεθνεῖς του Ἑβραίους, μίλησε γιά ἀναρίθμητο «νέφος μαρτύρων» (12, 1), πού σέ δύσκολους καιρούς κράτησαν ἀνόθευτη τήν πίστη καί τό Νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἄν αὐτό συνέβηκε στά χρόνια ἐκείνης τῆς παλαιᾶς περιόδου, πού μόνο λίγα στοιχεῖα διασώζονται γιά κάποιες μαρτυρικές φυσιογνωμίες, οἱ πολλές χάθηκαν στή λήθη, πόσο μᾶλλον στήν ἐποχή τῆς Νέας Διαθήκης; Ἐποχή πού μυριάδες μυριάδων μαρτύρησαν γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό. Τό μαρτύριο αἵματος ποτές δέν σταμάτησε, ἀκόμη καί τή στιγμή πού γράφονται οἱ γραμμές αὐτές μαρτυροῦν χριστιανοί προσφέροντας τή ζωή τους γιά τόν Χριστό. Ναί, τή στιγμή αὐτή, στή Συρία σφαγιάζονται ἀπό τούς φανατικούς μουσουλμάνους, χριστιανοί ἀδελφοί μας. Πιστεύουν στόν Ἰησοῦ Χριστό καί αὐτό γίνεται αἰτία νά τούς ἐξαφανίζουν οἱ «Ταλιμπάν» τοῦ Μωάμεθ. Ἡ θυσία τῶν ἀδελφῶν μας στή Συρία αὐξάνει τό ἀναρίθμητο μαρτυρικό νέφος.

    Στό νέφος τῶν Ἁγίων Μαρτύρων συμπεριλαμβάνεται καί ἡ μαρτυρική μορφή τοῦ Ἁγίου καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος ἔζησε στή Νικομήδεια στό τελευταῖο μισό τοῦ 3ου αἰώνα. Στήν πατρίδα του μετά τό θεσμό τῆς Τετραχίας πού ἐφαρμόστηκε ἀπό τόν Διοκλητιανό εἶχε ματαφερθεῖ ἡ ἕδρα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Ὁ πατέρας του ὀνομάζονταν Εὐστόργιος, καί ἦταν εἰδωλολάτρης, ἀπό ἀριστοκρατική οἰκογένεια, ἐνῶ ἡ μητέρα του Εὐβούλη καί αὐτή ἀπό τίς καλύτερες οἰκογένειες τοῦ τόπου, καί ἦταν χριστιανή. Γι’ αὐτό καί χριστιανικά ἀνάθρεψε τόν γιό της, δίνοντάς του στέρεες ἀρχές, σύμφωνες μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Παντελέων, αὐτό ἦταν ἀρχικά τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου, μεγάλωνε καί πρώτευε σ’ ὅλα. Ἡ μητέρα του πολύ νωρίς ἀναχώρησε γιά τά οὐράνια σκηνώματα καί δέν πρόλαβε νά δεῖ τό γιό της βαπτισμένο. Ὅμως ἦταν σίγουρη γιά τήν κατοπινή πορεία τοῦ μονάκριβου γιοῦ της.

    Ὁ Παντολέων μορφώθηκε καί ἀργότερα μαθαίνει τήν ἰατρική ἐπιστήμη στόν ξακουστό γιατρό Εὐφρόσυνο. Ὁ νέος γιατρός ἀρκετά ἔξυπνος καί καλωσυνάτος ξεχώριζε καί πρώτευε σ’ ὅλα. Τά χαρίσματά του τόν ἔκαναν ξακουστό στή Νικομήδεια καί τά περίχωρά της. Κάποια ἡμέρα συνόδευσε τόν πατέρα του στ’ ἀνάκτορα. Ἐκεῖ γνώρισε τόν βασιλιά, ὁ ὁποῖος ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τό νεαρό ἐπιστήμονα. Ἤθελε νά τόν κάνει ἀνακτορικό γιατρό. 

    Τήν ἴδια περίπου ἐποχή ὁ ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Νικομήδειας, Ἑρμόλαος, ὁ ὁποῖος γνώριζε καλά τόν Παντελέοντα καί φωτιζόμενος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, τόν προσκάλεσε γιά νά μιλήσουν καί νά πάρει ὁ Παντελέων τίς τελικές ἀποφάσεις του. Ἡ συνομιλία καί ἡ ὡριμότητα πίστεως τοῦ νεαροῦ συγκλόνισαν τόν γέροντα ἱερέα τοῦ Χριστοῦ. Ἀποφάσισαν μαζί νά ἔρχεται ὁ Παντελέων πιό συχνά κοντά του γιά νά μάθει καλύτερα τά μυστήρια τῆς πίσεως καί νά στερεωθεῖ σ’ αὐτήν μιά καί οἱ καιροί ἦταν πολύ κρίσιμοι. Ἀναπτύσσεται ἀνάμεσά στόν Ἑρμόλαο καί τόν Παντελέοντα μιά πνευματική σχέση. Ἕνα ἐντυπωσιακό γεγονός κάνει τόν Παντολέοντα νά πάρει τή γενναία ἀπόφαση καί νά δεχθεῖ τό Βάπτισμα. Ἐνῶ περπατοῦσε συνάντησε ἕνα παιδί πού δαγκώθηκε ἀπό μιά φαρμακερή ὀχιά καί ὕστερα ἀπό λίγο πέθανε. Λέει λοιπόν, θα προσευχηθῶ στό Χριστό ν’ ἀναστήσει τό παιδί αὐτό, ἄν τό παιδί ἀναστηθεῖ, ἐγώ πιά δέν πρέπει νά καθυστερῶ τό βάπτισμά μου. Αὐτά εἶπε καί ἄρχισε νά προσεύχεται θερμά στόν Ἰησοῦ Χριστό. Τό παιδί ἀναστήθηκε καί ὁ Παντελέων χωρίς χρονοτριβή τρέχει στόν γέροντα ἱερέα Ἑρμόλαο. Τοῦ διηγείται τά διατρέξαντα καί ζητάει παρακλητικά τό ἅγιο Βάπτισμα. Ὁ γέροντας ἱερέας γνωρίζοντας καλά τόν Παντελέοντα, τόν ὁδηγεῖ στό Βαπτιστήριο ἐντάσσοντάς τον στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.   

    Ὁ νέος χριστιανός μέ θερμότητα πίστεως προσφέρει στούς ἀνθρώπους ἀδιάκριτα τίς ἰατρικές φροντίδες δίχως ἀμοιβή, παράλληλα κατηχεῖ στήν πίστη ἐκείνους πού ἔδειχναν ἐνδιαφέρον καί ἤθελαν νά γνωρίσουν τόν Χριστό. Μιά ἐντυπωσιακή θεραπεία τοῦ ἀναργύρου ἰατροῦ ἦταν καί ἡ θεραπεία ἑνός τυφλοῦ, πού μέ τήν πίστη στόν Χριστό τοῦ χάρισε καί τό σωματικό, μά καί τό πνευματικό φῶς.

    Τά θαυμαστά θεραπευτικά ἀποτελέσματα ὅσων συναντοῦν τόν ἰατρό Παντελέοντα εἶναι ἐντυπωσιακά καί προκαλοῦν τό θαυμασμό σ’ ὅλους τούς κατοίκους τῆς Νικομήδειας. Ὅμως ὁ φθόνος τῶν ἄλλων συναδέλφων γιατρῶν ἀρχίζει νά δημιουργεῖ ἕνα κλῖμα κατά τοῦ Παντελέοντος. Ψάχνουν ἀφορμές. Γρήγορα τήν βρίσκουν. Διαπιστώνουν πώς ὁ γιατρός  εἶναι χριστιανός. Ἡ εὐκαιρία κατά τοῦ συναδέλφους ἦρθε. Ἄμεση καταγγελία στό αὐτοκρατορικό δικαστήριο. Σύλληψη καί βασανιστική ἀνάκριση. Ὁ γιατρός ὁμολογεῖ εὐθαρσῶς ὅτι εἶναι χριστιανός. Πρόσκληση γιά ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Παντολέων εἶναι στέρεος καί ἀμετακίνητος στήν ὁμολογία τῆς πίστεώς του. Ἀκολουθεῖ μιά σειρά φρικτῶν βασανιστηρίων, πού προκαλοῦν τή φρίκη διαβάζοντας ἀκόμη καί τίς περιγραφές τῶν Μαρτυρολογίων. Ὁ γενναῖος ἀθλητής ὑπομένει τά πάντα ἀγόγγυστα γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ τυφλός πού θεραπεύθηκε ἀπό τόν Παντελέοντα συλλαμβάνεται κι αὐτός, καί ὁμολογεῖ πίστη στόν Χριστό. Ἀμέσως θανατώνεται οἰκτρά. Τό ἴδιο καί ὁ γέροντας ἱερέας Ἑρμόλαος μαζί δυό ἄλλους χριστιανούς, τούς Ἕρμιππο καί Ἑρμοκράτη, συλλαμ-βάνονται καί ἀποκεφαλίζονται.

    Ὁ Παντολέων πάντοτε ἀμετακίνητος παρά τά ἐξακολουθητικά μαρτύρια βαδίζει πιά στό μαρτυρικό τέλος. Ὁ ἀποκεφαλισμός εἶναι ἡ τελική ἀπόφαση.

    Λίγο πρίν θανατωθεῖ προσεύχεται θερμά στόν ἀγαπημένο Νυμφίο Χριστό καί σκύβει τό κεφάλι προκειμένου ὁ δήμιος νά ἐκτελέσει τήν αὐτοκρατορική διαταγή. Τό ξίφος κόπτει τό κεφάλι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος. Γάλα, ἀντί αἷμα ρέει ἀπό τόν ἀποκοπέντα αὐχένα, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή οὐράνια φωνή ἀκούγεται· ἦταν ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ, πού χαρίζει νέο ὄνομα στόν μάρτυρά Του.

    -«Παντελεήμων» θά εἶναι τό ὄνομα πού τοῦ χαρίζει ὁ Οὐρανός. Αὐτό σημαίνει, πώς ὁ Ἅγιος θά εἶναι πιά ὁ βοηθός καί προστάτης ὅλων. Θά προσφέρει τή χάρη τῶν ἰάσεων σέ ὅλους, ἀκόμη καί στούς ἐχθρούς. 

    Τό τίμιο Λείψανο τοῦ Ἁγίου τό πῆραν οἱ χριστιανοί τῆς Νικομήδειας καί τό κήδευσαν μέ μεγάλες τιμές.

    Ἡ Ἐκκλησία κατέταξε τόν Παντελήμονα στή χορεία τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, καί γιορτάζει τήν ἁγία μνήμη του στίς 27 Ἰουλίου.

    Στήν ἁγία μνήμη του ψάλλεται δεητικά τό γνωστό ἀπολυτίκιο:

«Ἀθλοφόρε, Ἅγιε καί ἰαματικέ, Παντελεήμον,

πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν,

παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν».

 

(+ π. Κ.Φ.)

 

footer
  • Πέμπτη
    12 Δεκεμβρίου

    Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ