ploigisi h3

bottom neo

 

Τί εἶναι τὸ μέλι

meliΤὸ μέλι εἶναι μία γλυκιὰ παχύρευστη οὐσία ποὺ παρασκευάζεται ἀπὸ τὶς μέλισσες μὲ πρώτη ὕλη φυτικὲς ἢ ζωικὲς μελιττώδεις ἐκκρίσεις ἢ νέκταρ ἀνθέων. Ἡ πρώτη ὕλη ἐπεξεργάζεται καὶ ἐμπλουτίζεται μὲ ἄλλες οὐσίες καὶ ἔνζυμα ἀπὸ τὶς μέλισσες ποὺ τὴν συλλέγουν. Ὁ σκοπὸς τῆς παραγωγῆς τοῦ μελιοῦ ἀπὸ τὴν μέλισσα εἶναι γιὰ τὴν τροφή της. Τὸ μέλι εἶναι τὸ βασικοτερο τῶν προϊόντων τῆς κυψέλης. Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα θεωρεῖται μία μακροβιοτικὴ τροφὴ μὲ ἐξαιρετικὲς θρεπτικὲς καὶ θεραπευτικὲς ἰδιότητες σὲ σωματικὸ καὶ πνευματικὸ ἐπίπεδο. Στὸ μέλι στηρίζεται ἡ διατροφὴ πολλῶν ἀπὸ τὶς μακροβιοτερες φυλὲς τοῦ πλανήτη καὶ ἡ ἐπιβίωση πολλῶν ἄγριων φύλων στὴν ζοῦγκλα καὶ τὸν ἀμαζονιο. Τὸ μέλι στηρίζει τὴν ἴδια τὴν ζωή, ὅπως ἡ μέλισσα στηρίζει τὴν ζωὴ καὶ τὴν βιοποικιλότητα τοῦ πλανήτη. Ἡ πρώτη ὕλη γιὰ τὴν παραγωγὴ μελιοῦ ἀπὸ τὴν μέλισσα εἶναι τὸ νέκταρ, ἡ «τροφὴ τῶν ἀθανάτων». Γιὰ τὴν παραγωγή του ἡ μέλισσα προσθέτει δικά της ἔνζυμα, τῶν ὁποίων οἱ δράσεις δὲν εἶναι ἀκόμη ἐξακριβομενες. Ἡ μέλισσα εἶναι σύμβολο ἐργατικότητας, ἐνεργητικότητας, δύναμης καὶ δημιουργίας. Ἑπομένως, τὸ μέλι ὡς ἡ ἀπόλυτη συνεργεία φυτικοῦ καὶ ζωικοῦ βασιλείου δὲν θὰ μποροῦσε παρὰ μόνο νὰ προσφέρει μία ἐνεργητικὴ καὶ δημιουργικὴ μακροζωία.

Θεραπευτικὲς δράσεις καὶ ἰδιότητες

Τὸ μέλι ἔχει ἀρκετὲς θεραπευτικὲς δράσεις, ἐνῷ παράλληλα θεωρεῖται ὅτι τονώνει γενικότερα τὸν ὀργανισμό. Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα πιστεύεται ὅτι ἀποτελεῖ ἔνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μακροβιοτικὰ πού μᾶς ἔχει δώσει ἡ φύση. Συγκεκριμένα, οἱ θεραπευτικὲς δράσεις- ἰδιότητες τοῦ μελιοῦ εἶναι οἱ ἕξης :

 1. Τὸ μέλι ἔχει βακτηριοστατική, βακτηριοκτόνο δράση καὶ ἑπομένως, δὲν εὐνοεῖ τὴν ἀνάπτυξη ὁποιουδήποτε παθογόνου βακτηρίου. Ἡ δράση αὕτη τοῦ μελιοῦ ἐκδηλώνεται, κυρίως, ὅταν τὸ μέλι βρεθεῖ μέσα σὲ ὑδάτινο περιβάλλον (π.χ ὑδατικὸ διάλυμα). Ἐπίσης, τὸ μέλι ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ ἀποξηραίνει, νὰ ἀφυδατώνει τὰ βακτήρια ποὺ θὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μαζί του.
 2. Βοηθάει σὲ γαστρεντερικὲς παθήσεις, εἶναι ἐλαφρῶς καθαρτικό, βοηθάει στὴν δυσκοιλιότητα, ἐνισχύει τὴν ποιότητα τῶν γαστρικῶν ὑγρῶν, καὶ ἄρα βοηθάει τὴν πέψη πού, μὲ τὴν σειρά της, προστατεύει τὸν ὀργανισμό, ἔμμεσα, ἀπὸ παθογόνα μικρόβια ποὺ περιέχονται στὴν τροφή. Τὸ μέλι βοηθάει τὴν καλύτερη ἀφομοίωση τῶν τροφῶν. Βοηθάει στὴν θεραπεία τῆς γαστρεντερίτιδας καὶ τοῦ γαστρικοῦ ἕλκους.
 3. Ἔχει ἠπατο-ἐνισχυτικὴ δράση, τονώνοντας τὸ συκῶτι καὶ τὴν χολή. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἰατρική. Σήμερα χρησιμοποιεῖται ἀποτελεσματικὰ κατὰ τῶν ἀσθενειῶν τοῦ συκωτιοῦ καὶ τῆς χολῆς.
 4. Ἔχει ἐνισχυτική, τονωτικὴ δράση στὰ νεφρά. Ἔχει διουρητικὲς ἰδιότητες καὶ βοηθάει τὴν γρηγορότερη ἀποβολὴ ἄχρηστων οὐσιῶν ἀπὸ τὸ αἷμα. Οἱ ἀντισηπτικές, ἀντιβακτηριακες ἰδιότητες ποὺ ἔχει προστατεύουν τὴν οὐροδόχο κύστη ἀπὸ μολύνσεις. Ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἰατρικὴ γνωρίζουμε πὼς βοηθάει στὴν ἀντιμετώπιση τῆς νυχτερινῆς ἀκράτειας τῶν μικρῶν παιδιῶν.
 5. Τὸ μέλι ἔχει εὐεργετικὲς ἰδιότητες στὸν καρδιακὸ μῦ. Αὐτὸ τὸ κάνει, δίνοντας τοῦ μεγάλες ποσότητες ἐνέργειας, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ λειτούργει ἀκατάπαυστα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ καὶ πειραματικά. Παράλληλα μὲ τὴν τόνωση τῆς καρδίας καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ καρδιακοῦ παλμοῦ, τὸ μέλι ἔχει ἀγγειοδιασταλτικὲς ἰδιότητες διευκολύνοντας τὴν κυκλοφορία. Ἄνθρωποι ποὺ πάσχουν ἀπὸ κάποιο καρδιακὸ νόσημα θὰ πρέπει νὰ παίρνουν ἕνα ποτῆρι χλιαρὸ νερὸ μὲ μία κουταλιά τῆς σούπας μέλι, προτοῦ κοιμηθοῦν τὸ βράδυ.
 6. Τὸ μέλι βοηθάει τὴν ἀποσυμφόριση τῶν ἀναπνευστικῶν ὁδῶν μέσῳ τῆς ἀποχρεψης ἀλλὰ καὶ μέσῳ εἰσπνοῶν ἀτμῶν διαλύματος μέλιτος. Βοηθάει στὴν ἀποκατάσταση τῶν βλενογονων τοῦ λαιμοῦ καὶ τοῦ ρινολαρυγγα καὶ ἐλατωνει τὸν σπαστικὸ βῆχα. Τὸ μελὶ βοηθάει γενικὰ τὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα, ἀλλὰ εἶναι ὀφελιμο καὶ στὴν περίπτωση κρυολογήματος. Συνταγὲς τῆς πρακτικῆς ἰατρικῆς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση κρυολογήματος εἶναι μέλι μὲ χυμὸ λεμονιοῦ ἢ σιρόπι σέλινου καὶ μελιοῦ σὲ ἀναλογία 1:1.
 7. Τὸ μέλι εἶναι εὐεργετικὸ γιὰ τὸ νευρικὸ σύστημα, ἐνῷ παράλληλα βοηθάει στὴν καταπολέμηση τῆς ἀϋπνίας. Μιὰ συνταγὴ τῆς πρακτικῆς ἰατρικῆς γιὰ τὴν ἀϋπνία εἶναι ἡ ἕξης : σὲ ἕνα ποτῆρι χλιαρὸ (ὄχι καυτό) διαλύουμε μία κουτάλια μέλι.

8 . Εἶναι εὐρέως γνῶστες οἱ εὐεργετικὲς ἐπιδράσεις τοῦ μελιοῦ στὸ δέρμα, σὲ δερματικὲς παθήσεις καὶ στὴν ἐπούλωση πληγῶν. Σήμερα, κυκλοφοροῦν πληθως σκευασμάτων γιὰ τὸ δέρμα ποὺ περιέχουν μέλι. Ἐκτός τοῦ γεγονότος ὅτι βοηθάει στὴν ἐνυδάτωση τοῦ δέρματος, μὲ τὶς ἀντιβακτηριακες ἰδιότητες του, βοηθάει σὲ παθήσεις τοῦ δέρματος. Ἐπιπλέον, ἔχει ἐπουλωτικὲς ἐπιδράσεις στὶς πληγές, οἱ ὁποῖες ὀφείλονται στὴν ἀντιβακτηριακη τοῦ δράση καὶ στὸ γεγονὸς ὅτι αὐξάνει τὴν συγκέντρωση γλουταμινης στὴν πληγή. Παράλληλα, ἐνισχύει τὴν παρουσία τῆς λέμφου στὴν πληγή. Μὲ τὸ μέλι μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε ἕνα ταλαιποριμενο δέρμα νὰ ξαναβρεῖ τὴν φρεσκάδα καὶ τὴν ἐλαστικότητά του, ἐνῷ παράλληλα μποροῦμε νὰ παρασκευάσουμε σαπούνια καὶ ἀφρόλουτρα γιὰ τὴν ὑγιεινή τοῦ σώματος. 

Τὸ μέλι μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ γιὰ δύο ἄλλους σημαντικοὺς θεραπευτικοὺς σκοποὺς :

 • Μπορεῖ νὰ προσροφᾶ ἔντονα οὐσίες ἀπὸ τὸ περιβάλλον του, ἄρα μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ λεμφικὸ μασὰζ ἀποτοξίνωσης στὴν πλάτη ἑνὸς ἀσθενῆ. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μασάζ, τὸ μέλι ἀπορροφᾶ τοξίνες ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ ἀσθενῆ καὶ θὰ ἀλλάζει χρῶμα.
 • Μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς φορέας αἰθέριων ἐλαιῶν θεραπευτικῶν φυτῶν, δεδομένου ὅτι μπορεῖ νὰ τὰ συγκρατεῖ στὴν μᾶζα του καὶ νὰ τὰ ἀποδεσμεύει σταδιακὰ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μεταβολισμοῦ του στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Διαφορὲς ποικιλίες μελιῶν συνδυάζονται μὲ διαφορετικὰ αἰθέρια ἐλαία καὶ ἀλλὰ μελισσοκομικὰ προιοντα γιὰ τὴν καταπολέμηση διάφορων παθήσεων.

Πόσο μέλι μπορεῖ νὰ τρώει κάποιος;

Ἡ συνιστωμενη δόση ποιοτικοῦ μελιοῦ εἶναι 1-3 κουταλιὲς τῆς σούπας (ἢ καὶ παραπάνω) ἡμερισιως ἀπὸ ἕναν ὑγιῆ ἐνήλικα. Ἐδῶ δὲν ὑπάρχει κάποιο θέμα ὑπερδοσολογίας μελιοῦ, μιᾶς καὶ ἡ μέγιστη ἀσφαλὴς δόση μελιοῦ γιὰ ἕναν ὑγιῆ ἐνήλικα εἶναι τῆς τάξης τῶν...500gr ἡμερισιως!!! Ἄτομα ποὺ πάσχουν ἀπὸ ζαχαροδιαβήτη πρέπει νὰ συμβουλεύονται τὸν ἰατρό τους.

Ἀπὸ ποιὰ ἡλικία μποροῦν τὰ παιδιὰ νὰ τρῶνε μέλι;

Ἡ συχρονη ἰατρική μᾶς λέει ὅτι μόνο τὰ παιδιὰ ἄνω τῶν δύο ἐτῶν μποροῦν νὰ τρῶνε μέλι. Κάτι ἀντίστοιχο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν γύρη καὶ τὸν βασιλικὸ πολτό. Φαίνεται ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕναν οἰκτρό...μῦθο, τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ τὸ ὥριμο μέλι! Παρόλα αὐτά, ἂν θέλει κάποιος νὰ δώσει στὸ παιδὶ τοῦ μέλι, γύρη καὶ βασιλικὸ πολτό, τὸ ὁποῖο εἶναι κάτω τῶν δύο  ἐτῶν, δὲν ἔχει παρὰ νὰ συμβουλευτεῖ τὸν παιδίατρο ἢ νὰ ἀναλάβει ὁ ἴδιος τὴν «εὐθύνη». Τὸ εἰρωνικό τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι τόσο οἱ ἰατροί, ὅσο οἱ διατροφολογοι καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δίνουμε «ἄφοβα» ζάχαρη στὰ παιδιὰ μας καὶ ἀποροῦμε γιὰ τὸν λόγο ποὺ ἀρρωσταίνουν...!!!

Σύγκριση ζάχαρης & μελιοῦ

Δὲν εἶναι ἡ ζάχαρη ἕνα φυσικὸ προϊόν ἀφοῦ παράγεται ἀπὸ ζαχαρότευτλα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὄχι! Δεδομένου ὅτι ἡ παρασκευὴ ζάχαρης χρειάζεται τόσο μεγάλη χημικὴ ἐπεξεργασία, ἔχει μετατραπεῖ περισσότερο σέ...φάρμακο παρὰ σὲ φυσικὸ προιον. Μόνο νὰ κάτσει νὰ συλλογιστεῖ κανεὶς πὼς παρασκευάζεται τὸ μελὶ καὶ νὰ συνηδητοποιησει τί σημαίνουν ὅλα τὰ στάδια παράγωγής του μελιοῦ θὰ συμπεράνει γρήγορα ὅτι τὸ μελὶ καὶ ἡ ζάχαρη δὲν ἔχουν...καμία σχέση καὶ ὁμοιότητα παρὰ μόνο ὅτι εἶναι καὶ τὰ δυὸ γλύκα! Ἡ ζάχαρη (σακχαροζη) εἶναι κάτι τὸ ἐντελῶς ἀφύσικο γιὰ τὸν ὀργανισμό μας, δὲν ἀποθηκεύεται, ἀφομοιονεται δύσκολα παράγοντας δυσάρεστα ἀποτελέσματα ὅπως ὀξύτητα στὸ αἷμα, διαταραχὲς ἐπίπεδού του σακχάρου στὸ αἷμα, ἐγκεφαλικὴ νωθρότητα μετὰ ἀπὸ ἔνα χρονικὸ διάστημα, μεγάλη πτώση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ (ἀνοσοκαταστολή), ἄνοδο σωματικοῦ πάχους, καοῦρες, δυσπεψία, τοξίνωση καὶ ἐξασθένιση ὁλοκληροῦ τοῦ πεπτικοῦ συστήματος. Μεγάλες καθημερινὲς δόσεις ζάχαρης μποροῦν νὰ ἀρρωστήσουν σύντομα ἕναν ὀργανισμὸ καὶ νὰ καταστρέψουν τὸ πάγκρεας. Παράλληλα, δὲν ἔχει κανένα εὐεργετικὸ ἀποτέλεσμα στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, ἀκόμη καὶ ὅταν ἡ λήψη ζάχαρης γίνεται σὲ μικρὲς δόσεις.

Τὸ μέλι, ἐκτός τῶν εὐεργετημάτων του, κάνει τὰ ἀκριβῶς ἀνάποδα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δημιουργεῖ ἡ ζάχαρη, μὲ τὴν ἐξαίρεση ὅτι δημιουργεῖ καὶ αὐτὸ μιὰ μικρὴ ὀξύτητα στὸ αἵμα.

 

footer
 • Πέμπτη
  21 Νοεμβρίου

  Τα Εισόδια της Θεοτόκου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ