ploigisi h3

bottom neo

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου

 

Πολλοὶ οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ κίνδυνοι γιὰ τοὺς νέους σήμερα, Γέροντα. Ἀνησυχοῦμε, παρόλο ποὺ φροντίζουμε νὰ ἔχουμε τὰ παιδιὰ μᾶς μέσα στὴν Ἐκκλησία.

- Τὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν ποτιστεῖ ἀπὸ μικρὰ στὴν εὐσέβεια, μὴν τὰ φοβάστε. Καὶ νὰ ξεφύγουν λίγο, λόγω ἡλικίας, λόγω πειρασμῶν, θὰ ἐπανέλθουν. Εἶναι σὰν τὰ κουφώματα ποὺ τὰ περνᾶμε μὲ τὸ λάδι καὶ δὲν τὰ πιάνει ἡ σαπίλα.

Ἀπὸ ποιὰ ἡλικία πιστεύεις, Γέροντα, ὅτι ἀρχίζουν τὰ παιδιὰ νὰ γίνονται δέκτες καὶ μὲ ποιὸ τρόπο πρέπει νὰ ἐνεργοῦμε πάνω τους σὰν γονεῖς, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ τὰ βλάψουμε ἀπὸ τυχὸν ὑπερβολές;

- Πρῶτα-πρῶτα τὰ παιδιὰ ἀντιγράφουν ἐμᾶς καὶ μάλιστα ἀπὸ μωρά. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα θὰ πρέπει νὰ ἐνεργοῦμε ἐπάνω τους ὅπως στὰ ρολόγια. Ὅσο παίρνει τὸ ἐλατήριό τους, τὰ κουρδίζουμε γρήγορα. Μετὰ σιγὰ σιγά, προσέχοντας νὰ μὴ σπάσουμε τὸ ἐλατήριό τους μὲ τὸ ζόρισμα.

Πολλὲς φορές, Γέροντα, τὰ παιδιὰ ἀντιδροῦν σὲ διάφορα θέματα εὐσέβειας.

- Ὅταν κάτι δὲν πάει καλά, πάντα κάτι φταίει. Μήπως φταίει τὸ παράδειγμά μας; Μήπως φταῖνε τίποτε κακὰ θεάματα, τίποτε ἄσχημες πράξεις, ἄσχημα λόγια μέσα στὸ σπίτι; Πάντως τὴν εὐσέβεια τὴ δίνουμε στὰ παιδιὰ μὲ τὸ γάλα καὶ ὄχι μὲ τὴν ξηρὰ τροφή. Ποτὲ μὲ πίεση καὶ προσταγή. Καὶ προπαντῶς μὲ τὸ παράδειγμά μας.

Στὶς περιπτώσεις τῶν κακῶν πράξεων τὸ ξύλο φέρνει ἀποτέλεσμα;

- Νὰ τὸ ἀποφύγουμε ὅσο μποροῦμε. Οὔτε ἐκεῖνα τὰ μὴ μὴ συνέχεια. Τοῦ παιδιοῦ νὰ τοῦ δίνουμε νὰ καταλαβαίνει. Νὰ ξέρει πότε κάνουμε κάτι καὶ πότε δὲν κάνουμε. Μόνο τότε τὸ φέρνουμε σὲ λογαριασμό.

Γέροντα, παρ’ὅλο ποὺ τὰ ἀκολουθοῦμε ὅλα αὐτά, ἐκεῖνα εἶναι ἀτίθασα. Μερικὲς φορὲς ξεπερνᾶνε κάθε ὅριο.

- Ἂς δίνουμε καμιὰ φορᾶ τὸ κατσαβίδι καὶ στὸ Χριστὸ γιὰ νὰ ρυθμίζει τὰ πράγματα σφίγγοντας μερικὲς βίδες. Μὴ περιμένουμε νὰ τὰ κάνουμε ὅλα μόνοι μας.

Ὅταν, Γέροντα, τὸ παιδὶ εἶναι μέσα στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ κάποια ἡλικία ἀρχίζει ν’ἀλλάζει συμπεριφορά, νὰ ξεφεύγει, πῶς πρέπει νὰ ἐνεργοῦμε;

- Μὲ ἠρεμία. Ἂν εἶναι κάτι πολὺ σοβαρὸ νὰ ἐπεμβαίνουμε. Νὰ παραβλέπουμε καὶ τίποτε γιὰ νὰ μὴν θυμώνει καὶ γίνεται χειρότερο.

Ὅταν ἕνα παιδὶ μπλέξει μὲ κακὲς παρέες καὶ ἐγκαταλείψει τὸ σπίτι του, ἐνῶ δὲν ἔχει πάρει πολὺ Χριστὸ μαζί του, ὑπάρχουν ἐλπίδες νὰ ἐπανέλθει;

- Ἀγάπη πῆρε μέσα του; Ὅταν μέσα στὸ σπίτι ὑπάρχει ἀγάπη καὶ τὸ ἴδιο τὸ παιδὶ τὸ περιβάλλουμε μὲ ἀγάπη, καὶ νὰ φύγει καὶ νὰ μπλέξει μὲ παρέες καὶ μὲ γλέντια , θὰ δεῖ κάποια στιγμὴ ὅτι ἔξω δὲν ὑπάρχει ἀγάπη. Θὰ δεῖ ὅτι ὑπάρχει παντοῦ ὑποκρισία καὶ θὰ γυρίσει σπίτι. Ἐνῶ ἂν θυμᾶται ἐχθρότητα καὶ μίσος  δὲν θὰ τοῦ κάνει καρδιὰ νὰ πάρει τὴ στράτα τοῦ γυρισμοῦ.

Ὅταν γνωρίσουμε τὸ Χριστὸ ἀργά, δήλ. ἐνῶ τὰ παιδιὰ μᾶς ἔχουν ἤδη μεγαλώσει, τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ τὰ βάλουμε στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ;

- Ἐδῶ μόνο ἡ προσευχὴ φέρνει ἀποτέλεσμα. Πρέπει νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὸ Θεὸ μὲ πολλὴ πίστη ἔλεος γι’αὐτὰ τὰ παιδιά, ποὺ δὲν εὐθύνονται γιὰ τὴν ἀπιστία τους. Νὰ ἀναγνωρίσουμε ὅτι ἡ εὐθύνη εἶναι μόνο δική μας, νὰ ταπεινωθοῦμε καὶ νὰ μετανοήσουμε εἰλικρινὰ καὶ ὁ Θεὸς θὰ βοηθήσει. Ἔχει Ἐκεῖνος τὸν τρόπο του. Ὅλο καὶ κάποιο σωσίβιο θὰ τοὺς ρίξει γιὰ νὰ σωθοῦν.

 

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο: "Ὑπαίθριο Ἀρχονταρίκι". Καταγραφὴ διδαχῶν τοῦ π. Παϊσίου, τοῦ Πρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση)

 

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ