ploigisi h3

bottom neo

Χερ δημίου τέμνει σε Μαρνα ξίφει,
Χε
ρΚυρίουχάριτιθείᾳδστέφει.
βδομάτδεκάτΜαρναδειροτομήθη.


 

  agia MarinaἩ Ἁγία Μαρίνα γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Κλαυδίου τοῦ Β', τό 270 μ.Χ. Λίγες μέρες μετά τή γέννησή της, ἡ μητέρα της πέθανε, καί ὁ πατέρας της Αἰδέσιος, πού ἦταν Ἱερέας τῶν εἰδώλων, τήν ἀνέθεσε σέ μιά χριστιανή γυναῖκα, ἀπό τήν ὁποία ἡ Μαρίνα διδάχθηκε τό Χριστό. Ὅταν ἔγινε 15 χρονῶν, ἀποκαλύπτει στόν πατέρα της ὅτι εἶναι χριστιανή. Ἔκπληκτος αὐτός ἀπ' αὐτό πού ἄκουσε, μέ μίσος τή διέγραψε ἀπό παιδί του.
Μετά ἀπό καιρό, ἔμαθε γιά τή Μαρίνα καί ὁ ἔπαρχος Ὀλύμβριος, πού διέταξε νά τή συλλάβουν γιά ἀνάκριση. Ὅταν τήν εἶδε μπροστά του, θαύμασε τήν ὀμορφιά της καί προσπάθησε νά τήν πείσει μέ κάθε τρόπο νά ἀρνηθεῖ τό Χριστό καί νά γίνει σύζυγός του. Μάταια, ὅμως. Ἡ Ἁγία Μαρίνα σέ κάθε προσπάθεια τοῦ Ὀλυμβρίου ἀντέτασσε τή φράση: «Εἶμαι χριστιανή». Τότε ὁ σκληρός ἔπαρχος διέταξε νά τήν ξαπλώσουν στή γῆ, καί τήν καταξέσχισε ἄσπλαχνα μέ ραβδιά τόσο, ὥστε ἡ γῆ ἔγινε κόκκινη ἀπό τό αἶμα πού ἔτρεξε. Ἔπειτα, ἐνῶ αἱμορραγοῦσε, τήν κρέμασε γιά πολλή ὥρα καί μετά τή φυλάκισε.
Μέσα στή φυλακή μάλιστα συνέβη τό ἑξῆς: ὁ διάβολος μεταμορφωμένος σέ ἄγριο δράκοντα, προσπάθησε νά κάνει τήν Ἁγία νά φοβηθεῖ. Αὐτή ὅμως προσευχήθηκε στό Θεό καί ἀμέσως ὁ δράκοντας ἄλλαξε μορφή καί ἔγινε ἕνας μαῦρος σκύλος καί τότε ἡ Ἁγία ἄρπαξε ἕνα σφυρί καί χτυπῶντας τον στό κεφάλι καί τή ράχη τόν ταπείνωσε.
Ὅταν γιά δεύτερη φορά, ὁ ἔπαρχος  τήν ἐξέτασε καί διαπίστωσε ὅτι ἡ πίστη τῆς Ἁγίας Μαρίνας ἦταν ἀμετακίνητη στό Χριστό, τήν ἔκαψε μέ ἀναμμένες λαμπάδες. Ἀλλά οἱ πληγές της μέ θαῦμα ἔκλεισαν, καί αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι νά γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σ' αύτόν τόν κίνδυνο ὁ ἔπαρχος τελικά ἀποκεφάλισε τή Μαρίνα, ἡ ὁποία ἔτσι ἔλαβε  τό ἄφθαρτο στεφάνι τῆς αἰώνιας δόξας.
Tά Ἅγια λείψανά της φυλάγονταν στήν Κωνσταντινούπολη μέχρι τήν πρώτη ἅλωσή της ἀπό τούς Λατίνους, τό 1204 μ.Χ., ἐνῶ σύμφωνα μέ ἄλλες πηγές βρίσκονταν μέχρι τό 908 μ.Χ. στήν Ἀντιόχεια καί στή συνέχεια μεταφέρθηκαν στήν Ἰταλία. Σήμερα, τά  λείψανα  φυλάγονται στήν Ἀθήνα, σέ Ναό πού φέρει τό ὄνομά της, ἐνῶ ἡ χείρα της ἔχει μεταφερθεῖ στή Μονή Βατοπεδίου στό Ἅγιο Ὄρος.

 


πολυτίκιον
νδρείανκαφρόνησινσκεκτημένησεμνήνδρείωςκατεπάτησαςφινρχέκακονΜαρίναπανεύφημεσχυναςλυμβρίουτςπικρςτιμωρίαςεφραναςσωμάτωντςχορείαςθλοσαδιπαύστως πρέσβευε Χριστεςτσωθήναιμς.

τερονπολυτίκιον
χοςδ’.
μνάςσουησοκράζειμεγάλητφωνΣΝυμφίεμουποθκασζητοσαθλκασυσταυρομαικασυνθάπτομαιτβαπτισμσου·καπάσχωδισέςβασιλεύσωσνσοίκαθνήσκωπρσονακαζήσωνσοί·λλςθυσίανμωμονπροσδέχουτνμετπόθουτυθεσάνσοιΑτςπρεσβείαιςςλεήμωνσσοντςψυχςμν.

Κοντάκιον
χοςγ’Παρθένοςσήμερον.
Παρθενίας κάλλεσι, πεποικιλμένη παρθένε, 
κηράτοιςστέμμασινστεφανώθης MαρίνααμασιτομαρτυρίουδεφοινιχθεσαθαύμασικαταλαμπρύνθηςτναμάτωνκατςνίκηςτβραβεαδέξωΜάρτυςχειρτοΚτίστουσου.

Οκος
Τ
νυμφίῳΧριστρωτιτςκαρδίαςσουπβρέφουςσεμνπυρποληθεσαδραμεςδορκςςδιψσαπηγαςειρύτοιςΠαρθενομάρτυςκατθλήσεισεαυτήνσυντηρήσασαντφθάρτντωςτοΚτίστουσουνύμφηεκλεήςθαλάμφθασαςστολισμένη, πεποικιλμένηστεφανηφόροςνικητςλαμπαδηφόροςεθαλήςφθάρτουνυμφνοςτυχοσακαδεξαμένηςχρυσίονβραβεανίκηςτςσςθλήσεως.

Μεγαλυνάριον
Τήν Λαμπάδα πάντες τήν  φαεινήν, καί τῆς παρθενίας, τόν ἀσύλλητον θυσαυρόν, τή νύμφη Κυρίου, καί Ἄσπιλον ἀμνάδα,Μαρίναν τήν Ἁγίαν, ὕμνοις τιμήσωμεν.

footer
  • Πέμπτη
    21 Νοεμβρίου

    Τα Εισόδια της Θεοτόκου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ