ploigisi h3

bottom neo

                          

osia MariaΚαταγόταν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ ἔζησε τὸν 6ον αἰώνα, τὴν ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ. Στὰ νεανικά της χρόνια ζοῦσε μέσα στὴν ἀκολασία καὶ παρέσυρε πολλοὺς ἀνθρώπους στὴν ἠθικὴ καταστροφή.

ταν ταν 12 χρονν ξέφυγε π τν προσοχ τν γονιν της κα πγε στν λεξάνδρεια, που π 17 χρόνια ζοσε σωτη ζωή. Μετά, π περιέργεια πγε, μ πολλος λλους προσκυνητές, στεροσόλυμα, γι ν παρεβρεθε στν ψωση το Τίμιου Σταυρο.

ταν θέλησε ν μπε στ να τς νάστασης, τ μέρα ποψωνόταν Τίμιος Σταυρός, νοίωσε 3 ως 4 φορς κάποιαν όρατη δύναμη μέσα της, πο τν μπόδιζε ν μπε, ν τ πλθος μπαινε νεμπόδιστα.

φο πληγώθηκε καρδι τς π' ατό, ποφάσισε ν' λλάξει ζω κα νξιλεώσει τ Θε μ τ μετάνοια. τσι βάζοντας σν γγυήτριά της τν Παναγία, ποσχέθηκε τι ἐὰν φήσει ν μπε κ ν δε τν Σταυρ το Κυρίου, θταν συνετ κα φρόνιμη στ μέλλον κα δν θ μόλυνε πι τ σμα της μ πονηρς πιθυμίες καδονές.

ταν γύρισε μετ στν κκλησία, ατ τ φορ μπόρεσε ν μπε χωρς καμι δυσκολία. Τότε προσκύνησε τ Τίμιο ξύλο κα χωρς ν λησμονήσει τν πόσχεση ποδωσε, ναχώρησε τν δια μέρα π τεροσόλυμα κι' φο πέρασε τν ορδάνη μπκε στνδότερα μέρη τς ρήμου, που ζησε π 47 χρόνια μία ζω πολ σκληρ κασυνήθιστη, χωρς ν δενθρωπο, λλά, χοντας μοναδικό της θεατ τν Θεό, προσευχόταν μόνη σ' Ατόν.

Τόσο δγωνίστηκε, στε πέρασε τν νθρώπινη φύση καπόκτησε ζω πάνω στ γγγελικ καπεράνθρωπη. Τόσο δψώθηκε δι μέσου της πάθειας, στε περπατοσε πάνω στ νερ το ποταμο, χωρς ν βυθίζεται. ταν δ προσευχόταν, σηκωνόταν π τ γ ψηλ κα στεκόταν μετέωρη στν έρα.

   Περ τ τέλος τς ζως τς τυχε ν συναντήσει κάποιον ρημίτη, πο λεγόταν Ζωσιμς, ποφο το διηγήθηκε λη της τ ζωή, τν παρακάλεσε ν τς φέρει τχραντα Μυστήρια γι ν κοινωνήσει. κενος τκανε τν πομένη χρονιά, τν Μεγάλη Πέμπτη.

λλ τν λλο χρόνο, ξαναγυρνώντας Ζωσιμς τν βρκε νεκρή, ξαπλωμένη στ γ κα κοντ τς να σημείωμα, πογραφε: «ββ Ζωσιμά, Θάψον δε τ σμα τς θλίας Μαρίας. πέθανον τν ατν μέραν, καθ' ν κοινώνησα τν χράντων Μυστηρίων. Εχου πρ μο». 

Τ λείψανό της τ φυλοσε να κακο λιοντάρι. κκλησία τιμ τν σία Μαρία τν Αγυπτία τήν 1η Ἀπριλίου καί τν Πέμπτη Κυριακ τν Νηστειν τς Μεγάλης Τεσσαρακοστς σν παράδειγμα πραγματικς μετάνοιας, σκητικο βίου καγάπης πρς τν Θεό.

 

πολυτίκιο.

χος πλ. α΄. Τν συνάναρχον Λόγον

«Φωτισθεῖσα ἐνθέως Σταυροῦ τὴ χάριτι,

τῆς μετανοίας ἐδείχθης φωτοφανῆς λαμπηδών,

τῶν παθῶν τὸν σκοτασμὸν λιποῦσα πανσεμνέ,

ὅθεν ὡς ἄγγελος Θεοῦ, Ζωσιμᾶ τῷ ἱερῶ,

ὠραθῆς ἐν τὴ ἐρήμω, Μαρία Ὅσιε Μήτηρ,

μεθ’ οὐ δυσώπει ὑπὲρ πάντων ἠμῶν».

footer
  • Πέμπτη
    12 Δεκεμβρίου

    Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ