ploigisi h3

bottom neo

salataΣύμφωνα μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχή, οἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις εἶναι ἡ πιὸ συχνὴ αἰτία θανάτων στὴν Ἑλλάδα ἀφοῦ τὸ ποσοστὸ ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀγγίζει τὸ 30% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ. Ἐὰν δὲν θὲς νὰ ἀνήκεις καὶ ἐσὺ στὸ ποσοστὸ αὐτὸ κάποια στιγμή, ἄλλαξε μερικὲς ἁπλὲς -ἀλλὰ καταστροφικές- συνήθειες τῆς καθημερινότητάς σου καὶ σοὺ ὑποσχόμαστε ὅτι ἡ καρδιά σου θὰ σὲ εὐγνωμονεῖ.

 1. Δὲν κοιμᾶσαι ἀρκετὰ

Ἡ ἔλλειψη ἀρκετῶν ὡρῶν ὕπνου προκαλεῖ στρὲς στὸ σῶμα, ὀδηγώντας σὲ συνθῆκες ἰδανικὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς καρδιακῆς πάθησης. «Οἱ ἄνθρωποι ποὺ κοιμοῦνται συνήθως τέσσερις, πέντε, ἕξι ὦρες ὕπνου, πάσχουν συχνὰ διαβήτη, ὑπέρταση καὶ παχυσαρκία», λέει ὁ Δρ. Franklin, διευθυντὴς ἐργαστηρίων καρδιακῆς ἀποκατάστασης καὶ ἄσκησης στὸ Νοσοκομεῖο Beaumont, Royal Oak. «Ἔχουμε ἐπίσης ἀποδείξεις ὅτι ἡ στέρηση ὕπνου μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ λοιμώξεις καὶ φλεγμονή».

 1. Δὲν τρῶς ἀρκετὰ πράσινα φυλλώδη λαχανικὰ

Ἕνας ἀπὸ τοὺς -πολλούς- λόγους ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν μία πάγια θέση στὴ διατροφή σου εἶναι ὅτι περιέχουν ἕνα θρεπτικὸ συστατικό, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν καλὴ λειτουργία τῆς καρδιᾶς: τὸ μαγνήσιο. Ἡ ἔλλειψή του ἐπιβραδύνει τὸν ἐνεργειακὸ μεταβολισμό, ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ αἴσθημα κόπωσης, ἀϋπνία, πονοκεφάλους καὶ μυϊκὲς κράμπες καὶ τελικὰ ὑψηλὴ ἀρτηριακὴ πίεση, διαβήτη καὶ ἀρτηριοσκλήρωση, μιὰ καρδιαγγειακὴ νόσο.

 1. Πίνεις πολὺ συχνὰ ἀλκοὸλ

Ἡ Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ Ἕνωση συνιστᾶ νὰ καταναλώνουμε (ἰδανικά, ὄχι μὲ ἄδεια στομάχι) τὸ πολὺ ἕνα ποτὸ τὴν ἡμέρα γιὰ τὶς γυναῖκες καὶ δυὸ γιὰ τοὺς ἄνδρες. Μεγαλύτερη ποσότητα ὑπάρχει περίπτωση νὰ θέσει τὴν καρδιά μας σὲ κίνδυνο.

 1. Ἀποφεύγεις ἀκόμα καὶ τοὺς «καλούς» ὑδατάνθρακες

Τὰ δημητριακὰ ὁλικῆς ἀλέσεως εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ὑγιῆ λειτουργία τῆς καρδιᾶς, καθὼς παρέχουν στὸν ὀργανισμό μας φυτικὲς ἶνες, βιταμίνες τοῦ συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, σίδηρο, φώσφορο, μαγγάνιο καὶ σελήνιο καὶ βοηθοῦν στὴ μείωση τῆς ὁλικῆς χοληστερόλης, τῆς LDL χοληστερόλης καὶ τῶν τριγλυκεριδίων, καθὼς καὶ στὴ σταθεροποίηση τῶν ἐπιπέδων ἰνσουλίνης καὶ τὴν πρόληψη τοῦ μεταβολικοῦ συνδρόμου καὶ τὸν διαβήτη, λέει ἡ Δρ Suzanne Steinbaum, διευθύντρια στὸ καρδιολογικὸ τμῆμα τοῦ νοσοκομείου Lenox Hill.

 1. Εἶσαι καπνιστὴς ἢ παθητικὸς καπνιστῆς

«Ἐὰν καπνίζεις γιὰ μία ζωή, ἀναμένεται νὰ πεθάνεις 10-12 χρόνια νωρίτερα ἀπ’ ὅτι ἂν δὲν κάπνιζες», ὑποστηρίζει ὁ Δρ. Franklin. Κινδυνεύουμε ὅμως ἀκόμα καὶ ἐὰν εἴμαστε ἁπλὰ παθητικοὶ καπνιστές. «Ἐὰν κάποιος ζεῖ μὲ ἕναν καπνιστῆ ἔχει 30% μεγαλύτερη πιθανότητα νὰ ἀναπτύξει κάποια καρδιακὴ πάθηση νωρὶς στὴ ζωή του σὲ σύγκριση μὲ κάποιον ποὺ δὲν ἔρχεται τόσο συχνὰ σὲ ἐπαφὴ μὲ καπνό», συνεχίζει.

 1. Εἶσαι ὀξύθυμος

«Οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶναι θυμωμένοι, ἐχθρικοὶ ἢ καταθλιπτικοὶ τείνουν νὰ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου καὶ στεφανιαίων ἐπεισοδίων», λέει ὁ Δρ. Franklin. Πάρε λοιπὸν βαθιὲς ἀναπνοὲς καὶ μὴν ἀφήνεις τὶς μικρὲς καθημερινὲς ἀτυχίες καὶ παρεξηγήσεις μὲ φίλους καὶ γνωστοὺς νὰ σὲ βγάζουν ἐκτὸς ἐλέγχου.

 1. Καταναλώνεις ὑπερβολικὴ ποσότητα ἁλατιοῦ

Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τοῦ φιλανδικοῦ Ἰνστιτούτου Ὑγείας καὶ Πρόνοιας στὸ Ἐλσίνκι, ἡ ὑπερβολικὴ κατανάλωση ἁλατιοῦ ὄχι μόνο ὑπερδιπλασιάζει τὸν κίνδυνο καρδιακῆς προσβολῆς, ἀλλὰ προκαλεῖ καὶ ἄμεση βλάβη στὴν καρδιά. Οἱ ἐρευνητές, οἱ ὁποῖοι παρακολούθησαν 4.630 ὑγιεῖς ἐνήλικες γιὰ 12 χρόνια, ἐντόπισαν ὅτι τὸ 20% τῶν ἀνθρώπων ἔτρωγαν περισσότερο ἀπὸ 13,7 γραμμάρια τὴν ἡμέρα, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ συνιστῶσα κατανάλωση εἶναι μόνο 6 γραμμάρια. Τὸ ποσοστὸ αὐτὸ τῶν συμμετεχόντων εἶχε λοιπὸν τὶς διπλάσιες πιθανότητες νὰ ὑποστεῖ κάποια καρδιακὴ προσβολὴ σὲ σύγκριση μὲ αὐτούς, ποὺ κατανάλωναν λιγότερο ἀπὸ 6,8 γραμμάρια.

 1. Τρῶς ἐπεξεργασμένα κρέατα

Μὲ ὑψηλὴ περιεκτικότητα σὲ νάτριο καὶ συντηρητικά, τὰ μεταποιημένα κρέατα ἀποτελοῦν κίνδυνο γιὰ τὸν σημαντικότερο μῦ στὸ σῶμα μας, σύμφωνα μὲ τὴν Rene Ficek, διαιτολόγο καὶ ἐμπειρογνώμονα στὸν τομέα τῆς διατροφῆς στὸ Seattle Sutton’s Healthy Eating. “Η τακτικὴ κατανάλωσή τους αὐξάνει σημαντικὰ τὸν κίνδυνο θανάτου ἀπὸ καρδιακὲς παθήσεις καὶ καρκίνο”, λέει. «Ὁρισμένες μελέτες ἔχουν ποσοτικοποιήσει αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα γιὰ νὰ δείξουν ὅτι κάθε ἐπιπλέον ἡμερήσια μερίδα αὐξάνει τὸ ποσοστὸ θνησιμότητας κατὰ ἕνα πέμπτο. Ἡ ἀντικατάσταση τοῦ κόκκινου κρέατος μὲ ψάρια, πουλερικὰ καὶ φυτικὲς πρωτεΐνες θὰ μποροῦσε νὰ μειώσει τοὺς κινδύνους γιὰ τὴν ὑγεία ἕως καὶ 14% ».

 1. Ἀγχώνεσαι ὑπερβολικὰ πολὺ

Αὐτὸ ἴσως τὸ ἤξερες ἤδη καὶ ἐὰν δὲν τὸ ἤξερες, σίγουρα τὸ φανταζόσουν. Ἐὰν ὅμως ὄχι, νὰ ἡ ἀπόδειξη: «Τὸ στρὲς κάνει τὸ σῶμα πιὸ γηραιό. Συρρικνώνει τμήματα τοῦ ἐγκεφάλου. Καταστέλλει τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα καὶ μπορεῖ νὰ προκαλέσει καρδιακὴ προσβολή», λέει ὁ Δρ. Bowden, συγγραφέας τοῦ βιβλίου The Great Cholesterol Myth (Ὁ μεγάλος μῦθος τῆς χοληστερίνης).

 1. Καταναλώνεις πολλὰ κορεσμένα λιπαρὰ

Ἡ Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ Ἕνωση συνιστᾶ νὰ καταναλώνουμε τὸ πολὺ 13 γραμμάρια κορεσμένου λίπους τὴν ἡμέρα. Γιὰ νὰ καταλάβεις πόσο μικρὴ ποσότητα εἶναι αὐτή, νὰ σοῦ ποῦμε ὅτι εἶναι ἡ ἀκριβὴς ποσότητα κορεσμένων λιπαρῶν ποὺ περιέχονται σὲ μία κουταλιὰ τῆς σούπας λάδι καρύδας. Ναί, τὸσο ἁπλό.

πηγή:  «Ὑγεία & Διατροφὴ», Βίκυ Χριστοπούλου

footer
 • Τετάρτη
  20 Νοεμβρίου

  Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ