ploigisi h3

bottom neo

1     Εἶναι ἕνας παιδικὸς χῶρος πού σκοπὸ ἔχει τὴ δωρεὰν φροντίδα, ἀνατροφή, περίθαλψη καὶ ἐκπαίδευση ἀπροστάτευτων παιδιῶν, πού στεροῦνται γονέων, εἴτε γιατί αὐτοὶ δὲν βρίσκονται στὴ ζωή, εἴτε γιατί ἔχουν οἰκογενειακὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα. Τὸ Παιδικὸ Χωριὸ προστατεύει τὰ παιδιὰ μέχρι τὴν ἐνηλικίωση, τὴν πλήρη ἐπιμόρφωση καὶ τὴν οἰκογενειακὴ ἀποκατάστασή τους. 

Τὸ Λύρειο Παιδικὸ Ἵδρυμα ἱδρύθηκε τὸ 1967, στό Νέο Βουτζᾶ Ἀττικῆς, ἀπὸ λίγες Ὀρθόδοξες Μοναχές, μέ τήν ἀρχική ὑποστήριξη καί δωρεά τοῦ καπετάν Μάρκου Λύρα καί τῆς συζύγου του Ἀγγελικῆς. Ἡ Ἰδρυτικὴ Πράξη ὅπως καὶ ὁ Κανονισμὸς Λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος ἔχουν νομιμοποιηθεῖ μὲ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση. Περισσότερα ἀπὸ διακόσια (200) παιδιὰ ἔχουν λάβει μέχρι σήμερα τὴ μέριμνα καὶ φροντίδα τοῦ Παιδικοῦ Χωριοῦ.

Τὸ Λύρειο Παιδικὸ Ἱδρυμα δὲν λαμβάνει καμία ἀπολύτως ἐπιχορήγηση. Τὰ ἔσοδά του προέρχονται ἀπὸ τὶς μικρὲς ἢ μεγάλες δωρεὲς ποὺ τοῦ προσφέρουν ἰδιῶτες, ἑταιρεῖες καὶ ὀργανισμοί, ἀπὸ κληροδοτήματα καὶ κάποια ἐνοίκια ἀκινήτων. Ὅποιος θέλει νὰ βοηθήσει καί νά συμβάλλει στήν προσπάθεια τοῦ Λυρείου Παιδικοῦ Ἰδρύματος ὥστε νά συνεχίσει νά προσφέρει τό κοινωνικό του ἔργο, μπορεῖ νά κάνει τίς δωρεές του με τούς κάτωθι τρόπους:3

  • Χρηματική δωρεά μέ ἀπευθείας ἐπίσκεψηστό Ἴδρυμα.
  • Χρηματική δωρεά μέ ταχυδρομική Ἐπιταγή μέσω ΕΛ.ΤΑ. στή διεύθυνση: ΛΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», Μάτι Ἀττικῆς, 190 09 Ραφήνα.
  • Κατάθεση χρημάτων σέ ἕναν ἀπό τούς παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς τοῦ Λυρείου Παιδικοῦ Ἱδρύματος:

Τράπεζα

Λογαριασμός

Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Ἐθνική Τράπεζα

149/480021-43

GR1101101490000014948002143

Alpha Bank

176/00/2002000196

GR8301401760176002002000196

Eurobank EFG

0026.0096.12.0100916725

GR 5302600960000120100916725

Τράπεζα Πειραιῶς

5030-005943-722

GR4601720300005030005943722

Σήμερα, τὸ Λύρειο Παιδικὸ Ἵδρυμα ἀνατρέφει, συντηρεῖ, μεγαλώνει καὶ φιλοξενεῖ πενήντα (50) παιδιὰ περίπου ἀπὸ ἑνός ἔτους καὶ ἄνω, τὰ ὁποία στεγάζονται σὲ 3–4 σπίτια ζῶντας σὰν μία οἰκογένεια, ἀκριβῶς σὰ νὰ ζοῦσαν μὲ τοὺς γονεῖς τους στὸ σπίτι τους.2

Παρέχει, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω τὴν πλήρη ἐκπαίδευση ὅλων τῶν βαθμίδων. Συγκεκριμένα, μέσα στὶς ἐγκαταστάσεις του λειτουργοῦν Νηπιαγωγεῖο καὶ Δημοτικὸ Σχολεῖο. Στὴ συνέχεια, τὰ παιδιὰ φοιτοῦν σὲ Γυμνάσια καὶ Λύκεια γειτονικῶν περιοχῶν (Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Παλλήνη).

Προσφέρει τὴν καθημερινὴ ψυχαγωγία τῶν παιδιῶν καὶ παρέχει πλήρη ἰατροφαρμακευτικὴ φροντίδα καὶ ψυχολογικὴ ὑποστήριξη στὰ παιδιά του. Τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ παραμείνουν στὸ Λύρειο καὶ μετὰ τὴν ἐνηλικίωσή τους, καὶ νὰ φροντίζει γιὰ τὴν οἰκογενειακή τους ἀποκατάσταση.

4Ὅ,τι ἀνάγκες ἔχει ἕνα παιδί, ἀλλὰ ἐδῶ εἶναι ἁπλὸ νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἔχουμε ἀνάγκες πενήντα (50) καὶ πλέον παιδιῶν. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὴν διαπαιδαγώγηση, τὴ μόρφωση, τὴν ὑγεία, τὴν ἀτομικὴ καθαριότητα, τὴν διατροφή, τὸ ντύσιμο, τὸ χαρτζιλίκι, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχαγωγία τῶν παιδιῶν. Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἕνα δύσκολο ἔργο, ποὺ συχνὰ θὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ ὑλοποιηθεῖ χωρὶς τὴ συνδρομὴ τῶν φίλων τοῦ Παιδικοῦ χωριοῦ. Οἱ ἀνάγκες αὐτὲς βέβαια συνέχεια πολλαπλασιάζονται καὶ μποροῦν νὰ ἀντιμετωπισθοῦν μόνο μὲ τὴν βοήθεια τῶν φίλων καὶ δωρητῶν. 

Διεύθυνση : Δροσιᾶς 6, 190 05 Νέος Βουτζᾶς

Τηλέφωνο2294 079240

footer
  • Σάββατο
    25 Ιανουαρίου

    Γρηγορίου Θεολόγου, Αυξεντίου νεομάρ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ