ploigisi h3

bottom neo

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα,Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου 2016 καί ὥρα 10.00 π.μ ἡ δευτέρα κατά σειράν προγραμματισμένη Γενικὴ Ἱερατικὴ Σύναξη ὅλων τῶν ἐφημερίων τῆς Μητροπόλεώς μας, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Νέας Κηφισιᾶς.
Εἰσηγητής στήν Σύναξη ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ Ἐκκλησία μπροστὰ στὶς προκλήσεις τῶν βιοηθικῶν ἐπιτευγμάτων».
Τόν Σεβασμιώτατο κ. Νικόλαο, παρουσίασε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων τόνισε ὅτι «…τά ἐπιτεύγματα τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης, ἡ ἀλαζονεία τῶν συγχρόνων ἐπιστημόνων, τά ὅρια τῆς ἐπιστήμης, ἔρχονται πολλές φορές σέ σύγκρουση μέ τήν πίστη στό Θεό.Ἡ πιθανή κλωνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή, ὁ προγεννητικός ἔλεγχος, ἡ εὐγονική, ἡ σχέση τῶν δύο φίλων, ἡ δωρεά ὀργάνων,ἡ εὐθανασία, οἱ ἐπιθανάτιες ἐμπειρίες, εἶναι θέματα τά ὁποία ζητοῦν ὑπεύθυνες ἀπαντήσεις.Ὁ πλοῦτος τῆς σοφίας καί τῆς πείρας τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Πατέρων, βάσει τῆς ὁποίας ἀντιμετωπίζονται ὅλα τά θέματα καί αὐτό τῆς συγχρόνου ἐπιστήμης, ἀποδεικνύουν ὅτι δέν ὑπάρχει σύγκρουση ὅταν ὑπάρχει συνεργασία».
Τόν λόγο ἔλαβε ἐν συνεχεία ὁ εἰσηγητής, ὁ ὁποῖος ἀναπτύσσοντας τό ἀνωτέρω θέμα ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς στήν ὁποία εἶναι πρόεδρος, ἐρευνᾶ τά διάφορα θέματα σέ συνεργασία μέ εἰδικούς ἐπιστήμονες, τά πορίσματά της ὅμως κρίνονται ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως βγάζει ἀπό τή μέση τό Θεό καί βάζει τήν τύχη.Ὁ ἄνθρωπος ἀπό Μυστήριο καταντᾶ βιολογική σκεπτόμενη μηχανή.Ἡ πρόοδος τῆς τεχνολογίας καί τῆς ἐπιστήμης γεννᾶ ἀλλαζονεία καί ἔπαρση καί ἔτσι ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ να ὀρίζει τήν ἀρχή τῆς ζωῆς μέ τήν εὐγονική καί τήν ἔκτρωση, τόν προσδιορισμό τοῦ φύλλου καί τό τέλος τῆς ζωῆς μέ τήν εὐθανασία. Γιά τήν κοσμική ἀνθρωπολογία ὁ θάνατος εἶναι ἡ ἐπιστροφή στό τίποτα.
Γιά τήν Ἐκκλησία ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι πολύτιμος, ἀγαπητός καί ἐπιθυμητός καί ἀξίζει νά ζεῖ μέ ἀξιοπρέπεια. Ἡ ὀρθόδοξη Θεολογία ἐρμηνεύει τή ζωή καί τό θάνατο μέ βάση τήν αἰωνιότητα καί τήν θέωση.
Γιά τά παιδιά πού ἔρχονται στόν κόσμο μέ προβλήματα τόνισε ὅτι ἀναγνωρίζει τήν ταλαιπωρία καί τόν ἀγῶνα τῶν γονέων τους, ἀξίζει ὅμως νά τά μάθουμε νά χαίρονται καί νά καταλάβουν ὅτι εἶναι πολύτιμα. Γιά τήν κοσμική ἀντίληψη τά παιδιά αὐτά δέν ἔπρεπε νά ζοῦν, γιά τήν Ἐκκλησία ὅμως εἶναι ὑποψήφιοι Ἅγιοι.
Ἀναφέρθηκε ἐπίσης σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν τεχνική γονιμοποίηση, τή νανοτεχνολογία, τή νευροφισιολογία, τήν παρένθετη μητέρα κ.ἄ
Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος ἐπί τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μεσογαίας. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἔθεσε πολλά ἐρωτήματα τά ὁποία προέκυψαν ἀπό τήν εἰσήγηση καθώς καί τό θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκρίβειας καί οἰκονομίας. Δόθηκε ἡ εὐκαιρία διά τῶν ἐρωτήσεων τῶν κληρικῶν μας, νά ἀναλυθοῦν θέματα ὅπως, ἡ ἔννοια τῆς οἰκογένειας, ὁ σκοπός τοῦ Γάμου, ὁ ἁγιασμός τῶν συζύγων, τό θαῦμα στή ζωή μας. Κλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κύριλλος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο γιά τήν παρουσία καί τήν εἰσήγηση, ἐπεσήμανε ὅτι ἔθεσε τά σπουδαῖα αὐτά ζητήματα μέ σύννεση καί διάκριση.

 

 

 

footer
  • Κυριακή
    19 Ιανουαρίου

    Μακαρίου του Αιγυπτίου, Αρσενίου, Μάρκου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ