×

Σφάλμα

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /2015/Anakoinwseis2015/dianomi_rodakinwn is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Διανομή ροδακίνων σέ ἐνδεεῖς οἰκογένειες

 

 Ἡ όμάδα διακονίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Παντοπωλείου, διένειμε σήμερα Δευτέρα 31 Αὐγούστου 2015, ποσότητα ροδακίνων στούς δικαιούχους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Παντοπωλείου, καθώς καί σέ Ἐνορίες στίς ὁποῖες λειτουργοῦν Τράπεζες Άγάπης. Τά ροδάκινα παρελήφθησαν ἀπό τήν  περιφέρεια Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, στά πλαίσια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐπισιτιστικοῦ προγράμματος. 

{gallery}/2015/Anakoinwseis2015/dianomi_rodakinwn{/gallery}


Εκτύπωση   Email