Ἡμερίδα μέ θέμα:«Γιόγκα; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!».

 

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 14 Νοεμβρίου στὸ κατάμεστο Δημοτικὸ Θέατρο Πεύκης ἡ Ἡμερίδα ποὺ ὀργάνωσε ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρωποῦ καὶ τοῦ Γρ. ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων μὲ θέμα «Γιόγκα; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!».

Τὴν ἔναρξη τῆς Ἡμερίδας κήρυξε ὁ Σεβ/τατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρωποῦ Κος Κύριλλος. Στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του τόνισε ὡς βασικὸ αἴτιο τῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τὸν Δυτικὸ κόσμο τῆς Γιόγκα καὶ ἄλλων πρακτικῶν τῆς ἰνδουιστικῆς «πνευματικότητας», τὴν ἄνυδρη πνευματικὴ κατάσταση τῶν λαῶν τῆς Δύσης ποὺ ἐπέφερε ὁ στερούμενος χάριτος παπικός καὶ προτεσταντικὸς χριστιανισμὸς. Ὑπογράμμισε τὴν ταχεία καὶ εὑρεία ἐξάπλωση τοῦ φαινομένου, τῆς εἰσόδου του στοὺς χώρους τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς ὑγείας καθὼς καὶ τὴν ἀνάγκη ἐνημέρωσης τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν καθιέρωση ἀπὸ τὸν ΟΗΕ τῆς διεθνοῦς ἡμέρας γιόγκα.

Στὴ συνέχεια ἔψαλε ὁ Βυζαντινὸς χορός «Ἐν Ψαλτηρίῳ» τῆς σχολῆς βυζ. μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν ὀργάνων «Σχολεῖον Ψαλτικῆς».

Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν σὲ δύο συνεδρίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες προκύπτει ὅτι ἡ γιόγκα, ὡς στοιχεῖο τῆς Ἰνδουιστικῆς θρησκευτικότητας, ἔχει συγκεκριμένη διδασκαλία γιὰ τὸ τὶ εἶναι ὁ Θεός, ὁ κόσμος καὶ ὁ ἄνθρωπος, ποὺ εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη με τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας· ὁμοίως καὶ ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς γιόγκα, ὁ τερματισμὸς δηλ. τοῦ κύκλου τῶν μετενσαρκώσεων.

Προωθήθηκε συστηματικὰ στὴ Δύση ἀπὸ την Θεοσοφία καὶ τὶς διάδοχες αὐτῆς καταστάσεις, ὡς τὸ κίνημα τῆς λεγόμενης Νέας Ἐποχῆς.

Βασικὴ μέθοδος τῶν γκουροῦ ποὺ δίδαξαν τὴ γιόγκα καὶ τὸν διαλογισμὸ στὴ Δύση, ἀλλὰ καὶ τῶν σύγχρονων «διδασκάλων» εἶναι ἡ συστηματικὴ ἀλλοίωση τοῦ περιεχομένου οἰκείων σὲ μᾶς ὅρων, ὅπως Θεός, Χριστός, συνειδητότητα, προσευχή, φιλοσοφία κλπ.. Συχνὴ εἶναι καὶ ἡ παράλληλη χρήση λατρευτικών επικλήσεων (mantras) πρὸς τὶς «θεότητες» τοῦ ἰνδουιστικοῦ πανθέου. Στόχος, ἡ ἄρνηση τῆς μοναδικότητας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς Θεοῦ καὶ Σωτῆρος.

Σήμερα γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεῖ παραπλανητικὰ χωρὶς θρησκευτικό περιεχόμενο, ὡς σωματικὴ ἄσκηση, φιλοσοφία, ἐπιστήμη, μέθοδος αὐτογνωσίας, χαλάρωσης κλπ. Τὰ παραπάνω δὲν εἶναι παρὰ μανδύες τῆς γιόγκα, ἡ ὁποία παραμένει στὴν οὐσία της μία πράξη θρησκευτικοῦ προσανατολισμοῦ, σύμφωνα μὲ τὰ κείμενα τοῦ Ἰνδουισμοῦ. Ὅσο αὐτὸ ἀποκρύπτεται, στοιχειοθετεῖται τὸ ἀδίκημα τοῦ προσηλυτισμοῦ.

Ἀκολούθησε στρογγυλὴ τράπεζα - συζήτηση. Ἡ ἡμερίδα ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν ἀνάγνωση τῶν πορισμάτων καὶ ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο.

 


Εκτύπωση   Email