Πορίσματα ἡμερίδας μὲ θέμα:

 

 

«Yoga; Εχαριστ δν θ πάρω!»
πού διοργανώθηκε
π τν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ π τν αγίδα τς Ι.Μ.Κηφισίας μαρουσίου καρωπο

στς 14 Νοεμβρίου 2015 στ Δημοτικ Θέατρο Πεύκης.

1.  Γιόγκα δέν εναι πλή γυμναστική, μέθοδος χαλαρώσεως, δέν εναι πιστήμη, δέν εναι φωτεινή πλευρά τς ζως, δν εναι τρόπος ποβολς τογχους, δν εναι μέθοδος σωματικς εεξίας.

γιόγκα εναι να παρξιακ σύστημα, πο βασίζεται στ φιλοσοφία τς νατολικς πνευματικότητας, συμπλέκεται  μ τν Δυτικποκρυφισμ, τήν μαγεία, τήν στρολογία,  κα σήμερα μ τ σύνδρομο τς Νέας ποχς τοδροχόου. διαλογισμός, εναι μία διαδικασία σταδιακς ατο-ύπνωσης μέσ τς φαντασίας. Θεμελιώνεται στόν πόλυτο μονισμό καί στήν λιστική θεώρηση το κόσμου.πάρχει τεράστια διαφορά πό τήν χριστιανική προσευχή. κενο πού σέ φέρνει στά κέντρα τς γιόγκα εναι νάπτυξη της συνειδητότητάς σου, δηλ. προσπάθεια ατοεξελίξεως μέ πώτερο στόχο τήν πορρόφηση στήν πρόσωπη «νεκδήλωτη θεότητα». Πρόκειται γιά κμηδένιση τονθρωπίνου προσώπου. διαλογιζόμενος πιδιώκει ταύτιση μέ τόν θεό τς νδουϊστικς πίστεως. προσευχόμενος ποζητ τήν ν Χριστ κοινωνία μέ τόν Θεό πού δέν εναι πορρόφηση τονθρωπίνου προσώπου, λλά  νύψωσή του στήν δόξα το Θεο, χωρίς καμμία σύγχυση.  

γιόγκα εναι πίσης λατρευτικ πρακτικ - μ σκοπ τν νωση τοσκούμενου μ τος νδικος θεούς. λέξη Yoga προέρχεται π τ λέξη "yug", που στ σανσκριτικ σημαίνει " ζεύξη - νωση" τοτμαν - ψυχς μ τν θεϊκμορφη παρξη Βράχμαν. πομένως, κύριος σκοπς τς Γιόγκα εναι καθαρ θρησκευτικός, νδηγήσει τν γιόγκι στή λύτρωση πό τήν σαμσάρα (διαδικασία μετενσαρκώσεων) πού εναι πολύτως μή χριστιανική.

γιόγκα δέν εναι τέχνη ζως λλά εναι τέχνη θανάτου. ναπτύχθηκε, πως ποκαλύπτουν γιόγκι πό τήν νδία, ς μία τεχνική, γιά νά πεθαίνουν νώδυνα ολικιωμένοι.

2. Γιά τήν γιόγκα Θεός δέν εναι πρόσωπο, λλά εναι μία πρόσωπη συμπαντική περσυνειδητότητα, εναι μία νέργεια.

ψυχή, τό τμαν, θά πρέπει νά σβήσει πως μία σταγόνα στόν κεανό το Μπράχμαν, τς παγκόσμιας περσυνειδητότητας, ατς τς νέργειας πού, μιλώντας τή γλσσα, ς πομε, τήν Δυτική, θά τήν νομάζαμε «θεό».

Στή Γιόγκα ταυτίζουν τν Χριστ μ τν Ράμα κα τν Κρίσνα μ τν «παγκόσμια συνειδητότητα», πο σύμφωνα μ τν νδουϊσμπάρχει μέσα στ ζα κα τ φυτά. Ταυτίζουν τν διαλογισμ μ τν ρθόδοξη προσευχή, τ χορτοφαγικ διατροφ μ τν ρθόδοξη νηστεία, τν νθρωπο μ τν Θεό, τ διδασκαλία το Χριστο στν Καιν Διαθήκη μ τς δοξασίες τς Γκιτ κ.. βιβλίων, στε νά προκαλον σύγχυση μέχρι καί ρνηση τς μοναδικότητας το Θεανθρώπου κα Σωτήρα το κόσμου ησο Χριστο, τοποίου Σταυρός καί νάσταση εναι κατανόητα. πότε σκούμενος στ γιόγκα μένει θωράκιστος ναντι τς δαιμονικς δράσεως.

3. Ὁ σκούμενος μέ συνέπεια γιά μεγάλο διάστημα στή γιόγκα φθάνει σέ βαθμό νά μήν ντιλαμβάνεται χρμα,  σμή, χο, φή, οτε τν αυτό του, οτε κανέναν λλο. Τ πνεμα του «λευθερώνεται» -σύμφωνα μ τν κφραση τν μυημένων - π τ μνήμη κα τ λήθη. Ατή πώλεια συνειδήσεως θεωρεται πίγνωση, φωτισμός!

Δημοσιεύματα ναφέρουν σοβαρρθοπεδικ κα ψυχιατρικ προβλήματα. ρθοπεδικά, λόγ τν ντελς φύσικων γι τνθρώπινο σμα στάσεων τς Γιόγκα. Ψυχιατρικά, ξαιτίας τς συναρτησίας τν πικλήσεων διαλογισμο,  κυρίως δὲ πό τίς δαιμονικές πιρροές. Στν Ψυχιατρική, μάλιστα, συναντμε πλέον τν νέο ρο «σύνδρομο κουνταλίνι». Τς καταστροφικς πιπτώσεις στν ψυχικγεία παραδέχονται ναγνωρισμένοι δάσκαλοι τς γιόγκα, πότε θταν φροσύνη κ μέρους μας ν τς γνοήσουμε.

Ο διάφορες τεχνικς τς Γιόγκα δν χουν σχέση μ τν πιστήμη, ντίθετα χουν τ χαρακτηριστικ τς μαγείας(¨μάντρας¨, δηλ. μαγικές συλλαβές καί ¨σίντις¨, δηλ. παραφυσικές καταστάσεις καί συνήθιστα φαινόμενα, πού πραγματοποιονται  σέ προχωρημένο στάδιο, πως διόραση, τηλεπάθεια,  αώρηση,  λοποιήσεις,  ξωσωματική προβολή κ.) τς ποίας οπιδράσεις ποικίλλουν.

4.  «Νέα ποχ τοδροχόου», πο πολεμ τν Μίαν, γίαν, Καθολικν καποστολικν κκλησίαν, τν ρθοδοξία μας, κατακλύζει τν χώρα μας μ τν προβολ τς Γιόγκα γι ν παραπλανήσει μ τ δαιμονικ δόγμα πς ο θρησκεες εναι διαφορετικοί δρόμοι ποδηγον στν διο σκοπό.

μες μως ς ρθόδοξοι Χριστιανο δέν ξεχνμε τος λόγους το εαγγελιστωάννη:  «γαπητο, μ παντ πνεματι πιστεετε, λλ δοκιμζετε τ πνεματα εκ το Θεοστιν, τι πολλο ψευδοπροφται ξεληλθασιν ες τν κσμον» (Α΄ Ιω 4, 1), «οδαμεν δτι υἱὸς το Θεοκει κα δδωκεν μν δινοιαν να γινσκωμεν τν ληθινν· κασμεν ν τληθιν, ν τ υἱῷ ατο᾿Ιησο Χριστ. οτς στιν ληθινς Θες κα ζω αἰώνιος. 21 Τεκνα, φυλξατε αυτος π τν εδλων· μν» (Α΄ Ιω 5, 20-21).

Εναι πεποίθηση τν γίων Γραφν, τν ποστόλων, τν Μαρτύρων, τν σίων, τν γίων Πατέρων, καί συνόλου τς κκλησίας τι ο θεοί τν λλων θρησκειν εναι Δαίμονες.

πως λέει κι᾿ προφήτης Δαβίδ, πίσω πό τούς θεούς τν θνν κρύβονται δαιμόνια.

Στ Δευτερονόμιο διαβάζουμε «παρώξυνάν με π' λλοτρίοις, ν βδελύγμασιν ατν ξεπίκρανάν με˙ θυσαν δαιμονίοις κα ο Θε» Δηλαδή: «Μ θύμωσαν κα μ πίκραναν (οβραοι) μ τος ξένους κα συχαμερος θεούς τους. Στ  δ α ι μ ό ν ι α  θυσίασαν κι χι στν Θεό».

πόστολος Παλος ποτρέποντας τούς χριστιανούς νά συμμετέχουν στήν βρώση εδωλοθύτων θά μς πε « Ο θέλω δμς κοινωνος τν δαιμονίων γίνεσθαι. ο δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν κα ποτήριον δαιμονίων, ο δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν κα τραπέζης δαιμονίων» (Α' Κορ. 10, 20-21).

σιος Παΐσιος λέει χαρακτηριστικά γιά τήν Γιόγκα: «σοι σχολονται μ᾿ ατά, δίνουν δικαιώματα στόν διάβολο, δέχονται δαιμονικές πιδράσεις καί καταστρέφονται»...

γέρων Σωφρόνιος παρατηρε: «Μετά τήν κ νέου ες Χριστόν στροφήν μου, ¨νατολική¨ μπειρία μου, - ννοε τήν σκηση Γιόγκα καί διαλογισμο - ...φάνη ες τό πνεμα μου ς τό πλέον φοβερόν γκλημα κατά τς γάπης το Θεο».

νασχόληση πομένως μ τν Γιόγκα εναι ρνηση τς ρθοδόξου Πίστεως κα βλασφημία κατ τογίου Πνεύματος.

5.  Εναι παράδεκτο νά παραπλαννται νύποπτοι νθρωποι, καί κυρίως νέοι, στούς ποίους παρουσιάζεται Γιόγκα ς μία δθεν γυμναστική ς μία πιστήμη. Τ νποσυνδέει κανες τ Γιόγκα ς τεχνικ χαλαρώσεως π τν νδουϊστικ πίστη, εναι σ ν πιστεύει τι διαχωρίζεται τ μυϊκπ τ νευρικ σύστημα τονθρώπου.

καθένας βεβαίως εναι λεύθερος νσπασθε τν νδουισμό, τν Βουδισμ κα τς ποιες θρησκευτικς πρακτικς θέλει, λλν γνώσει του καχι πλανώμενος. Καπωσδήποτε γνωρίζοντας τι λοι ο δρόμοι δν δηγον στ Θεό.

παρουσίαση τς Γιόγκα ς μορφς γυμναστικς κας ναλλακτικς θεραπείας καπόκρυψη τς θρησκευτικς σημασίας της, ποτελεπατηλ, μέσο μ τποο πιχειρεται μεταβολ τς θρησκευτικς συνειδήσεως τν χριστιανν κα στοιχειοθετε τδίκημα τοθέμιτου προσηλυτισμο, πως ατρίζεται στ νόμο 1363/1938 κα στρθρο 13 το Συντάγματος. εσβολή της στ σχολεα, πως συμβαίνει μέ τήν Yogakids International, εναι ντίθετη μ τσχύοντα κατ τλληνικ Σύνταγμα, ντιπαιδαγωγικ καί κατάλληλη γιά παιδιά.

ς κ τούτου ποινικ Δικαιοσύνη μπορε καί πρέπει νά κινηθεναντίον σων χρησιμοποιον τ μέθοδο τς Γιόγκα γιά νά μυήσουν μαθητές στποκρυφιστικ δόγματα τονδουϊσμο κα το βουδισμο. Ο γονες χουν  κάθε λόγο γιά καταγγελίες κατά διευθυντν καί διευθύνσεων τουλάχιστον χουν θικό χρέος νά παρεμβαίνουν νημερωτικά στούς συλλόγους γονέων.

6. λληνορθόδοξη κληρονομιά μας χει ς κέντρο τν ν Χριστμπειρία, τν νταξη τονθρώπου στ μυστικ σμα το Κυρίου μας, δι τν μυστηρίων τς κκλησίας μας. τσι συγκροτεται καλοκληρώνεται προσωπικότητα τονθρώπου. Ατά μς δίδαξαν ογιοί μας.

κκλησία δέν ποχρεώνει κανέναν νά κολουθήσει τόν δικό της δρόμο, λλά χει χρέος νά νημερώνει, νά ποιμαίνει, νά προειδοποιε, νά πισημαίνει, νά προστατεύει, νά δηγε τόν νθρωπο στή Βασιλεία το Θεο.  διος Χριστός θέλει πάντας νθρώπους  σωθναι. ( Α΄Τιμ. β΄,4).

ερ Σύνοδος τς κ­κλη­σίας τς λλάδος πισημαίνει ξεκάθαρα στ χριστεπώνυμο πλήρωμα τι: « "Γιόγκα" ποτελε θεμελιδες κεφάλαιο τς θρησκείας τονδουισμο, χει ποικιλομορφία σχολν, κλάδων, φαρμογν κα τάσεων κα δν ποτελεδος γυ­μνα­στι­κς».  ς κ τούτου  "Γιόγκα" τυγχάνει πολύτως συμ­βί­βα­στη μ τν ρθόδοξη χριστιανικ πίστη μας κα δν χει καμία θέση στ ζω τν χριστιανν».

7.στατο πόρισμά μας: στω καί ν λληνας πολίτης δέν χει πολύτως ρθόδοξη συνείδηση, συνιστομε νά μήν μπλέξει στά δίχτυα τς Γιόγκα γιατί δέν ξέρει πο θά τόν δηγήσει.


Εκτύπωση   Email