Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου πρὸς τοὺς νέους Δημοτικοὺς Ἄρχοντες.

Ἀγαπητοί μου κύριοι Δήμαρχοι καὶ Δημοτικοὶ Σύμβουλοι τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας,

 

Μὲ αἰσθήματα εἰλικρινοῦς ἀγάπης καὶ βαθείας τιμῆς ἀπευθύνομαι σὲ ἐσᾶς, γιὰ νὰ εὐλογήσω τὴν ἐπίσημη ἀνάληψη τῶν καθηκόντων σας ὡς ὑπευθύνων ταγῶν τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ὅπου σᾶς ἔταξε ἡ ψῆφος τοῦ λαοῦ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Ὁ χῶρος τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ὅπου κληθήκατε νὰ ὑπηρετήσητε, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς τομεῖς τοῦ δημοσίου βίου μας, μετὰ καὶ τὶς πρόσφατες νομοθετικὲς ρυθμίσεις, ποὺ ἐνισχύουν τὴν ἀποκέντρωση καὶ αὐξάνουν τὶς ἁρμοδιότητες τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως.

Στὴν ὄμορφη καὶ ἑλκυστική, ἀλλὰ συνάμα δύσκολη καὶ κουραστικὴ πορεία ποὺ ἀρχίζετε, σᾶς συνοδεύουν οἱ ἐγκάρδιες εὐχὲς καὶ προσευχές μου, νὰ ἐκπληρώσετε στὸ ἀκέραιο τὴν ὑψηλὴ ἀποστολή σας καὶ νὰ ἐπιτύχετε στὸ μεγάλο ἔργο σας γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Δήμου σας καὶ γιὰ τὴν πρόοδο καὶ εὐημερία τοῦ λαοῦ του. Εὔχομαι νὰ ἀναδειχθῆτε ἄξιοι τῆς ἐμπιστοσύνης ἐκείνων ποὺ σᾶς τίμησαν μὲ τὴν ψῆφο τους καὶ νὰ δικαιώσετε τὶς ἐλπίδες καὶ τὶς προσδοκίες ποὺ ὅλοι στηρίζουν σὲ σᾶς.

Τοῦτες οἱ ὁλόθερμες εὐχὲς θὰ ἐκπληρωθοῦν καὶ οἱ προσδοκίες θὰ γίνουν πραγματικότητα, ἂν τὸ «πρωτεῖο ἐξουσίας», ποὺ σᾶς ἔδωσε ὁ λαός μας μὲ τὴν ψῆφο του, μετουσιώσετε σὲ «πρωτεῖο διακονίας» μὲ τὰ ἔργα σας. Σὲ αὐτὸ τὸ «πρωτεῖο διακονίας» τοῦ λαοῦ βρίσκεται τὸ ἀληθινὸ μεγαλεῖο κάθε ἐξουσίας.

Εἶναι ἀκόμα χρήσιμο στὴν ἐκπλήρωση τῆς ἀποστολῆς σας νὰ ἔχετε στὴ μνήμη σας τὸν πάντα ἐπίκαιρο λόγο τοῦ ἀρχαίου σοφοῦ Ἀγάθωνος: «Τὸν ἄρχοντα τριῶν δεῖ μεμνῆσθαι· πρῶτον μὲν ὅτι ἀνθρώπων ἄρχει, δεύτερον ὅτι κατὰ νόμους ἄρχει καὶ τρίτον ὅτι οὐκ ἀεὶ ἄρχει».

Ἡ πατρίδα μας σήμερα βρίσκεται σὲ μία ἀποφασιστικῆς ἱστορικῆς σημασίας καμπὴ γιὰ τὴν μελλοντικὴ πορεία της, ποὺ μᾶς προσφέρει πολλὲς δυνατότητες γιὰ ἀνάπτυξη καὶ πρόοδο, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἐγκυμονεῖ κινδύνους πνευματικούς, ἠθικοὺς καὶ ἐθνικούς. Ἔχομε ὅλοι χρέος νὰ ἀγωνισθοῦμε, γιὰ νὰ διορθώσουμε τὰ λάθη, νὰ ἐκμεταλλευθοῦμε καὶ νὰ ἀξιοποιήσουμε τὶς δυνατότητες, ἀλλὰ παράλληλα καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀποτελεσματικά τοὺς κινδύνους. Καὶ θὰ τὸ ἐπιτύχουμε μόνο μὲ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν ὁμοψυχία, μὲ τὴν φιλοτιμία καὶ τὴν ἐργατικότητά μας.

Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία θὰ προσφέρει πρόθυμα τὴν συνεργασία της καὶ ἀμέριστη τὴν συμπαράστασή της στὸ ἔργο τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, ἀφοῦ οἱ στόχοι μας εἶναι κοινοὶ καὶ ἀποβλέπουν στὸ καλό, στὴν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ πρόοδο τοῦ λαοῦ μας. Πιστεύω δὲ ὅτι καὶ ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση θὰ προσφέρει στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία, ὅπως τὸ ἔπραξε ὡς τώρα, τὴν συνεργασία καὶ τὴν συμπαράστασή της.

Οἱ καιροὶ ποὺ περνοῦμε εἶναι μεταβατικοί, δύσκολοι καὶ πικροί. Ὅσα συμβαίνουν γύρω μας δὲν ἐπιτρέπουν ἐφησυχασμό. Ὁ καθένας χωριστὰ καὶ ὅλοι μαζὶ ὀφείλουμε νὰ παλαίψουμε γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο. Θυμοῦμαι τοὺς πάντα ἐπίκαιρους στίχους τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ Κωστῆ Παλαμᾶ:

«Κι’ ἂν εἶναι πλῆθος τ’ ἄσχημα,

κι’ ἂν εἶναι τ’ ἄδεια ἀφέντες,

φτάνει μιὰ σκέψη, μιὰ ψυχή.

Φτάνεις ἐσύ, ἐγὼ φτάνω·

νὰ δώση νόημα στῶν πολλῶν

τὴν ὕπαρξη ἕνας φτάνει».

Μακάρι νὰ γίνει ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς αὐτὸς ὁ «ἕνας». Κοινωνικὸς ἐργάτης καὶ ἠθικὸς ἀναμορφωτής.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις καὶ πάλι σᾶς εὔχομαι δύναμη, φώτιση καὶ κάθε ἐπιτυχία στὸ ἔργο σας.

 

 

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

 

Εκτύπωση   Email