ploigisi h3

bottom neo

    Σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Μόλις παρακολουθήσαμε ἕνα μικρό δεῖγμα τῆς ποιμαντικῆς ἐργασίας ἡ ὁποία μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές Σας Σεβασμιώτατε, ἐπιτελέσθηκε κατά τό διαρρεύσαν Ἱεραποστολικό ἔτος.  Σέ ἐνοριακό ἐπίπεδο ἔχουν πραγματοποιηθεῖ  ἥδη ἐκδρομές λήξεως καί ἡ ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Πεύκης ἐτοιμάζει γιορτή νεολαίας στό Δημοτικό θέατρο Πεύκης τήν Κυριακή 1η Ἰουνίου τό ἀπόγευμα.

    Τό πιό σημαντικό ἔργο ὅμως ἐπιτελεῖται στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τά ὁποία καλούμαστε νά διακονήσουμε. Καί αὐτό δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν σταθερή ὁμολογία καί άπόφαση, ἀφοῦ πρώτα ἐνημερωθοῦν σωστά καί ὑπεύθυνα νά συνταχθοῦν μέ τόν Χριστό καί νά βαδίσουν μαζί Του τήν στενή ὁδό ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στή χώρα τῶν ζώντων. Πόσες ἀλήθεια εὐχές, εὐχαριστίες καί ὑποσχέσεις δέν ἔχουμε ἀκούσει ὅλοι ὅσοι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ δραστηριοποιούμαστε στόν εὐαίσθητο αὐτό τομέα; Ἀλλά καί πόσες   στιγμές ἀγαλλίασης βιώνουμε κάθε φορά πού μιά νέα ψυχή ἀναπαύεται στό πετραχήλι μας;

    Καί κατά τήν παρούσα χρονιά δέν θελήσαμε νά ἐπιβαρύνουμε τούς σεβαστούς Πατέρες καί τά ἀγαπητά μας στελέχη μέ πολλές συναντήσεις καί ὑποχρεώσεις σέ Μητροπολιτικό ἐπίπεδο. Κατανοοῦμε καί σεβόμαστε ἀπολύτως ὅτι ἡ διακονία προσφέρεται ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ χρόνου ἀλλά τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς, καί ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλες ἀνάγκες καί ὑποχρεώσεις. Ἄλλωστε γιά τήν κατ’ἄνθρωπον «ἐπιτυχία» τοῦ ἔργου μας ἐπενδύουμε σέ δύο πραγματικότητες: α) στό φιλότιμο τοῦ κάθε προσώπου καί β) στό μόνο βέβαιο γεγονώς ὅτι σύντομα θά εἴμαστε ὅλοι μπροστά στό φοβερό βῆμα τοῦ Χριστοῦ μας καί μακάρι νά ἔχουμε καλήν ἀπόλογία. Τόν Ἐπίσκοπο  δέ καί τούς κληρικούς συγκλονίζουν τά λόγια ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τό ἔργο τοῦ Κυρίου ἀμελῶς.

   Εἴμαστε ἀνοικτοί  σέ κάθε πρόταση καί συνεργασία μέ στόχο τήν βελτίωση τῆς διακονίας μας τή νέα χρονιά τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος.

     Θεωροῦμε εὐλογία τό γεγονώς ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός μας ὑπηρέτησε ἐπί σειρά ἐτῶν σέ Ἐνορία μέ πολλές δραστηριότητες καί ἕτσι ὑπάρχει κοινός κώδικας ἐπικοινωνίας καί στά θέματα πού ἀφοροῦν τή νεότητα.

    Μέ τήν ἀποψινή σύναξη λέμε σέ ὅλους ὅσους κοπίασαν φέτος ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ καί ταπεινά εὐχόμαστε: πάντων ἡμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεός ἐν τῇ βασιλεία Του.

Ζητοῦμε τίς εὐχές Σας Σεβασμιώταστε καθώς καί τήν καταννόηση καί ἐπιείκια Σας γιά τίς ἀστοχίες καί τίς παραλείψεις μας, Σᾶς παρακαλοῦμε νά λάβετε τόν λόγο καί εὐχόμαστε σέ ὅλους Καλό καλοκαίρι μέ ὑγεία.      

 

footer
  • Τρίτη
    25 Φεβρουαρίου

    Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου, Μαρκέλλου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ